Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy Auditory-Verbal Therapy. Foundations of Auditory-Verbal Therapy and Practice Waren Estabrooks Toronto, Ontario, Canada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy Auditory-Verbal Therapy. Foundations of Auditory-Verbal Therapy and Practice Waren Estabrooks Toronto, Ontario, Canada."— Transkript prezentace:

1 Základy Auditory-Verbal Therapy

2 Foundations of Auditory-Verbal Therapy and Practice Waren Estabrooks Toronto, Ontario, Canada

3 Základy Slyšíme pomocí mozku. Ucho je jen cestou ke slyšení. Rozhodujícím faktorem je tedy ovlivnění mozkové činnosti Audiogram – hloubka vady sluchu – nesmí nedeterminovat výslednou úroveň verbální komunikace

4 Zásadní je: –co nejčasnější diagnostika (6 týdnů) –agresivní audiologická léčba –použití nejmodernější techniky –způsob rehabilitace (A-VT) –vzájemné propojení odborníků Rozhodující z pohledu rehabilitace komunikace je její časnost a způsob

5 Co je to AVT ? Auditory-verbal therapy je speciální typ léčby, která byla speciálně vytvořena pro děti se sluchovými vadami, které jsou uživatelé výkonných sluchadel nebo CI. Cílem je naučit tyto děti aktivnímu užívání svého sluchu, a tak pomoci v rozvoji řeči. Děti se učí rozvíjet slyšení aktivní formou tak, že poslouchání se stává automatickým a děti vyhledávají zvuky okolí. Aktivní poslouchání a slyšení se tak stává nedílnou součástí jejich komunikace.

6 Jak se liší AVT od jiných způsobů rehabilitace ? Mnohé typy rehabilitace komunikace podporuje znakovou řeč nebo totální komunikaci. AVT vytváří stereotyp, který podporuje aktivní cílenou snahu dítěte o „slyšení“

7 AVT je logický a kritický soubor návodů (principů). Tyto jsou zásadní pro děti s hluchotou a těžkým sluchovým postižením, aby se naučily pomocí zesílení svůj reziduální sluch využívat pro zpracování mluvené řeči. Základním principem AVT je, že těžce sluchově postižené děti vyrůstají za stálého učení se poslouchat. AVT podporuje rozvoj schopností, které souvisí s poslechem a komunikací mluvenou řečí.

8 Principy AVT Podpora časné diagnostiky sluchových vad Okamžité nasazení nejmodernějších prostředků sluchadlové technologie Ihned započít s ATV (žádné dítě není příliš mladé, aby se s ním nepracovalo) Porada a trénink rodičů, aby mohli pomáhat svému dítěti v používání vlastního sluchu jako primárního smyslu v rozvoji řeči, bez použití znakové řeči nebo odezírání.

9 Porada a trénink rodičů, aby se stali rozhodujícími partnery pro jejich dítě v poslouchání řeči a používání mluvené řeči Porada a trénink rodičů, aby vytvořili v okolí dítěte prostředí, které by podporovalo nutnost využití sluchu a řeči v běžných denních aktivitách Porada a trénink rodičů, aby pomáhali dítěti integrovat poslouchání řeči a mluvení do všech součástí dětského života Porada a trénink rodičů, aby používali přirozené vývojové vzory pro sluch, mluvení, řeč, poznávání a komunikaci

10 Porada a trénink rodičů, aby pomáhali dítěti naučit se zpětnou sluchovou kontrolu vlastní řeči Provádět trvalé hodnocení stavu dítěte a posuzovat vývoj jeho komunikačních schopností a postupovat podle plánu nebo plán na základě takovéhoto hodnocení individuálně upravovat Podporovat školní výuku v normálních školách v prostředí slyšících spolužáků

11 Praktické provádění Terapeut nebo rodič sedí vedle dítěte na straně lépe slyšícího ucha Dítě má zapnuta sluchadla nebo CI Rodič nebo terapeut mluví normální konverzační intenzitou Potlačit okolní rušivé zvuky Je třeba navázat oboustranně aktivní komunikační vztah

12 AVT technika Přesné opakování toho, co dítě samo říká Měnění typů řeči – slabá řeč, šepot, drsný hlas, zpěv, křik atd. Užívat taková slov a slovní spojení, které lze jednoduše opakovat a mají vlastní melodii, přízvuk a rytmus Ptát se dítěte: „Co jsi slyšel?“ vždy před opakováním vlastní věty Neopakovat všechno, ale jen to, co dítě slyšelo

13 Povzbuzovat ostatní dospělé (rodiče), aby se zapojili do komunikace Mluvit na dítě na straně mikrofonu Při očekávání odpovědi poskytnout dítěti dostatek času, aby si odpověď připravilo Dospělý mluví prostřednictvím hraček, zvířátek, obrázků. Pokud dítě žádá jinou informaci než akustickou (odezírání, dotyk apod.) ihned tomu zamezit a vrátit komunikaci do čistě akustické roviny

14 Můj závěr Musí na tom něco být, protože autor získal cenu za největší přínos do dětské audiologie Snaha je vytvořit situaci, aby dítě aktivně chtělo a přálo si slyšet nebo jen zaslechnout

15


Stáhnout ppt "Základy Auditory-Verbal Therapy. Foundations of Auditory-Verbal Therapy and Practice Waren Estabrooks Toronto, Ontario, Canada."

Podobné prezentace


Reklamy Google