Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 18 AnotaceSeznámení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 18 AnotaceSeznámení."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 18 AnotaceSeznámení s nízkotlakými parními soustavami Klíčová slovaVýměník, ejektor, čerpadlo, rekuperace, kondenzátor PředmětVytápění Autor, spoluautorLudvík Hrtánek JazykČeština Druh učebního materiáluVýklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. - 3. ročník, žáci 15 – 18 let Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední strana Parní otopné soustavy 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_18_358

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Parní otopné soustavy

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Předávací stanice -podle ČSN 060310 Úpravna parametrů z hlediska teploty a tlaku ⇒ spojovací článek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou -hlavní úkol je propustit z tepelné sít do připojené soustavy požadované množství tepla, současně ho změřit a upravit parametry teplonosné látky na hodnoty technicky vhodné, bezpečnostně a hygienicky přípustné pro použití v odběratelské soustavě -přímé připojení odběratelských soustav bez zvláštní předávací stanice prostřednictvím předávacího místa na potrubí, vybaveného pojistným zařízením a přístrojem pro měření spotřeby tepla

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Prvky předávacích stanic Výměníky tepla Ejektory Čerpadla, ventily, kohouty, šoupata, filtry, regulátory…

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Výměníky tepla Výměníky tepla jsou zařízení, která slouží k průběžnému nebo přerušovanému předávání tepelné energie pomocí proudících teplonosných médií. Teplonosné látky spolu sdílí teplo přes pevnou teplosměnnou plochu.

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Základní typy výměníků Podle pracovního pochodu rozeznáváme: rekuperační - obě média jsou oddělena nepropustnou stěnou regenerační - ohřívané médium vtéká opakovaně s určitým časovým zpožděním za médiem ohřívajícím a přijímá z něho teplo směšovací - ohřívané a ochlazované médium se v tomto výměníku směšují tak, že vytvoří směs - teplosměnná plocha je dána např. povrchem kapek vstřikované vody

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Základní typy výměníků Podle účelu a použití rozeznáváme: ohříváky - vyznačují se tím, že ohřívané médium v nich zvyšuje svou teplotu, ale nedochází ke změně fáze chladiče - ochlazované médium snižuje v nich svou teplotu beze změny fáze výparníky a odparky - ohřívané kapalné médium se mění v páru

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje kondenzátory - teplejší médium v parní fázi se sráží v kapalnou fázi – kondenzát přehříváky a mezi přehříváky (přihříváky) - slouží ke zvyšování teploty mokré, syté nebo přehřáté páry sušárny - přísunem tepla se dosahuje snížení vlhkosti látky v pevné fázi termické od plyňováky vody - parním ohřevem vody k bodu varu dochází k vylučování pohlcených plynů topná tělesa ústředního vytápění - otopné médium ohřívá okolní vzduch Bar botážní - probublávání plynů nebo par vodou

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Podle vzájemného směru a smyslu proudění obou teplonosných médií rozeznáváme výměníky: souproudé - směry os proudů ohřívajícího a ohřívaného média jsou rovnoběžné a vektory rychlostí mají stejný směr protiproudé - směry proudů jsou rovnoběžné a mají opačný směr křížové - osy proud jsou mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90° se šikmým vzájemným proudem - osy proud svírají v kolmém průmětu spolu úhel větší nebo menší než 90° vícenásobné souproudé, protiproudé a křížové proudění s kombinovaným prouděním

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Protiproudý výměník s plovoucí hlavou Rekuperační výměník s rovnými trubkami. Skládá se z vnějšího pláště s dvěma přivařenými trubkovnicemi, do nichž jsou zaválcovány trubky. Těleso má dvě víka, jež se k trubkovnicím připevňují šrouby. Trubky bývají ocelové nebo měděné s tloušťkou stěny 1,5 - 2,5 mm. Průtokový průřez mezi trubkami bývá 2-3x větší než průtokový průřez trubek. Teplotní dilatace trubek mezi pevnými trubkovnicemi je kompenzována plovoucí hlavou.

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Směšovací ejektory v podstatě proudové čerpadlo, které do horké vody odebírané z primární sítě přisává ochlazenou vodu z vratného potrubí otopné soustavy. Rozdělení: Neregulovatelné Regulovatelné – posunem trysky ve směšovací komoře měníme směšovací poměr, který vyjadřuje podíl množství vody ejektorem nasávané k množství vody procházející tryskou ejektoru z tepelné sítě

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1…tryska 2…sací hrdlo 3…směšovací komora 4…difuzor Směšovací ejektor

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Typy výměníků v předávacích stanicích Voda – voda Voda – pára Pára – voda Pára – pára Předávací stanice z hlediska hydraulického propojení primární a sekundární sítě: Tlakově závislé Tlakově nezávislé – primární síť je od sekundární hydraulicky oddělena Sdílení tepla přes výměníky

14 14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tlakově závislé předávací stanice připojení přes redukční ventil (pára – pára) přes směšovací ejektor (voda – voda) se směšovacím čerpadlem (voda – voda) Připojení parní odběratelské soustavy přes redukční ventil

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Schéma zapojení spotřebitelské soustavy přes výměník tepla

16 16 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Otázky k opakování 1) Popište městský kolektor. 2) Popište protiproudý výměník tepla. 3) Vysvětlete pojem tlakově závislá stanice.

17 17 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zdroje: Nový R. a kol.: Technika prostředí (2000) Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20 (2001) Kolektiv autorů: Topenářská příručka (2000) Štěchovský J.: Vytápění Firemní podklady


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 18 AnotaceSeznámení."

Podobné prezentace


Reklamy Google