Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytápění Vzduchotechnická zařízení. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytápění Vzduchotechnická zařízení. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Vytápění Vzduchotechnická zařízení

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 09_03_32_INOVACE_20

3 Vzduchotechnická zařízení Předmět: Vytápění Ročník: III. Jméno autora: Ing.Dagmar Poledňáková Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Dagmar Poledňáková. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Prezentace představuje vzduchotechnická zařízení. Slouží jako výukový materiál. Klíčová slova: vzduchovody, výustky, ventilátor, ohřívač

4 Vzduchotechnická zařízení V těchto otopných soustavách se přivádí teplonosná látka, tj. vzduch ohřátý na požadovanou teplotu, přímo do vytápěných místností. Často se současně využívají používaná zařízení pro větrání. Znamená to, že se v určitém podílu přidává venkovní vzduch. Vzduchotechnické zařízení nahrazuje tepelné ztráty vznikající prostupem tepla stavebními konstrukcemi a větráním, ztráty se snižují a zisky z rekuperace je nahrazují.

5 Vzduchotechnická zařízení Vzduchotechnické soustavy rozdělujeme:  podle způsobu oběhu vzduchu – se samočinným oběhem (gravitační)- vzduch se pohybuje rozdílem teplot nebo s nuceným oběhem – pomocí ventilátoru,  podle umístění zdroje pro ohřev vzduchu – soupravy lokální, místní – ohřev vzduchu přímo v místnosti, nebo centrální soupravy – zdroj tepla jeden pro celou budovu – teplý vzduch se rozvádí k jednotlivým soupravám,

6 Vzduchotechnická zařízení  podle způsobu ohřevu – s přímým ohřevem, nebo nepřímým ( pomocí výměníků tepla),  podle použitého paliva – plynové, elektrické, naftové,  podle použitého výměníku – ocel/ocel pro páru, Cu/Al pro teplou a horkou vodu, nerez/nerez pro většinu teplonosných látek,

7 Vzduchotechnická zařízení  podle podílu čerstvého vzduchu – cirkulační (vzduch z vytápěné místnosti), s větráním (vzduch se přivádí z venkovního prostředí) kombinace (směs vnitřního a venkovního vzduchu),  podle využití odváděného tepla – bez využití tepla nebo s rekuperací.

8 Vzduchotechnická zařízení Zařízení pro ohřev vzduchu -vzduchotechnická jednotka – se skládá z přívodu paliva, hořáku, ventilátoru, elektromotoru, a odvodu kouřových spalin. Kvůli hlučnosti se umisťují buď ve sklepě nebo na střeše budovy. Při instalaci jednotek s chlazením vzduchu je potřeba připojit odvod kondenzátu.

9 Vzduchotechnická zařízení Podle provedení mohou být stojaté nebo ležaté, výstupní teplota vzduchu může být až 50°C, tepelný výkon jednotek 30-600kW.

10 Vzduchotechnická zařízení

11 Části vzduchotechnických zařízení :  vzduchovody – slouží k dopravě čistého vzduchu v přívodním a odvodu znečištěného vzduchu v odvodném potrubí, patří sem kanály, šachty a potrubí. Kanály a šachty jsou zabudovány ve stavebních konstrukcích, mají velký průřez a dopravuje se jimi velké množství vzduchu (venkovní vzduch do filtru, odpadní vzduch pro rekuperaci, zpětný vzduch pokud není vlhký), potrubí se sestává z rovných kusů a tvarovek, může být kruhové nebo čtyřhranné s přírubami,  materiály vzduchovodů – plasty, ocelové nebo hliníkové, ve speciálních případech skleněné (chemický průmysl), SPIRO – ocelové stočené pásy spojené ve spirále,  spoje – nerozebiratelné - přehybem, větší tloušťky se nýtují nebo svařují, montážní spoje rozebiratelné – přírubové.

12 Vzduchotechnická zařízení  ukončení potrubí – regulační a usměrňují proud vzduchu,  stříšky a hlavice – ukončují sací a výdechové potrubí nad střechou jsou z ocelového pozinkovaného plechu nebo plastového potrubí,  žaluzie – zakrytí venkovního nebo zakončení vzduchotechnického kanálu, slouží jako ochrana proti dešti, hmyzu nebo prachu, existují pevné lamely a volně otočné,  vyústky – větrací mřížky na přívodu vzduchu, ovlivňují rychlost proudění vzduchu a tím rozložení teplot a tepelnou pohodu,  anemostaty – zvláštní výustky pro větší množství přiváděného vzduchu, mají velký rozptyl pomocí nastavitelných segmentů.

13 Vzduchotechnická zařízení  regulační zařízení  klapky – řídí množství průtoku škrcením,  šoupátka- uzavírají nebo nastavují požadovaný průtok,  vložky - slouží ke seškrcení velkého tlakového rozdílu mezi větvemi, jsou pevně zabudovány, nemají možnost nastavování, (zmenšení průřezu jako u redukce).

14 Vzduchotechnická zařízení  ventilátory – slouží k dopravě vzduchu, jsou to rotační lopatkové stroje, které potřebují pro svoji činnost el.energii.  účinnost ventilátoru se mění podle podmínek provozu během roku – musí mít co největší rozsah, aby se zabránilo přenášení hluku a vibrací musí být umístěny v uzavíratelných prostorách snadno dostupných obsluze, je nutno je chránit proti povětrnostním vlivům.

15 Vzduchotechnická zařízení  ohřívače a chladiče – ohřívají teplonosnou látkou (teplá, horká voda, pára),  elektrickým ohřevem (el. spirála), u menších výkonů na plynná nebo kapalná paliva, u elektrických ohřívačů se vypíná el. proud při teplotě nad 70°C nebo při přerušení dodávky vzduchu, u plynových ohřívačů musí být za ohřívačem termostat s bezpečnostním.

16 Vzduchotechnická zařízení  filtry – k zachycení nečistot, k zabránění zanášení vzduchovodu,  jsou umístěny, co nejblíže nasávacímu otvoru.

17 Vzduchotechnická zařízení  tlumiče hluku a tlumiče chvění - hluk a chvění vznikají především u hnacích strojů a v místech rychlého proudění vzduchu,  ventilátory, pokud je na ně napojeno potrubí, musí být opatřeny sacím a výtlačném hrdle tlumícími vložkami.

18 Vzduchotechnická zařízení  měřící zařízení  tlakoměry (měří tlakové ztráty v potrubí),  termostaty ( snímají teplotu vzduchu a spínají vzduchotechnické zařízení),  hygrostaty (měření vlhkosti s možností nastavení požadované hodnoty, při které dojde k zásahu do soustavy).

19 Vzduchotechnická zařízení Vzduchotechnické jednotky v jakékoliv sestavě je možné ovládat řídící jednotkou.

20 Použité informační zdroje: Dufka, J.: Vytápění pro 3.ročník učebního oboru instalatér. Praha: Sobotáles, 2006. ISBN: 978-80-86817- 43-9


Stáhnout ppt "Vytápění Vzduchotechnická zařízení. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google