Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Provozní a technické prostředky silniční a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Provozní a technické prostředky silniční a."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Provozní a technické prostředky silniční a městské dopravy Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v dopravě Individuální osobní doprava Individuální osobní doprava Pěší doprava Pěší doprava Cyklistická Cyklistická Individuální automobilová doprava Individuální automobilová doprava Hromadná osobní doprava Hromadná osobní doprava Letecká Letecká Vodní Vodní Silniční Silniční Drážní Drážní Nekonvenční Nekonvenční

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Pěší doprava Pěší doprava Nejstarší a zároveň nejzdravější způsob dopravy. Nejstarší a zároveň nejzdravější způsob dopravy. Na její využívání a komfort jsou kladeny jiné nároky ve městech než na venkově. Na její využívání a komfort jsou kladeny jiné nároky ve městech než na venkově. Otázka jejího využívání je úzce spjata s klimatickými, ekonomickými a sociálními okolnostmi v daném městě, regionu nebo státu. Otázka jejího využívání je úzce spjata s klimatickými, ekonomickými a sociálními okolnostmi v daném městě, regionu nebo státu. V některých případech je pěší doprava pouze jedna část celé cesty a druhá část cesty je realizována hromadnou dopravou osob. V některých případech je pěší doprava pouze jedna část celé cesty a druhá část cesty je realizována hromadnou dopravou osob.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Pěší doprava Pěší doprava Od ostatní dopravy se pěší odděluje: Od ostatní dopravy se pěší odděluje: horizontálně, horizontálně, vertikálně, vertikálně, úplné oddělení. úplné oddělení. Doprava na kolečkových bruslích Doprava na kolečkových bruslích cca do 10 kilometrů, cca do 10 kilometrů, řešena spíše spolu s cyklistickou dopravou. řešena spíše spolu s cyklistickou dopravou.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Cyklistická doprava Cyklistická doprava Opět velmi vítaný dopravní prostředek, který nijak nezatěžuje životní prostředí. Opět velmi vítaný dopravní prostředek, který nijak nezatěžuje životní prostředí. Využívání této dopravy v daném městě nebo oblasti závisí na: Využívání této dopravy v daném městě nebo oblasti závisí na: terénních, terénních, klimatických, klimatických, ekonomických, ekonomických, sociálních aspektech. sociálních aspektech.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Cyklistická doprava Cyklistická doprava Od ostatní dopravy se cyklistická doprava odděluje podobně jako pěší doprava: Od ostatní dopravy se cyklistická doprava odděluje podobně jako pěší doprava: horizontálně, horizontálně, vertikálně, vertikálně, úplné oddělení. úplné oddělení. Problémem brzdícím rozvoj cyklistické dopravy jsou zejména prostorové poměry. Problémem brzdícím rozvoj cyklistické dopravy jsou zejména prostorové poměry.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Individuální automobilová doprava Individuální automobilová doprava Individuální automobilová doprava je v současné době jedním z největších problémů velkých i malých měst a obcí. Individuální automobilová doprava je v současné době jedním z největších problémů velkých i malých měst a obcí. Ve velkých městech se vytvářejí kongesce a zhoršují se životní podmínky díky zdrojové, cílové a tranzitní dopravě. Ve velkých městech se vytvářejí kongesce a zhoršují se životní podmínky díky zdrojové, cílové a tranzitní dopravě.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky v individuální dopravě Individuální automobilová doprava Individuální automobilová doprava V malých obcích pak znepříjemňují život obyvatel průtahy obcemi se silným provozem tranzitní automobilové dopravy. V malých obcích pak znepříjemňují život obyvatel průtahy obcemi se silným provozem tranzitní automobilové dopravy. Velkým problémem je i doprava v klidu v centrech velkých měst. Velkým problémem je i doprava v klidu v centrech velkých měst. Opatření: Opatření: Obchvaty (velká města i malé obce), Obchvaty (velká města i malé obce), Restrikce v centrech velkých měst. Restrikce v centrech velkých měst.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO z pohledu dopravního plánování Základní parametry dopravních prostředků HDO z pohledu modelů dopravního plánování Základní parametry dopravních prostředků HDO z pohledu modelů dopravního plánování Kapacity dopravního prostředku Kapacity dopravního prostředku maximální technická, maximální technická, další: přijatelná pro krátké úseky, přijatelná pro delší úseky,... další: přijatelná pro krátké úseky, přijatelná pro delší úseky,... Rychlost dopravního prostředku. Rychlost dopravního prostředku. Rozměry dopravního prostředku a potřebného vybavení zastávek/stanic. Rozměry dopravního prostředku a potřebného vybavení zastávek/stanic. Doporučené minimální intervaly na lince. Doporučené minimální intervaly na lince.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky z pohledu kvality nabízených služeb Základní parametry dopravních prostředků HDO z pohledu kvality nabízených služeb Základní parametry dopravních prostředků HDO z pohledu kvality nabízených služeb Poměr míst k sezení a stání, Poměr míst k sezení a stání, Řešení způsobu nástupu/výstupu z/do vozidla/jednotky, Řešení způsobu nástupu/výstupu z/do vozidla/jednotky, Celkové uspořádání přepravního prostoru, Celkové uspořádání přepravního prostoru, Nízkopodlažní vozidlo – ANO/NE, Nízkopodlažní vozidlo – ANO/NE, Provozní spolehlivost, Provozní spolehlivost, Výkonové kritérium (celková hmotnost / výkon). Výkonové kritérium (celková hmotnost / výkon).

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potřeba zabrané plochy v městské hromadné dopravě Průměrné velikosti zabrané dopravní plochy pro přepravu jednoho cestujícího se udávají: Průměrné velikosti zabrané dopravní plochy pro přepravu jednoho cestujícího se udávají: pro pěší provoz 0,75 m 2, pro pěší provoz 0,75 m 2, tramvají 1,95 m 2, tramvají 1,95 m 2, autobusem 3,1 m 2, autobusem 3,1 m 2, osobním automobilem 37,7 m 2. osobním automobilem 37,7 m 2.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO není závislý na konkrétní dopravní trase, může využívat celou silniční síť (s určitými omezeními), není závislý na konkrétní dopravní trase, může využívat celou silniční síť (s určitými omezeními), maximální rychlost městských autobusů je 60 – 80 km/hod maximální rychlost městských autobusů je 60 – 80 km/hod průměrná obsaditelnost průměrná obsaditelnost klasický autobus (standard) 60 – 90 osob, klasický autobus (standard) 60 – 90 osob, city busy (standard) mají větší kapacitu až 100, city busy (standard) mají větší kapacitu až 100, kloubového autobusu 90 - 150 osob. kloubového autobusu 90 - 150 osob. Autobusy kapacita autobusové dopravy cca 5 000 osob/hodina, kapacita autobusové dopravy cca 5 000 osob/hodina, doporučené minimální intervaly 2 až 10 minut ve špičkovém období (jedná se o interval na lince). doporučené minimální intervaly 2 až 10 minut ve špičkovém období (jedná se o interval na lince).

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO City Bus City Bus Kapacita 69 k stání + 30 k sezen Kapacita 69 k stání + 30 k sezen Autobusy

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO tam, kde jsou limitující technické parametry komunikační dopravní sítě, tam, kde jsou limitující technické parametry komunikační dopravní sítě, tam, kde je kapacita autobusů zbytečná, tam, kde je kapacita autobusů zbytečná, v současné době dochází ke zvýšenému zájmů: v současné době dochází ke zvýšenému zájmů: nižší spotřeba, nižší spotřeba, obsluha historických center měst. obsluha historických center měst. Autobusy – midi, mini Autobusy – midi, mini

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO jsou závislé na určité síti pokryté vrchním elektrickým vedením, jsou závislé na určité síti pokryté vrchním elektrickým vedením, průměrná rychlost 15 až 19 km/hod, průměrná rychlost 15 až 19 km/hod, přepravní kapacita je cca 8 000 osob/hod, přepravní kapacita je cca 8 000 osob/hod, v 60 – 70 letech, kdy byla levná nafta docházelo u nás k neuváženému rušení trolejbusové dopravy, v 60 – 70 letech, kdy byla levná nafta docházelo u nás k neuváženému rušení trolejbusové dopravy, v současné době probíhá renesance. v současné době probíhá renesance. Trolejbusy Trolejbusy

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO mohou mít kratší intervaly mezi zastávkami v centrech měst (lepší rozjezd), mohou mít kratší intervaly mezi zastávkami v centrech měst (lepší rozjezd), Trolejbusy nové generace / hybridní trolejbusy Trolejbusy nové generace / hybridní trolejbusy jedná se o vybavení trolejbusu pomocným nebo alternativním pohonem. jedná se o vybavení trolejbusu pomocným nebo alternativním pohonem. Trolejbusy Trolejbusy

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Trolejbusy s pomocným diesel-agregátem Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace V případě potřeby je možné přepnout a napájení elektromotorů zajišťuje vlastní diesel-agregát, V případě potřeby je možné přepnout a napájení elektromotorů zajišťuje vlastní diesel-agregát, Jsou zde omezení v rychlosti a dojezdu, Jsou zde omezení v rychlosti a dojezdu, Přesto: Přesto: snížení závislosti na elektrické trakci, snížení závislosti na elektrické trakci, zvýšení spolehlivosti provozu, zvýšení spolehlivosti provozu, nižší náklady na vybavení vozoven. nižší náklady na vybavení vozoven.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Hybridní trolejbusy s plnohodnotným alternativním pohonem Hybridní trolejbusy s plnohodnotným alternativním pohonem Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace V případě potřeby je možné přepnout a napájení elektromotorů zajišťuje vlastní diesel-agregát, který je schopen plnohodnotně nahradit napájení ze sítě. V případě potřeby je možné přepnout a napájení elektromotorů zajišťuje vlastní diesel-agregát, který je schopen plnohodnotně nahradit napájení ze sítě. Většinou kloubové (článkové) provedení. Většinou kloubové (článkové) provedení.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Hybridní trolejbusy s plnohodnotným alternativním pohonem Hybridní trolejbusy s plnohodnotným alternativním pohonem Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Je zde menší omezení dojezdu mimo trolejové vedení (větší kapacita nádrže na PHM), Je zde menší omezení dojezdu mimo trolejové vedení (větší kapacita nádrže na PHM), Možný rozvoj dopravní obsluhy mimo „zatrolejovanou“ síť (pokud autobusy tak buď přestup nebo souběh), Možný rozvoj dopravní obsluhy mimo „zatrolejovanou“ síť (pokud autobusy tak buď přestup nebo souběh), Stejné výhody jako předešlý případ (vozovny, výluky na síti). Stejné výhody jako předešlý případ (vozovny, výluky na síti).

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Hybridní trolejbus s plnohodnotným pohonem. Hybridní trolejbus s plnohodnotným pohonem. Hybridní trolejbus s pomocným pohonem. Hybridní trolejbus s pomocným pohonem. Hybridní trolejbus s nouzovým pohonem. Hybridní trolejbus s nouzovým pohonem.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Hybridní trolejbus s plnohodnotným pohonem Hybridní trolejbus s plnohodnotným pohonem více než 5 kW na 1 tunu celkové hmotnosti, více než 5 kW na 1 tunu celkové hmotnosti, shodné nebo téměř shodné jízdní vlastnosti jako pod trakčním vedením. shodné nebo téměř shodné jízdní vlastnosti jako pod trakčním vedením.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Hybridní trolejbusy s alternativním zdrojem energie Hybridní trolejbus s pomocným pohonem Hybridní trolejbus s pomocným pohonem 3 až 5 kW na 1 tunu celkové hmotnosti, 3 až 5 kW na 1 tunu celkové hmotnosti, jízdní vlastnosti umožňující provoz na koncových úsecích linek na kratší vzdálenosti. jízdní vlastnosti umožňující provoz na koncových úsecích linek na kratší vzdálenosti.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Představitelé základních typů hybridních trolejbusů Duobus kloubový Duobus kloubový Duobus standard Duobus standard Většinou je osazen pomocným nebo plnohodnotným pohonem Bývá osazen všemi druhy alternativních pohonů, nejčastěji však nouzovými.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Trolejbusy nové generace Trolejbusy nové generace Kloubový duobus NEOPLAN 6121 Vozy jsou vybaveny plnohodnotným pohonem. V provozu ve městě Lausanne ve Švýcarsku

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Standardní autobus Škoda 21 TrACI Vozy jsou vybaveny pomocným pohonem. V provozu v Hradci Králové a Plzni

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Standardní autobus Škoda 21 TrACI Vozy mohou být vybaveny pomocným i plnohodnotným pohonem. První vozy koncem roku 2004.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO jsou závislé na kolejové dopravní cestě, jsou závislé na kolejové dopravní cestě, Maximální rychlost 60 až 80 km/hod, Maximální rychlost 60 až 80 km/hod, Průměrná rychlost 15 až 18 km/km, Průměrná rychlost 15 až 18 km/km, jedná se o kapacitní dopravní prostředek, jedná se o kapacitní dopravní prostředek, vyšší komfort cestování než v autobusech, vyšší komfort cestování než v autobusech, Přepravní kapacita 14 až 18 tisíc/hod, Přepravní kapacita 14 až 18 tisíc/hod, Podzemní tramvaj: 16 až 20 tisíc/hod. Podzemní tramvaj: 16 až 20 tisíc/hod. Tramvaje Tramvaje

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Tramvaje Tramvaje Představitelé základních typů tramvají v Praze T3 (různé modifikace) T3 (různé modifikace) T6 T6 Obsaditelnsot 210 osob

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Tramvaje Tramvaje Představitelé základních typů tramvají v Praze KT8 KT8 Škoda 14T Škoda 14T Obsaditelnsot 231 osob 177 k stání/54 k sezení Obsaditelnsot 279 osob 210 k stání/69 k sezení

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Tramvaje Tramvaje Představitelé základních typů tramvají v Praze Škoda 15T Škoda 15T Obsaditelnsot 300 osob 239k stání/61 k sezení, Max rychlost elektronicky omezena na 60 km/h

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Městské rychlodráhy, metro Městské rychlodráhy, metro maximální rychlost 80 km / hod, maximální rychlost 80 km / hod, průměrná obsaditelnost jednoho vozu 200 – 270 osob, průměrná obsaditelnost jednoho vozu 200 – 270 osob, kapacita 20 000 - 50 000 osob / hodina. Podle počtu vozů a uspořádání nástupišť a organizace provozu může být i vyšší, kapacita 20 000 - 50 000 osob / hodina. Podle počtu vozů a uspořádání nástupišť a organizace provozu může být i vyšší, doporučený minimální interval dle technických možností (40 sekund = 90 souprav / hodina). doporučený minimální interval dle technických možností (40 sekund = 90 souprav / hodina).

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Drážní doprava Je závislá na železničním spodku, Je závislá na železničním spodku, maximální rychlost u nás limitováno spíš dopravní cestou (160 km / hod), maximální rychlost u nás limitováno spíš dopravní cestou (160 km / hod), průměrná obsaditelnost se značně liší. Zaměříme se na příměstskou dopravu: průměrná obsaditelnost se značně liší. Zaměříme se na příměstskou dopravu: Elektrické jednotky užívané v ČR Elektrické jednotky užívané v ČR od 650 do 1330 osob, od 650 do 1330 osob, Motorové vozy užívané v ČR Motorové vozy užívané v ČR od 70 do 350, od 70 do 350,

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Drážní doprava doporučený interval je také velmi variabilní a závisí velmi na propustnosti dopravní cesty. doporučený interval je také velmi variabilní a závisí velmi na propustnosti dopravní cesty.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Drážní doprava Představitelé nejčastěji používaných elektrických jednotek pro příměstskou dopravu Elektrická jednotka Elektrická jednotka řady 471 řady 471 čtyřvozová, obsaditelnost 680 osob 380 k stání / 300 k sezení Elektrická jednotka řady 451 Elektrická jednotka řady 451 Třívozová, obsaditelnost 643 osob 310 k stání / 333 k sezení

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Drážní doprava Představitelé nejčastěji používaných elektrických jednotek pro příměstskou dopravu Motorová jednotka 810 Motorová jednotka 810 Obsaditelnost jednoho vozu 95 osob 55 k stání / 40 k sezení Obsaditelnost jednoho vozu 98 osob 48 k stání / 50 k sezení Motorová jednotka Pars Nova 854 Motorová jednotka Pars Nova 854

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky HDO Drážní doprava Elektrická jednotka Pendolino


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Provozní a technické prostředky silniční a."

Podobné prezentace


Reklamy Google