Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika neprospěchu žáka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika neprospěchu žáka"— Transkript prezentace:

1 Problematika neprospěchu žáka
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

2 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyskalkulie Dysmuzie Dyspinxie Dyspraxie

3 Dyslexie – specifická porucha čtení
Odchylky v jemné motorice oka/očí (okulomotorické svaly): nepravidelné sakády – přeskakují písmenka, regrese – „suk“ přečtou jako „kus“ Odchylky ve vnímání zrakovém: rozlišování podobných písmen (b x d, h x k, e x o, …), zraková paměť – nepamatuje si písmenka Odchylky ve vnímání sluchovém: při diktátu

4 Dysortografie – specifická porucha pravopisu
Odchylky ve vnímání sluchovém: při diktátu špatný pravopis, špatné rozlišování – hlásky lišící se znělostí, sykavky, nosovky, měkkost a tvrdost, krátké a dlouhé, rytmus

5 Dysgrafie – specifická porucha psaní
Odchylky v jemné motorice ruky: roztřesenost písmenek, neschopnost navázat písmena Odchylky ve zrakové paměti (vnímání): nepamatuje si písmena

6 Dyskalkulie – specifická porucha matematických funkcí
Odchylky v jemné motorice ruky: při rýsování Dělení: Praktognostická – porucha manipulace s konkrét. předměty, symboly Verbální – por. slovního označování mat. pojmů, … Lexická Grafická Operační – por. provádět matematické operace Ideognostická – por. chápání mat. pojmů a vztahů

7 Dysmuzie – specifická porucha hudebních schopností
Odchylky ve vnímání sluchovém: ve sluchovém rozlišování – rytmus, krátké a dlouhé, …

8 Dyspinxie – specifická porucha výtvarných schopností
Odchylky v jemné motorice ruky: roztřesená kresba

9 Dyspraxie – specifická porucha schopnosti vykonávat složitější úkony
Odchylky v jemné motorice ruky: vystřihování, nalepování, šití, skládání z papíru, stavebnice, …

10 Další specifické poruchy
Auditivní dysgnózie: nepamatuje si cizí slova Artikulační neobratnost: nedokáže říci jazykolamy Sykavková asymilace: těžko rozezná sykavky

11 Organizace péče Individualizace přístupu v běžné třídě – statut integrovaného žáka Náprava ve skupinách ambulantní nápravné péče: Ve školách v hodinách ANP se více věnují dětem se SPU. Dělají s nimi různá cvičení, hrají pexeso, věnují se jim individuálně. Existuje i spousta programů na počítači, které využívají. Individuální reedukace v pedagogicko-psychologických poradnách Speciální třídy Terapie ve zdravotním zařízení

12 Pro předmět : pedagogická psychologie
Zpracovala: Šárka Šetmaňuková (ZS 2008/2009)


Stáhnout ppt "Problematika neprospěchu žáka"

Podobné prezentace


Reklamy Google