Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNEAU Technology Enabled Universal Access to Safe Water Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě Gari D.W, Kožíšek F, Tuhovčák L, Runštuk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNEAU Technology Enabled Universal Access to Safe Water Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě Gari D.W, Kožíšek F, Tuhovčák L, Runštuk."— Transkript prezentace:

1 TECHNEAU Technology Enabled Universal Access to Safe Water Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě Gari D.W, Kožíšek F, Tuhovčák L, Runštuk J

2 © TECHNEAU 2005 2 TECHNEAU Integrovaný výzkumný projekt Financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu Pod vedením holandské KIWA Water Research Dalších téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů 1.1.2006 - 31.12.2010 Zaměření Nové patogenní organismy Nové chemické kontaminanty Stárnoucí infrastruktura Změna klimatu Nedostatek zdrojů Terorismus Zvýšené nároky spotřebitelů i dozorových orgánů

3 © TECHNEAU 2005 3 Určení prioritních problémů Literární rešerše Interní „brainstorming“ Diskusní konference za účasti vodárenských společností z různých částí Evropy (i mimo ni) tzv. Regional technology platform – Riga, Lisabon, Cape Town

4 © TECHNEAU 2005 4 Plánované výstupy projektu TECHNEAU Navržení nových flexibilních systémů zásobování Zlepšení technologie úpravy vody Membrány Nové oxidační technologie Dodržování multibariérového přístupu Nové možnosti monitorování On-line systémy detekující větší počet ukazatelů Vytvoření rozhodovacích schémat Správné rozhodnutí nejvíce odpovídající každé specifické situaci Projekt zachovává holistický přístup „Catchment to tap“ (od zdroje po kohoutek)

5 © TECHNEAU 2005 5 TECHNEAU – Pracovní oblasti (working areas - WA) WA1 - Pře/hodnocení dosavadních přístupů WA2 - Úprava vody WA3 - Monitoring a kontrola kvality vody WA4 - Hodnocení a řízení rizika WA5 - Provoz a údržba WA6 - Důvěra spotřebitelů WA7 - Integrace výstupů z ostatních oblastí + jejich validace WA8 - Školení a šíření výsledků, kam lze zařadit i vydávání zpravodaje (2x ročně)

6 © TECHNEAU 2005 6 Uspořádání projektu TECHNEAU - diagram

7 © TECHNEAU 2005 7 Webová prezentace TECHNEAU + výstupy http://www.techneau.org Ke konci září 2007 již hotových a na webu dostupných cca 50 publikací, např. Trendy ve vodárenství v Evropě Trendy u spotřebitelů Zprávy o různých technologiích úpravy vody Nové analytické techniky kontroly kvality vody Zprávy o modelování Metody hodnocení rizik Ad.

8 © TECHNEAU 2005 8 Účast ČR v projektu TECHNEAU Státní zdravotní ústav Praha Spoluřešitel pracovní oblasti WA4 (Hodnocení a řízení rizika) Ústav vodního hospodářství obcí VUT v Brně pracovní skupina Ing. Tuhovčáka spoluúčast na řešení WA4

9 © TECHNEAU 2005 9 Dosavadní výstupy pracovní oblasti WA4 Hlavní dosavadní výstup v rámci WA4 vytvoření souborné databáze nebezpečí pro všechny jednotlivé části systému zásobování -povodí zdroje surové vody, povodí zdroje podzemní vody -čerpání a doprava surové povrchové vody na úpravnu -infiltrace, čerpání a doprava surové podzemní vody a vody infiltrované na úpravnu -úprava vody, vodojemy a čerpací stanice -distribuce upravené vody,, vnitřní vodovody, spotřebitelé, organizační a informační složka, možná rizika v budoucnosti souborný přehled vhodných metod pro hodnocení rizika -Generic Framework and Methods for Integrated Risk Management in Water Safety Plans a pokus o jejich integraci -Guide to Integrated Risk Assessment of Drinking Water Systems

10 © TECHNEAU 2005 10 Aktuální činnosti na projektech WA4 Případové studie na hodnocení rizik u různých vodárenských systémů v šesti zemích Göteborg, Švédsko Bergen, Norsko Amsterdam, Nizozemí Freiburg-Ebnet, Německo Březnice, Česká republika Upper Nyameni, Eastern Cape, Jihoafrická republika Databáze nápravných opatření bude navazovat (a bude provázána) na již zmíněnou databázi nebezpečí

11 Děkuji za pozornost http://www.techneau.org


Stáhnout ppt "TECHNEAU Technology Enabled Universal Access to Safe Water Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě Gari D.W, Kožíšek F, Tuhovčák L, Runštuk."

Podobné prezentace


Reklamy Google