Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulum G Mgr. Lucie Hučínová-Slejšková, PhDr. Stanislava Krčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulum G Mgr. Lucie Hučínová-Slejšková, PhDr. Stanislava Krčková."— Transkript prezentace:

1 Kurikulum G Mgr. Lucie Hučínová-Slejšková, PhDr. Stanislava Krčková

2 Smysl projektu

3 Co má projekt za cíle?  Ověřit fungování celého čtyřletého cyklu výuky podle ŠVP na gymnáziích  Předat gymnáziím osvědčené postupy spojené s výukou podle ŠVP  Poskytovat gymnáziím konzultační a metodickou podporu k tvorbě ŠVP a výuce podle něj pomocí zkušených koordinátorů z pilotních škol  Proškolit lektory, kteří by předávali učitelům zkušenosti s tvorbou ŠVP a výukou v oborech/předmětech

4 Pro koho je projekt určen? Cílové skupiny  Primární skupina: Učitelé a koordinátoři gymnázií  Sekundární skupina: Žáci gymnázií (zkvalitnění výuky lze provést jen tak, že zkvalitníme práci učitelů) Spolupracující subjekty  NÚOV, NIDV, ČŠI, AŘG, vysoké školy vzdělávající učitele, odborníci ze všech typů škol

5 Na jaké potřeby projekt reaguje?  Učitelé vnímají reformu mnohdy rozporuplně – je nutné je motivovat a pomoci jim s její realizací, aby se reforma nestala pouze formální změnou

6  Školy očekávají, že koordinátor bude důležitý i po vytvoření ŠVP – bude potřeba koordinátorům pomoci s jejich dalšími úkoly

7  Poptávka ředitelů, koordinátorů a učitelů gymnázií po další metodické, konzultační podpoře a po dalším vzdělávání

8 Jedinečná možnost využití potenciálu pilotních škol  16 škol v projektu Pilot G vytvořilo své ŠVP a 2 roky podle nich učí  Tyto školy mají jedinečné KNOW-HOW, které je dobré využít – dokáží své zkušenosti předat ostatním školám, aby je tyto školy nemusely složitě objevovat  Tyto školy dokáží MOTIVOVAT ostatní školy k realizaci reformy

9 Aktivita 1 Sledování realizace ŠVP na pilotních gymnázií Analýza implementace ŠVP na gymnáziích získání uceleného obrázku po 4 letech výuky, stanovení doporučení pro další školy, pojmenování slabých míst realizace ŠVP a nalezení řešení, vyhodnocení implementace ŠVP na gymnáziích Výstupy: zprávy a studie z ověřování ŠVP zprávy a studie z ověřování ŠVP závěrečná studie s doporučeními závěrečná studie s doporučeními

10 Aktivita 2 Metodická podpora tvorby a realizace ŠVP a) Koordinátorům zajištění metodické pomoci a podpory v krajích, síťování koordinátorů prostřednictvím pilotní školy v kraji a zkušeného koordinátora na této škole a prostřednictvím internetové komunity Výstupy: soubory dotazů-odpovědí a diskutovaných problémů-návrhů na řešení v souvislosti s tvorbou a zaváděním ŠVP soubory dotazů-odpovědí a diskutovaných problémů-návrhů na řešení v souvislosti s tvorbou a zaváděním ŠVP školení a semináře pro koordinátory na nepilotních gymnáziích školení a semináře pro koordinátory na nepilotních gymnáziích internetová komunita pro koordinátory internetová komunita pro koordinátory

11 Aktivita 2 Metodická podpora tvorby a realizace ŠVP b) Učitelům záznam příkladů dobré praxe do výuky z českého i zahraničního prostředí, proškolení lektorů schopných předávat zkušenosti s tvorbou učebních osnov a s výukou podle ŠVP v relaci k moderním trendům vzdělávání Výstupy: příručka s příklady dobré praxe z českého a zahraničního prostředí příručka s příklady dobré praxe z českého a zahraničního prostředí proškolení lektoři pro tvorbu učebních osnov a výuku podle ŠVP proškolení lektoři pro tvorbu učebních osnov a výuku podle ŠVP

12 Aktivita 3 Informační a propagační podpora a organizace a řízení projektu Průběžné řízení aktivit projektu, marketing projektu, publicita, distribuce výstupů, finanční řízení projektu Výstupy: konference, tiskové zprávy, tištěné a elektronické texty a články konference, tiskové zprávy, tištěné a elektronické texty a články setkání, prezentace setkání, prezentace

13 Náklady na projekt  Celkové náklady: 60 000 tis. Kč Propagace, prezentace, semináře, konference, vzdělávání 21 560 tis. příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí, metodické materiály, podpora koordinátorům 16 750 tis. reflexe z ověřování ŠVP 5 500 tis. 5 500 tis. pronájem + služby, režie (telefon, internet, poštovné), audit, projektový tým - interní osobní náklady 16 190 tis.

14 Návaznost projektů  Pilot G 2005-2008 Těžiště: Zjištění efektivních cest při tvorbě ŠVP, vyhodnocení procesu tvorby ŠVP a výuky v prvních 2 letech gymnaziálního cyklu Náklady: 40 630 tis. Kč  Kurikulum G 2008-2012 Těžiště: Metodická a poradenská podpora školám při tvorbě ŠVP a výuce podle něj, vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu na gymnáziích podle ŠVP Náklady: 60 000 tis. Kč

15 Vazba na jiné projekty  AUTOEVALUACE průběžné výsledky z projektu budou poskytovány PŠ tak, aby mohly reflektovat nastavení AE ve svých ŠVP a její skutečné provádění průběžné výsledky z projektu budou poskytovány PŠ tak, aby mohly reflektovat nastavení AE ve svých ŠVP a její skutečné provádění  KLÍČ (Klíčové kompetence) průběžné výsledky z projektu napomohou Gy vytvořit si v práci s klíčovými kompetencemi systém a lépe celou problematiku uchopit průběžné výsledky z projektu napomohou Gy vytvořit si v práci s klíčovými kompetencemi systém a lépe celou problematiku uchopit  METODIKA II. na Metodickém portálu budou uveřejňovány komentované ukázky ze ŠVP, příklady dobré praxe z výuky podle ŠVP a další inspirativní a metodické materiály pro ostatní nepilotní školy na Metodickém portálu budou uveřejňovány komentované ukázky ze ŠVP, příklady dobré praxe z výuky podle ŠVP a další inspirativní a metodické materiály pro ostatní nepilotní školy  KURIKULUM S pracovní týmy obou projektů budou vzájemně konzultovat a připravovat realizaci některých aktivit (např. školení lektorů, popis příkladů dobré praxe apod.) pracovní týmy obou projektů budou vzájemně konzultovat a připravovat realizaci některých aktivit (např. školení lektorů, popis příkladů dobré praxe apod.)  PODPORA v rámci projektu bude přípraven lektorský tým učitelů pro DVPP v rámci projektu PODPORA v rámci projektu bude přípraven lektorský tým učitelů pro DVPP v rámci projektu PODPORA

16 Podpora strategických partnerů  Asociace ředitelů gymnázií VÚP spolupracuje s AŘG dlouhodobě VÚP spolupracuje s AŘG dlouhodobě AŘG kladně hodnotí metodickou pomoc, která byla nabízena školám v průběhu projektu Pilot G a předpokládá její pokračování AŘG kladně hodnotí metodickou pomoc, která byla nabízena školám v průběhu projektu Pilot G a předpokládá její pokračování  CZESHA pozitivně hodnotí a podporuje předávání osvědčených postupů a zkušeností s tvorbou ŠVP a výuky podle něj z pilotních škol na ostatní pozitivně hodnotí a podporuje předávání osvědčených postupů a zkušeností s tvorbou ŠVP a výuky podle něj z pilotních škol na ostatní kladně hodnotí snahu ověřit celý čtyřletý cyklus vzdělávání na gymnáziích kladně hodnotí snahu ověřit celý čtyřletý cyklus vzdělávání na gymnáziích

17 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Kurikulum G Mgr. Lucie Hučínová-Slejšková, PhDr. Stanislava Krčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google