Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem Veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli Z hlediska času se jedná o poslední činnosti podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem Veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli Z hlediska času se jedná o poslední činnosti podniku."— Transkript prezentace:

1

2

3 Pojem Veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli Z hlediska času se jedná o poslední činnosti podniku (nákup, výroba, prodej)

4

5 Skladování výrobk ů Hotové výrobky skladujeme ve skladu hotových výrobků Probíhají zde 3 činnosti:  Kompletace – sestavování daného výrobku  Značení (adjustace)  Balení – palety, krabice, kartóny Na skladu musí být udržován optimální stav hotových výrobků, a ten je udržován:  Příjemkou hotových výrobků  Skladní kartou hotových výrobků  Výdejkou hotových výrobků

6 Plánování prodeje plán prodeje se sestavuje jako roční a vychází z požadavků odběratelů navazuje na marketing, protože základem pro jeho sestavení je průzkum trhu (je zaměřen na obyvatelstvo, zboží, konkurenci), tímto zjistíme, kolik výrobků bychom prodali – potřeby, a na základě tohoto zajistíme příslušné zdroje – výrobní kapacita plán prodeje se sestavuje v podobě bilance v peněžních jednotkách

7 Plánování prodeje Plán prodeje = vyhodnocení potřeb P a zdrojů Z Potřeby (co bychom potřebovali) = zdroje (vyrobíme, nakoupíme hotové) P = Z, ideální v praxi neexistuje P > Z, trh je schopen vstřebat více výrobků, než jsme schopni vyrobit  Řešení: výrobní kooperace P < Z, jsme schopni vyrobit více, než jsme schopni prodat

8 Personální zajišt ě ní prodeje  jsou to ZAMĚSTNANCI VÝROBNÍ FIRMY – mají na starosti určité odběratelské firmy nebo konkrétní území  jsou to SMLUVNÍ PARTNEŘI – dealeři, obchodní zástupci, jsou to většinou živnostníci, kteří prodávají zboží na základě zprostředkovatelské smlouvy nebo na základě komisionářské smlouvy. Prodejní činnosti provádí za provizi.  jsou to OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ – jsou to zaměstnanci výrobce, kteří nabízejí jeho zboží různých firmám, obchodním organizacím nebo konečným spotřebitelům  ZÁSILKOVÁ SLUŽBA – např. prodej podle katalogu  PRODAVAČI V MALOOBCHODĚ – nejčastější varianta, výrobky nakupují od výrobce velkoobchody nebo přímo maloobchody a prodej zajistí zaměstnanci obchodu

9 Jednání s odb ě rateli Jednání s odběrateli se uskutečňuje různými formami: Individuální jednání – smluvní partneři se sejdou a snaží se jednat, probíhá mezi 2 partnery (ústně, telefonicky) Veletrhy, výstavy – na 1 místě umožňuje uskutečnit jednání s více partnery Burzy – s cennými papíry, plodinová burza, drahých kovů Dražby – speciální forma uzavření obchodu, kdy o výsledné ceně se rozhoduje teprve v průběhu dražby Internet

10 Kupní smlouva Ústně – je rychlá, ale neexistuje doklad o jejím obsahu Písemně – vznikne oboustranným potvrzením určitého dokumentu, nejčastěji : zašleme objednávku a prodávající jí potvrdí (poštou, faxem), uzavřením kupní smlouvy jakožto listinou Elektronicky – objednávku pošleme e-mailem a stejnou cestou obdržíme potvrzení, objednáváme prostřednictvím internetu – potvrzení obdržíme e-mailem, jsou-li tyto dokumenty potvrzeny elektronickými podpisy, mají stejnou váhu jako dokumenty písemné

11 Náležitosti kupní smlouvy  Kdo smlouvu uzavírá a adresy obou stran  Co je povinen prodávající – jaké množství, jakost, cenu, v jaké dodací lhůtě  Co je povinen kupující – převzít dodávku, zaplatit  Další ujednání – záruka za jakost, jak budou řešeny problémy při dodávání  Datum a místo vyhotovení, podpis obou stran

12 Uzav ř ení obchodu 1. Ústně – obyvatelstvo, u firem drobné obchody 2. Písemně – a) potvrzení objednávky b) kupní smlouva, smlouva o díle (u služeb)

13 Expedice a fakturace je to činnost, při které se výrobky připravují na skladu odběru včetně nakládání na dopravní prostředek. Uskutečňuje se na základě objednávky odběratele po odeslání výrobků vyhotovuje dodavatel fakturu. Je to dokument o splnění závazků kupní smlouvy, tedy o uskutečnění dodávky. Faktura slouží zároveň odběratelům jako podklad pro zaplacení dodávky. Je to daňový a účetní doklad a musí obsahovat předepsané náležitosti.

14 Evidence prodeje evidence se vede v KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR, která slouží k inventarizaci pohledávek a je povinností podniku ji vést. Můžeme v ní přesně zjistit, kolik, za kolik a komu byly hotové výrobky prodány. Můžeme zjistit dále splatnost jednotlivých faktur, jestli byly nebo nebyly již zaplaceny. Je to přesná evidence odběratelů, kteří jsou např. v prodlení s placením

15 Hodnocení prodeje při hodnocení prodeje se sleduje celkový prodej v korunách i v naturálních jednotkách, sleduje se také prodej nejdůležitějších výrobků a obchody se stálými a největšími partnery

16 Obchodn ě technické služby úspěšnému prodeji patří řada služeb, které zákazník od firmy očekává a které ovlivňují jeho spokojenost (poradenství, katalogy, instalace, pozáruční servis)

17 Distribuce - cesty prodeje  Cesta zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli  Volba je náročná – nelze měnit kdykoliv

18 Č len ě ní distribu č ních cest  Přímé – výrobce dodává zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů (zásilková forma, podnikové prodejny, výroba na zakázku)  Nepřímé – v praxi běžnější, výrobce využívá zprostředkovatele (velkoobchod, maloobchod)

19 Použité zdroje Jena Švarcová, Eva Hýblová, Zlín, CEED 2005, ISBN 80-903433-1-7 František Smetana, Eva Marešová, Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy 2, nakladatelství Fortuna 2005, ISBN 80-7168-921-1


Stáhnout ppt "Pojem Veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli Z hlediska času se jedná o poslední činnosti podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google