Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2009."— Transkript prezentace:

1 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2009

2 Dotazníkové šetření mezi občany města Kladna (9/2009) – stručný souhrn Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností bylo realizováno v období měsíců května až září 2009. Rozhodnutí o provedení tohoto šetření, bylo učiněno vedením města Kladna z důvodu opětovného zjištění názoru obyvatel na otázky spojené s všeobecnou spokojeností a úrovní života ve městě. Tato část dotazníku byla obdobná jako v roce 2008, pro možnost porovnání vývoje názoru obyvatel města. Druhá část dotazníku, zaměřená na bezpečnost, byla realizována z důvodu zjištění statistických dat v rámci Programu prevence kriminality, který je dlouhodobě realizován z rozpočtu Statutárního města Kladna a dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR. Samotné dotazování bylo provedeno tazateli, kteří byli převážně z řad studentů Gymnázia Kladno, kterým byly předány seznamy náhodně vytipovaných občanů města z registru obyvatel, vedeného Magistrátem města Kladna. Celkový počet respondentů byl stanoven na 1 400, přičemž záměrem bylo získání dat od 1% obyvatel, tedy od 700 občanů. Výběr respondentů byl proveden dle jednotlivých městských částí a ulic v poměru k počtu obyvatel. Tazatelé provedli rozhovor s celkem 508 občany města Kladna. Nedodržení zamýšleného počtu respondentů bylo ovlivněno především neochotou obyvatel ke spolupráci. Ač byla akce opakovaně avizována v měsíčníku Kladno 2009, na webu města a tiskovými zprávami, byla část občanů překvapena oslovením a nedůvěra ke sdělování odpovědí poznamenala celkovou výtěžnost získaných dat.

3 Úvod dotazníku byl věnován statistickým datům o osobách respondentů, následovaly dotazy u nichž bylo nutné určit skóre spokojenosti, či nespokojenosti s obecnou úrovní školství, zdravotnictví, dopravy, sociálních služeb a místního plánování, atd… Závěr této části byl věnován podnětům občanů pro zlepšení života ve města Kladně. Druhá část, zaměřená na bezpečnost, byla směrována především na dotazy zaměřené na pocity bezpečí, městský kamerový dohlížecí systém a závěr byl opět věnován námětům občanů na řešení problémů z jejich okolí bydliště. Mezi hlavní indikátory spokojenosti občanů s městem, kde žijí a pracují, patří ukazatel podílu spokojených a nespokojených občanů. Spokojených (velmi, mírně) občanů je ve městě Kladně 81% obyvatel města. Již tento ukazatel je v porovnání s výsledky loňského roku vyšší, loňská spokojenost (velmi, mírně) byla ve výši 74,3%. Průměrné ohodnocení spokojenosti občanů s městem, kde žijí a pracují na škále od 0 (nejméně spokojeni) do 10 (nejvíce spokojeni) bylo v loňském roce 6,53 oproti letošním výsledkům, kdy nejvíce respondentů hodnotilo svou spokojenost koeficientem 8. V části dotazníku, věnované oblasti bezpečnosti pociťuje 79% obyvatel pocit bezpečí či částečného bezpečí v místě bydliště, ač je zároveň požadavkem obyvatel další snižování kriminality, dohled nad veřejným pořádkem a dodržováním nočního klidu. K jednotlivým zjištěním následuje prezentace výsledků průzkumu.

4 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 59% žen ku 41% mužů

5 věková struktura respondentů

6 rozdělení respondentů dle zaměstnání

7 rozdělení respondentů dle městských částí Kladno - městoKročehlavyRozdělovŠvermov a Dubí 862779649

8 úroveň spokojenosti na bodové stupnici (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) Ø 6,6 012345678910 725183467621061164129 spokojenost s obcí, jako s místem, kde žijeme a pracujeme 23,8%

9 spokojenost s mezilidskými vztahy (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s možnostmi trávení volného času (sport, záliby, koníčky, aj.) (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 177143141937180794526 012345678910 162142119636079956059 Ø 6 18,5% Ø 6,7 19,5%

10 spokojenost se základními veřejnými službami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho se zdravotními službami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 8 11182379 101833035 012345678910 117725286963701026053 Ø 6,5 21,6%20,6% Ø 6,7

11 spokojenost se základními veřejnými službami z toho se sociálními službami (např. pečovatelská služba, domovy důchodců) (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 814 367759576223 spokojenost se základními veřejnými službami z toho s mateřskými a základními školami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 113516 4840531126349 Ø 6 20,1% Ø 7 26,9%

12 012345678910 31833757456614130 spokojenost se základními veřejnými službami z toho se středními a vysokými školami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho s veřejnou městskou dopravou (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 113132324776886854248 Ø 6,5 19,1% Ø 5,8 17,9%

13 spokojenost se základními veřejnými službami z toho s prací kladenské radnice (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho s čistotou a pořádkem (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 12345678910 6161829816679763338 012345678910 2612293446836762684925 Ø 6,5 18,3% Ø 5,7 16,6%

14 spokojenost se základními veřejnými službami z toho s oblastí bezpečnosti občanů a kriminality (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 9123433868186 3823 012345678910 241626 551087766542514 Ø 5,4 21,9% Ø 6,1 17,4%

15 spokojenost s možnostmi získání dobrého zaměstnání, pracovními příležitostmi (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) 012345678910 39143840681034828291210 0123456789 581430286199382529117 Ø 4,5 24% Ø 4,3 24,8%

16 hodnocení oblastí dle osobní důležitosti respondentů mezilidské vztahy (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost uplatnění zájmů a zálib (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

17 základní veřejné služby (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) kvalita okolního životního prostředí (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

18 možnost zaměstnání (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost účasti na místním plánování (např. územní plán, místní Agenda 21) (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

19 souhlasíte s tím, aby nájemníci v městských bytech byli dotováni z daňových příjmů města na úkor oprav chodníků, komunikací, údržby zeleně, úklidu města, apod. přístup k internetu anone 102394

20 hodnocení kvality služeb sportovních zařízení (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb divadel a kin (10 kvalitní až 0 nekvalitní) 012345678910 167132328727790572954 012345678910 7367934196411095114 Ø 7,9 24,4% 19,3% Ø 6,3

21 hodnocení kvality služeb muzeí a výstavních síní (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb kulturních domů (10 kvalitní až 0 nekvalitní) 012345678910 227203467707643443227 012345678910 2410343565796046452423 17,2% Ø 5,5Ø 5,2 17,8%

22 hodnocení kvality služeb knihoven (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení dostupnosti základních služeb-praktických lékařů (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 11781319595178674682 012345678910 5448 31366511170144 Ø 6,9 18,6% Ø 7,9 29,5%

23 hodnocení dostupnosti základních služeb-sociálních služeb (10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb- nemocnic (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 44 171126447510057133 012345678910 12291728767753642935 Ø 6,3 Ø 7,7 27,7% 19,1%18,9%

24 hodnocení dostupnosti základních služeb- policie (10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb-škol (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 134112231845864754165 012345678910 5425 29324512289105 Ø 6,5 17,9% Ø 7,9 27,2%

25 hodnocení dostupnosti základních služeb- veřejná doprava (10 dobré až 0 špatné) hodnocení kvality -veřejné parky, příměstské lesy, trávníky, apod. (10 kvalitní až 0 nekvalitní) 012345678910 5579154448839260111 012345678910 1181015264751971095658 Ø 7,5 23,2% Ø 6,9 22,3%

26 hodnocení kvality –odvoz odpadů a čištění ulic (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality –zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě) (10 kvalitní až 0 nekvalitní) 012345678910 711122849838572822317 012345678910 1814182437728074635338 Ø 5,9Ø 5,4 16,3% 18,1%

27 hodnocení kvality –hlučnost v noci (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality ovzduší (10 kvalitní až 0 nekvalitní) 012345678910 136112759755689814525 012345678910 238204249564647795662 Ø 6,1 18,3% Ø 6,2 16,2%

28 hodnocení kvality –hlučnost ve dne (10 kvalitní až 0 nekvalitní) vyjádření názoru na možnosti odborné rekvalifikace (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 1813202834557482704138 012345678910 20291335855049592244 Ø 6 17,3% Ø 6,1 21,9%

29 vyjádření názoru na úroveň nezaměstnanosti ve městě (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na možnosti podpory nových podnikatelských záměrů (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 22691932867040331232 012345678910 43152339728355362877 23,8% Ø 5,6 Ø 4,5 20,3%

30 vyjádření názoru na spokojenost s investičními akcemi města (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na účelné a vyvážené užití příjmů obce (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 1582024541055160402110 0123456789 17101530431095052421521 Ø 5,4 25,7% Ø 5,4 27%

31 vyjádření názoru na možnost získat byt (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na dopravní spojení s Prahou (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 21651336 5910253155 012345678910 91213424677330272812 33,1% Ø 8Ø 8 21,7% Ø 3,9

32 vyjádření názoru na nahrazení autobusové dopravy ekobusy (zemní plyn aj.) (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na výstavbu nových komunikací a rekonstrukce stávajících (10 dobré až 0 špatné) 012345678910 2817374451767240352231 012345678910 2771317184437437833119 Ø 5 16,8% Ø 6,8 27,3%

33 hodnocení možností stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků (10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) (10 vysoké až 0 nízké) 012345678910 8722252942764423191118 012345678910 82111929 974227201025 Ø 3,9 22% Ø 4,3 24,8%

34 hodnocení možností podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad (10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností účasti v komunálních volbách/referendech (10 vysoké až 0 nízké) 012345678910 494251617924642532547 012345678910 348129 5738565847101 Ø 5,6 22,1% Ø 6,7 23,4%

35 Podněty občanů pro zlepšení života ve městě silnice, chodníky, parkoviště176 čistota, pořádek139 kultura, sport109 práce úřadů a policie105 parky,zeleň, trávníky, ovzduší76 autobusy, vlaky, rychlodráha71 zaměstnanost35 lepší zdravotní péče30 zrušení herny, hlučnost26 školy, školky25 nepřizpůsobiví občané24 domovy pro seniory,sociální služby20 bytová situace, oprava panel.domů16 více obchodů11 bezbariérovost8 drogy3 parky pro psy3

36 Oblast bezpečnosti, městského kamerového systému a prevence kriminality vyjádření pocitu bezpečí v místě bydliště

37 jak bezpečné je být přes den doma s nezamknutými dveřmi (10 bezpečné až 0 nebezpečné) jak bezpečné je nechat přes noc otevřené okno ((10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 4810161711693148806997 012345678910 586302512673342735496

38 jak bezpečné je chodit v noci po hlavních ulicích (10 bezpečné až 0 nebezpečné) jak bezpečné je chodit v noci po otevřených prostranstvích (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 8815364347896036391916 012345678910 10416354647884734 2212

39 na jakou oblast kriminality ve městě Kladně by měla být zaměřena větší pozornost hospodář.kriminalita krádežekorupce násilná kriminalitamravnostní trestné činy drogyvraždyžádná 413498725877201252

40 dostatečnost informování o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno ano částečné nedostatečněnejsem ano informován 8419812099

41 podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě anone 46632 anone 47823

42 přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí anone 43466 anone 396100

43 pro zajištění bezpečnosti v širším slova smyslu, považujete za vhodné informovat občany o hrozícím nebezpečí pomocí SMS zpráv vnímáte aktivity města realizované v oblasti Prevence kriminality anone 386109 anone 291195

44 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – děti (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – dospívající (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 22713310138 1234 22213910432

45 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – produktivní věk (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – senioři (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 47104161186 1234 57109111223

46 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – fyzická ochrana (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – městský kamerový dohlížecí systém (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý 1234 2071277188 1234 16315911355

47 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – preventivní sociální programy (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – informování občanů (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 7781143188 1234 93126149121

48 považujete za vhodný způsob zvýšení osobního bezpečí technickými signalizačními prostředky (bytové tlačítko pro přivolání pomoci, kapesní přístroj s tlačítkem pro přivolání pomoci) závadové činnosti ve vašem okolí, které neřeší orgány veřejné správy a je nutné začít se jimi zabývat, nebo jsou řešeny nedostatečně anone 45639 nepořádek, zakládání zeleně46 kriminalita42 vandalismus, bezdomovci34 hluk, rušení nočního klidu37 policie ČR, městská policie29 problémoví občané, Romové27 silnice, chodníky21 parkování-rozšíření21 drogy18 podávání alkoholu mladistvým14 nedostatečné osvětlení13 ovzduší6 kanalizace4 aktivity mládeže2 volný pohyb psů2

49 jaké aktivity navrhujete realizovat pro zvýšení bezpečí ve vašem okolí práce policie ČR, městské policie229 kamerový systém61 informovanost občanů12 nepřizpůsobiví občané, vandalové7 povinné zamykání domů6 osvětlení5 herny4 aktivity pro mládež3 špatné parkování3 doprava,MHD3


Stáhnout ppt "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google