Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče zaměřená na vývoj („ Developmental care “) na jednotkách intenzivní péče pro novorozence (JIPN) PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče zaměřená na vývoj („ Developmental care “) na jednotkách intenzivní péče pro novorozence (JIPN) PhDr. Daniela Sobotková, CSc."— Transkript prezentace:

1 Péče zaměřená na vývoj („ Developmental care “) na jednotkách intenzivní péče pro novorozence (JIPN) PhDr. Daniela Sobotková, CSc. dsobotkova@email.cz XXVII. Psychologické dny, Olomouc, 13. září 2014

2 ÚVOD Počet dětí narozených před 37. týdnem těhotenství celosvětově neustále narůstá – ve vyspělých státech se pohybuje kolem 8-13 % ze všech živě narozených. U nás v roce 2012 poprvé překročil hranici 8 % (8,3 %). – Předčasně narozené děti tvoří největší rizikovou skupinu novorozenců s ohledem na jejich další psychický vývoj – Celosvětovou snahou je optimalizace jejich vývoje a snižování neuropsychické morbidity

3 PÉČE ZAMĚŘENÁ NA VÝVOJ (Developmental care) Opatření při péči o dítě, která podporují spánkové stavy spánkové stavy fyziologickou stabilitu fyziologickou stabilitu organizaci chování organizaci chování Konkrétní náplň této péče není jednotně vymezená, existují různé přístupy a modely

4 OBECNÝ (UNIVERSE) MODEL (Gibbins et al. 2008) DÍTĚ - jako dynamický organismus je centrem DÍTĚ - jako dynamický organismus je centrem RODINA - je nejblíže dítěti a hraje zásadní roli při získávání jeho nových zkušeností RODINA - je nejblíže dítěti a hraje zásadní roli při získávání jeho nových zkušeností ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL - ochranná sféra kolem uskupení dítě-rodina ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL - ochranná sféra kolem uskupení dítě-rodina PROSTŘEDÍ - fyzické, lidské a organizační prvky, které představují nastavení zdravotní péče daného zařízení PROSTŘEDÍ - fyzické, lidské a organizační prvky, které představují nastavení zdravotní péče daného zařízení

5 PROČ HODNOTIT PÉČI ZAMĚŘENOU NA VÝVOJ PROČ HODNOTIT PÉČI ZAMĚŘENOU NA VÝVOJ Zjišťování klinických, psychosociálních i ekonomických výhod po zavedení této péče Zjišťování klinických, psychosociálních i ekonomických výhod po zavedení této péče Možnost srovnávání této péče na jednotlivých pracovištích Možnost srovnávání této péče na jednotlivých pracovištích Srovnání dané péče i mezi různými státy Srovnání dané péče i mezi různými státy

6 MĚŘITELNÉ KATEGORIE OBECNÉHO (UNIVERSE) MODELU (Coughlin et al. 2009) Ochrana spánku Ochrana spánku Hodnocení a léčba bolesti a stresu Hodnocení a léčba bolesti a stresu Denní aktivity zaměřené na vývoj Denní aktivity zaměřené na vývoj Péče zaměřená na rodinu (family-centered care) Péče zaměřená na rodinu (family-centered care) Léčebné prostředí (the healing environment) Léčebné prostředí (the healing environment)

7 1. OCHRANA SPÁNKU 1. OCHRANA SPÁNKU Podmínkou je dobré rozlišování behavioráních stavů dítěte Považována za nejdůležitější kategorii – Považována za nejdůležitější kategorii – spánkové stavy by neměly být rušeny (podpora růstu a maturace) Polygrafie – přesná metoda pro hodocení spánku sleduje se souběžnost změn fyziologických a behaviorálních proměnných (EEG, EMG, EOG, dýchání, srdeční akce) Polygrafie – přesná metoda pro hodocení spánku sleduje se souběžnost změn fyziologických a behaviorálních proměnných (EEG, EMG, EOG, dýchání, srdeční akce) Pozorování chování dítěte při standardizovaném vyšetření - např. Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant – NAPI (Korner, Thom 1990), využívá se i pro edukaci rodičů (Dittrichová et al. 1997, Sobotková et al. 2000) Pozorování chování dítěte při standardizovaném vyšetření - např. Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant – NAPI (Korner, Thom 1990), využívá se i pro edukaci rodičů (Dittrichová et al. 1997, Sobotková et al. 2000)

8 2. HODNOCENÍ A ZPŮSOBY LÉČBY BOLESTI 2. HODNOCENÍ A ZPŮSOBY LÉČBY BOLESTI Bolest novorozence vyčerpává a může zpomalovat jeho růst a vývoj Existují různé metody pro hodnocení bolesti u novorozenců (Pokorná 2006: z 21 neonatologických pracovišť pouze na dvou byla některá z metod užívána a čtyři další pracoviště užívala vlastní hodnocení) Existují různé metody pro hodnocení bolesti u novorozenců (Pokorná 2006: z 21 neonatologických pracovišť pouze na dvou byla některá z metod užívána a čtyři další pracoviště užívala vlastní hodnocení) Tišení bolesti - analgetika (užívalo 86 % pracovišť) Tišení bolesti - analgetika (užívalo 86 % pracovišť) - nefarmakologické prostředky (užívalo 92 % pracovišť - např. zavinutí, podání šidítka, glukózy per os). V zahraničí kladen důraz na účast rodičů při tišení bolesti ( Coughlin et al. 2009, Franck et al. 2012 ), zejména pomocí „klokánkování“ ( Cambell- Yeo et al. 2013 )

9 KLOKÁNKOVÁNÍ

10 3. DENNÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VÝVOJ 3. DENNÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VÝVOJ Klokánkování (Kangaroo care) - přispívá k rychlejšímu zrání CNS dítěte a k lepší organizaci jeho chování (Feldman. Eidelman 2003, Scher 2009, Allen 2012). Klokánkování (Kangaroo care) - přispívá k rychlejšímu zrání CNS dítěte a k lepší organizaci jeho chování (Feldman. Eidelman 2003, Scher 2009, Allen 2012). Pozitivní vliv i na matky: méně depresivní a senzitivnější vůči potřebám dítěte (Feldman 2004, Sikorová, Suszková 2012) Pozitivní vliv i na matky: méně depresivní a senzitivnější vůči potřebám dítěte (Feldman 2004, Sikorová, Suszková 2012) Bazální stimulace - individualizovaná péče, jejímž základem je stimulace somatická (dotek, masáže, ohraničení prostoru), vestibulární (důležitá pro vnímání pohybu a prostorovou orientaci – změny polohy hlavičky a tělíčka), vibrační (nejlépe při klokánkování – tlukot srdce pečovatele, jeho hlas) Bazální stimulace - individualizovaná péče, jejímž základem je stimulace somatická (dotek, masáže, ohraničení prostoru), vestibulární (důležitá pro vnímání pohybu a prostorovou orientaci – změny polohy hlavičky a tělíčka), vibrační (nejlépe při klokánkování – tlukot srdce pečovatele, jeho hlas) Příjem potravy - záleží na zdravotním stavu a nezralosti dítěte (nitrožilní, zavedení sondy do žaludku, ze stříkačky po prstu, lžičkou, postupné přikládání dítěte k prsu a zahájení kojení – rodiče vnímají krmení dítěte velmi citlivě, úzkostně – nutný i individální přístup i k matce). Příjem potravy - záleží na zdravotním stavu a nezralosti dítěte (nitrožilní, zavedení sondy do žaludku, ze stříkačky po prstu, lžičkou, postupné přikládání dítěte k prsu a zahájení kojení – rodiče vnímají krmení dítěte velmi citlivě, úzkostně – nutný i individální přístup i k matce).

11 4. PÉČE ZAMĚŘENÁ NA RODINU (Family-centered care) 4. PÉČE ZAMĚŘENÁ NA RODINU (Family-centered care) Zdravotnický personál podporuje rodiče, aby se stali součástí terapeutické péče o dítě od samého začátku - jsou vzděláváni, seznamování s chováním dítěte, učí se poznávat jeho signály a vhodně na ně reagovat, je zdůrazněna jejich rodičovská role. Zdravotnický personál podporuje rodiče, aby se stali součástí terapeutické péče o dítě od samého začátku - jsou vzděláváni, seznamování s chováním dítěte, učí se poznávat jeho signály a vhodně na ně reagovat, je zdůrazněna jejich rodičovská role. V zahraničí vypracovány programy pro rodiče – např. V zahraničí vypracovány programy pro rodiče – např. COPE (Creating Opportunitis for Parent Empowerement, Melnyk 2006) Cues Program (Fee et al. 2011) Cílem je: psychická pohoda rodičů a lepší interakce s dítětem – kratší doba hospitalizace a snížení finančních nákladů (Melnyk, Feinstein 2009) Cílem je: psychická pohoda rodičů a lepší interakce s dítětem – kratší doba hospitalizace a snížení finančních nákladů (Melnyk, Feinstein 2009) Ve vyspělých státech nový trend – ošetřování dětí pouze na samostatných pokojích pro matku/rodinu a dítě od samého začátku (Lester 2011, White 2011) Ve vyspělých státech nový trend – ošetřování dětí pouze na samostatných pokojích pro matku/rodinu a dítě od samého začátku (Lester 2011, White 2011)

12 4. PÉČE ZAMĚŘENÁ NA RODINU v České republice 4. PÉČE ZAMĚŘENÁ NA RODINU v České republice Rodiče jsou podporováni v časném kontaktu s dítětem Rodiče jsou podporováni v časném kontaktu s dítětem - JIRPN: bazální stimulace, klokánkování - odd. intermediární péče: koupání, krmení (někde možnost společného pobytu matky s dítětem na pokoji – před propuštěním by mělo být samozřejmostí) Nejsou vypracovány a ověřovány programy pro rodiče (zlepšení psychické pohody, interakčního chování s dítětem – zkrácení doby hospitalizace) Nejsou vypracovány a ověřovány programy pro rodiče (zlepšení psychické pohody, interakčního chování s dítětem – zkrácení doby hospitalizace) V neonatologických týmech chybí kliničtí psychologové – není zajištěna prevence a často ani terapie PTSP a interakčních problémů rodiče-dítě V neonatologických týmech chybí kliničtí psychologové – není zajištěna prevence a často ani terapie PTSP a interakčních problémů rodiče-dítě

13 5. LÉČEBNÉ PROSTŘEDÍ (the healing environment) 5. LÉČEBNÉ PROSTŘEDÍ (the healing environment) Ochrana nezralého novorozence před předčasnými nepřiměřenými vnějšími podněty (např. hluk, světlo), aby nedošlo k narušení cytoarchitektury i chemoarchitektury mozkové kůry spojené zejména s komplexními mentálními procesy, pozorností a regulací chování dítěte. Ochrana nezralého novorozence před předčasnými nepřiměřenými vnějšími podněty (např. hluk, světlo), aby nedošlo k narušení cytoarchitektury i chemoarchitektury mozkové kůry spojené zejména s komplexními mentálními procesy, pozorností a regulací chování dítěte. Cyklické světlo - v posledních letech práce upozorňují na příznivé vlivy střídání intenzity světla cca po 12 hodinách (den a noc), které indukuje cirkadiánní rytmy – přirozené opakování biologických procesů organismu za 24 hod. (Morgan, Ohlsson 2013, Guyer et al. 2012). Cyklické světlo - v posledních letech práce upozorňují na příznivé vlivy střídání intenzity světla cca po 12 hodinách (den a noc), které indukuje cirkadiánní rytmy – přirozené opakování biologických procesů organismu za 24 hod. (Morgan, Ohlsson 2013, Guyer et al. 2012). Zdravotnický personál - semináře a doškolování v mezilidské komunikaci a v podpoře v těžkých životních situacích (Wigert et al. 2013) Zdravotnický personál - semináře a doškolování v mezilidské komunikaci a v podpoře v těžkých životních situacích (Wigert et al. 2013) Kontaktní sestra (contact nurse) - stabilní průvodce rodičů, spojovací článek s odborníky, a to i po propuštění do domácí péče (Brett et al. 2011). Kontaktní sestra (contact nurse) - stabilní průvodce rodičů, spojovací článek s odborníky, a to i po propuštění do domácí péče (Brett et al. 2011). Rodičovské skupiny - vzájemná pomoc a podpora, informace, literatura Rodičovské skupiny - vzájemná pomoc a podpora, informace, literatura

14 ZLEPŠENÍ PÉČE ZAMĚŘENÉ NA VÝVOJ (Developmental care) záleží u nás: na odbornících (zdravotničtí pracovníci, psychologové) na odbornících (zdravotničtí pracovníci, psychologové) na rodičích nedonošených dětí (Nedoklubko) na rodičích nedonošených dětí (Nedoklubko) na informovanosti naší společnosti - na médiích na informovanosti naší společnosti - na médiích na politické vůli a ekonomické situaci na politické vůli a ekonomické situaci

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Péče zaměřená na vývoj („ Developmental care “) na jednotkách intenzivní péče pro novorozence (JIPN) PhDr. Daniela Sobotková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google