Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Regionální vlivy na životní prostředí a možnosti jejich řešení – odpady VY_32_INOVACE_10.01.11 Autor Ing. Helena Vacková Tematická oblast Člověk a prostředí pro 4. ročník přírodovědného lycea Ročník 4. lyceum Datum tvorby říjen 2012 Anotace Materiál vysvětluje studentům pojmy odpadového hospodářství, uvádí možnosti zpětného využití zpětného využití Metodický pokyn Prezentace látky + procvičení pomocí kontrolních otázek

2 Odpad - pojem Odpad je movitá věc, které se člověk chce nebo má povinnost zbavit Odpad vzniká při každé lidské činnosti Odpad může mít skupenství pevné, kapalné, plynné nebo směsné (např. kaly) Odpady nemusí zatěžovat ŽP, mohou být zdrojem surovin či energie Odpady a hospodaření s nimi přináší problémy Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

3 Komunální odpad Je odpad, který vznikne na území obce běžnou činností občanů Občané jsou povinni odpad třídit a odkládat na místa určená obcí (obecní vyhláška) Dělení komunálního odpadu: A) objemný odpad (sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery) B) nebezpečný odpad (sběrný dvůr, mobilní svoz) C) využitelný odpad (barevné nádoby či pytle) D) bioodpad (kompostéry, bionádoby, sběrný dvůr) E) výrobky podléhající zpětnému odběru (vrátit prodejci, místa zpětného odběru) F) autovraky G) směsný komunální odpad (odpad nezařazený do výše uvedených skupin)

4 Průmyslový odpad Původce je povinen doložit, zda s odpadem naložil zákonným způsobem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů)

5 likvidace odpadu x recyklace odpadu Správně vytříděný odpad se může dále využívat – recyklovat Směsný komunální odpad (nevytříděný odpad) a některé druhy průmyslových odpadů ze musí zlikvidovat: A) spalování (lze získat elektrickou energii nebo teplo) B) skládkování (v České republice nejčastější způsob)

6 ´ Recyklace ´ Recyklace Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné a neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné a neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí.

7 Druhy recyklace Přímá: Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště). Přímá: Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště). Nepřímá: Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu (typické je použití sběrového papíru při výrobě nového). Nepřímá: Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu (typické je použití sběrového papíru při výrobě nového).

8 Recyklovatelné materiály (tříděné odpady) Recyklovatelné materiály (tříděné odpady) Kovy (železo,hliník a měď) PapírTextilieSkloPlastyBioodpad Nebezpečný odpad(baterky,žárovky a elektronika) olejerozpouštědla

9 Recyklace plastů Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren aj. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren aj. Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení. Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení. Balíky se prodávají zpracovatelům, kteří se specializují na konkrétní druhy plastů. Balíky se prodávají zpracovatelům, kteří se specializují na konkrétní druhy plastů.

10 Dotřiďovací linky Plastové věci se od sebe lišící chemickým složením, tvarem, barvou. Proto se dotřiďují na dotřiďovací lince. Plastové věci se od sebe lišící chemickým složením, tvarem, barvou. Proto se dotřiďují na dotřiďovací lince.

11 Regranulát Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině případů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů. Plasty se totiž většinou vyrábějí z malých peciček materiálu (granulátu), který se zahřívá a pak vytlačuje do forem.

12 Recyklace skla Sklo je významná druhotná surovina, která je velmi dobře recyklovatelná a mnohonásobně zpětně použitelná.

13 Dotřiďování skla Sklo z kontejneru se postupně zbavuje všech nečistot, nevhodných příměsí i veškerého nežádoucího materiálu. Velké a hrubé nečistoty se vytřiďují zprvu nejprve ručně tak aby nepoškodily nebo neucpaly recyklační stroje. Poté jsou nečistoty a nežádoucí příměsi postupně oddělovány strojně a to jak mechanicky (například mnohonásobným odsáváním či vyfukováním lehkých materiálů) i opticky.

14 Opakovací otázky 1. Co je odpad? 2. Který odpad se obvykle třídí? 3. Popište rozdíl mezi průmyslovým a komunálním odpadem.

15 Zdroje EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace http://media.novinky.cz/777/197775-original1-2x4h1.jpg (staženo 5. 10. 2012) http://media.novinky.cz/777/197775-original1-2x4h1.jpg http://www.popelnice-profi.cz/208-408-large/bag-5- samolepky-tri sklo-green-prislusenstvi-recyklace.jpg (staženo 5. 10. 2012) http://www.popelnice-profi.cz/208-408-large/bag-5- samolepky-tri sklo-green-prislusenstvi-recyklace.jpg


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google