Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč třídit bioodpad Prezentace pro Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí 1.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč třídit bioodpad Prezentace pro Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí 1.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Proč třídit bioodpad Prezentace pro Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí 1.11.2012

2 Vývoj odpadového hospodářství ve Valašském Meziříčí Snaha o snížení ukládání odpadu na skládku. Snaha o snížení ukládání odpadu na skládku. Sledování množství tříděného odpadu v souladu s pravidly EKO - COM od roku 2002. Sledování množství tříděného odpadu v souladu s pravidly EKO - COM od roku 2002. Dnes pět složek tříděného odpadu. Dnes pět složek tříděného odpadu. Zavádění nových složek do tříděného odpadu, nově - biologicky rozložitelný odpad. Zavádění nových složek do tříděného odpadu, nově - biologicky rozložitelný odpad. Obnova kontejnerových stání v rámci revitalizace sídlišť Obnova kontejnerových stání v rámci revitalizace sídlišť

3

4 Plasty Vývoj separace plastových obalů se začal sledovat od roku 2002. Vývoj separace plastových obalů se začal sledovat od roku 2002. Za sledované období bylo posbíráno 1 246,44 t plastů. Za sledované období bylo posbíráno 1 246,44 t plastů.

5 Papír Třídění papírového odpadu se také sleduje od roku 2002. Třídění papírového odpadu se také sleduje od roku 2002. Za sledované období bylo posbíráno 1 778,15 t papíru. Za sledované období bylo posbíráno 1 778,15 t papíru.

6 Sklo Sklo třídíme na dva druhy – sklo bílé a sklo směsné. Sklo třídíme na dva druhy – sklo bílé a sklo směsné. Sledování se vede jako jedna položka – sklo. Sledování se vede jako jedna položka – sklo. Za sledované období 2002 – 2011 občané vytřídili 1 494,73 t skla. Za sledované období 2002 – 2011 občané vytřídili 1 494,73 t skla.

7 Kompozitní obaly V roce 2008 byla přidána další složka pro třídění a to kompozitní obaly (tzv. tetrapack). V roce 2008 byla přidána další složka pro třídění a to kompozitní obaly (tzv. tetrapack). Za sledované období bylo sebráno 18,95 t kompozitních obalů. Za sledované období bylo sebráno 18,95 t kompozitních obalů.

8 Směsný komunální odpad Hlavní složkou odpadu, kterou město Valašské Meziříčí ukládá na skládce je směsný komunální odpad. Hlavní složkou odpadu, kterou město Valašské Meziříčí ukládá na skládce je směsný komunální odpad. Za tuto činnost Město Valašské Meziříčí hradí náklady, které se skládají ze odvozu odpadu na skládku, úhrady provozovateli skládky (ASOMPO Životice) a zákonného poplatku za uložení odpadu na skládce. Za tuto činnost Město Valašské Meziříčí hradí náklady, které se skládají ze odvozu odpadu na skládku, úhrady provozovateli skládky (ASOMPO Životice) a zákonného poplatku za uložení odpadu na skládce. V současné době se provádí sběr a svoz odpadu – 2x týdně kontejnery 1100 l v zástavbách hromadného bydlení a 1x týdně popelnice 110 l ze zástavby individuálního bydlení. V současné době se provádí sběr a svoz odpadu – 2x týdně kontejnery 1100 l v zástavbách hromadného bydlení a 1x týdně popelnice 110 l ze zástavby individuálního bydlení. Ve sledovaném období je dlouhodobá tendence mírného klesání produkce směsného komunálního odpadu. Ve sledovaném období je dlouhodobá tendence mírného klesání produkce směsného komunálního odpadu. V roce 2011 bylo ve městě Valašské Meziříčí svezeno a uloženo na skládku 7 554,883 t směsného komunálního odpadu. V roce 2011 bylo ve městě Valašské Meziříčí svezeno a uloženo na skládku 7 554,883 t směsného komunálního odpadu.

9 Směsný komunální odpad

10 Náklady na skládkování v roce 2011

11 Proč separovat bioodpad?

12 S biologicky rozložitelným odpadem (krátce bioodpad) se setkáváme hlavně v domácím prostředí. S biologicky rozložitelným odpadem (krátce bioodpad) se setkáváme hlavně v domácím prostředí. Jsou to zbytky potravních surovin (slupky od brambor, saláty, listí z květáku, atd.) a odpadu rostlinného původu (např. ze zahrádek). Jsou to zbytky potravních surovin (slupky od brambor, saláty, listí z květáku, atd.) a odpadu rostlinného původu (např. ze zahrádek). Výzkumy a rozbory komunálního odpadu ukazují, že 30 – 40% směsného odpadu tvoří složky biologicky rozložitelného odpadu. Výzkumy a rozbory komunálního odpadu ukazují, že 30 – 40% směsného odpadu tvoří složky biologicky rozložitelného odpadu. Je to obnovitelný zdroj energie, který se u nás doposud ekonomicky většinou nevyužíval. Je to obnovitelný zdroj energie, který se u nás doposud ekonomicky většinou nevyužíval. Skládky komunálního odpadu mají omezenou kapacitu a uniká z nich nemalé množství plynů do ovzduší a přispívají ke skleníkovým efektům. Skládky komunálního odpadu mají omezenou kapacitu a uniká z nich nemalé množství plynů do ovzduší a přispívají ke skleníkovým efektům.

13 Možná úspora finančních prostředků za uložení odpadu na skládku komunálních odpadů V roce 2011 mělo město Valašské Meziříčí 27 071 občanů. V roce 2011 mělo město Valašské Meziříčí 27 071 občanů. Vyprodukovali za rok 7 554,883 t nevytříděného odpadu. Vyprodukovali za rok 7 554,883 t nevytříděného odpadu. Na občana to je produkce 279,08 kg/rok. Na občana to je produkce 279,08 kg/rok. Při předpokládaném množství 30 % objemu bioodpadů ve směsném komunálním odpadu to je 83,72 kg bioodpadu na hlavu. Při předpokládaném množství 30 % objemu bioodpadů ve směsném komunálním odpadu to je 83,72 kg bioodpadu na hlavu. Při nákladech 1 377,40 Kč/t tj. 1,3774 Kč/kg. Při nákladech 1 377,40 Kč/t tj. 1,3774 Kč/kg. Při třídění biologicky rozložitelného odpadu uspoří jeden občan 115,32 Kč/rok, což by dělalo při celkovém počtu obyvatel 3 12 1 827,72 Kč/rok Při třídění biologicky rozložitelného odpadu uspoří jeden občan 115,32 Kč/rok, což by dělalo při celkovém počtu obyvatel 3 12 1 827,72 Kč/rok Dalšími přínosy třídění bioodpadů jsou: Dalšími přínosy třídění bioodpadů jsou: - nové využití bioodpadů, - zmírnění dopadů na životní prostředí, - obnova organických látek v půdě, - snížení tvorby skládkových plynů

14 Jakým způsobem u nás můžeme třídit bioodpad V zónách individuálního bydlení mohou bioodpad lidé odkládat do kompostérů, které Město Valašské Meziříčí distribuuje do domácností. K dnešnímu dni bylo dodáno do domácností celkem 2.210 ks kompostérů. V zónách hromadného bydlení Město Valašské Meziříčí rozmístilo hnědé nádoby na bioodpad o objemu 240 l. K dnešnímu dni bylo na území Města umístěno 468 nádob na bioodpad.

15 Jak separovat bioodpad

16 Jakým způsobem se dá využít bioodpad? Dá se zpracovat v bioplynových stanicích Dá se zpracovat v bioplynových stanicích Na ilustračním snímku je bioplynová stanice LZ3 u německého Neuhausu. Na ilustračním snímku je bioplynová stanice LZ3 u německého Neuhausu.

17 Jakým způsobem se dá využít bioodpad? Dále se dá zpracovávat v kompostárnách Dále se dá zpracovávat v kompostárnách

18 Zpracováním bioodpadu v bioplynových stanicích se získá digestát, který obsahuje velké množství dusíku. Tím se může přidávat do kompostových směsí jako účinné hnojivo. Dále spalováním bioplynu se získá teplo a navíc i elektrická energie. Kompostováním zase získáme kompost bohatý na organické složky, které příznivě pomáhají ke kypření půdy.

19 Nově vzniklé problémy, jako jsou bleskové záplavy, větrná a vodní eroze, které se projevují klimatickými změnami, jsou převážně způsobeny nedostatečnou péčí o půdu a nedostatkem organických látek v ní a tím snížení savosti půdy a schopnosti udržet vodu.

20 Děkuji za pozornost Mgr. Václav Chajdrna vedoucí Odboru komunálních služeb MěÚ


Stáhnout ppt "Proč třídit bioodpad Prezentace pro Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí 1.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google