Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snižování podpory z hlediska příjmů projektů – pozice OP Doprava 12.5. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snižování podpory z hlediska příjmů projektů – pozice OP Doprava 12.5. 2008."— Transkript prezentace:

1 Snižování podpory z hlediska příjmů projektů – pozice OP Doprava 12.5. 2008

2 Způsob rozhodování o projektech O podpoře projektů nad 50 mil. EUR (zhruba 1,4 mld. Kč) rozhoduje Evropská komise O podpoře projektů do 50 mil. EUR rozhoduje Česká republika sama U některých projektů bude hranice snížena na 25 mil. EUR Jedná se vždy o celkové náklady tj. včetně nezpůsobilých nákladů

3 Žádosti zpracovávány elektronicky – Benefit 7 Předložené žádosti posuzovány v několika krocích –Formální kontrola –Hodnocení podle výběrových kritérií (soulad s OPD, soulad s Dopravní politikou, vliv na ŽP, udržitelnost) Výběr projektů Schválení projektů do 50 mil. EUR – ministr dopravy Schválení projektů nad 50 mil. EUR – EK Schvalovací proces končí uzavřením smlouvy o financování (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) Předkládání a schvalování žádostí

4 OP Doprava – prioritní osy Podpora modernizace říčních plavidel Prioritní osa 1 Modernizace železniční sítě TEN- T Prioritní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Prioritní osa 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Prioritní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Prioritní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Rozvoj sítě metra v Praze Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Podpora multimodální nákladní přepravy Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Prioritní osa 7 Technická pomoc Prioritní osa 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

5 Rozdělení alokace OP Doprava mezi síť TEN-T / další dopravní sítě

6 Snižování podpory vzhledem k samofinancovatelnosti projektů EK financuje pouze rozdíl mezi investičními náklady a čistými příjmy projektů za dobu jejich životnosti (diskontovanými) Ostatní náklady musí být financovány předkladatelem/členským státem

7 Která dopravní infrastruktura Všude kde je se vybírá výkonové zpoplatnění –Železnice –Silnice R a D – potencionálně i nižší kategorie –Mýta za vjezd do center měst –Terminály MHD /pokud zpoplatněný přístup – autobusy/ –Aplikovat i na infrastrukturu, kde se s těmito opatřeními počítá v budoucnu (do 2020/2045)

8 Dopad do posuzování projektů veřejné infrastruktury Oddělení ekonomického a finančního hodnocení Projekty jsou hodnoceny z hlediska ekonomických benefitů – tj. přínosů pro společnost (rozhodnutí o podpoře) Hodnocení/výpočet finančních přínosů – rozhodnutí o míře podpory případně distribuci zdrojů

9 Princip výpočtu

10 Krok 1 Jedná se o infrastruktury za jejíž užívání přímo platí uživatel? Ano – pokrač. Ne - stop

11 Krok 2 Výpočet provozních nákladů Výpočet příjmů Čistý příjem bez ZH (Náklady – příjmy za životnost investice) Čistý příjem bez ZH 0 nebo záporný – stop

12 Krok 3 výpočet finanční mezery a podpory Finanční mezera = celkové náklady projektu/(čisté příjmy + zbytková hodnota)x100 Procento podpory = míra podpory prioritní osy x finanční mezera Podpora= procento podpory x způsobilé výdaje

13 Krok 4 A Celkové náklady Způsobilé náklady (včetně budoucích příjmů) Způsobilé náklady vynásobené procentem finanční mezery Podpora EU B C D

14 2 přístupy Liniový – logičtější avšak méně pružný Projektový – pružnější avšak nepřesný a nelogický Zkušenosti – míra podpory Silnice 50-84% nákladů Železnice – 60 – 85%

15 Závěrem Ve vztahu k veřejné infrastruktuře nesmyslné ustanovení Výpočtově nepřesné – zbytečná zátěž v monitoringu Projednává se s EK konkrétní výklad – EK evidentně bezradná


Stáhnout ppt "Snižování podpory z hlediska příjmů projektů – pozice OP Doprava 12.5. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google