Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce manažera - organizování (VY_32_INOVACE_05.02.16) AutorMgr. Vladimír Šorma Tematická oblast Marketing a management RočníkSedmý Datum tvorbyŘíjen 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku marketingu a managementu v hodinách Základů společenských věd - Ekonomie ve třetím ročníku, seznamuje studenty se základními termíny v oboru marketingu a managementu Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky třetího ročníku Základů společenských věd – Ekonomie; jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku sekvenční funkce organizování. Časová dotace materiálu je 15-20 minut.

2 Funkce manažera - Organizování Organizování -chápe se jako vymezení, stanovení a zajištění činností a vzájemných vztahů lidí i kolektivu při plnění určitého záměru a úkolu -formou zabezpečování těchto úkolů jsou organizační struktury -rozdělení: A) podle dělby pravomocí liniová – jediný odpovědný vedoucí, jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými funkcionální – každý vedoucí zodpovídá za svoji funkci (kvalifikované pokyny), dochází ke křížení příkazů liniově štábní – složena z předchozích dvou, ve štábu jsou odborníci, kteří radí nadřízenému pružná – liniově štábní je doplněna o doplňkovou strukturu, je to struktura dočasná, po splnění svého úkolu zaniká a zůstává liniově štábní struktura B) podle činnost nebo jejich výsledků funkční – seskupení pracovníků podle podobných úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit (výroba, marketing, finance) divizionální – divize jsou relativně samostatné, pouze ústřední funkce jsou řízeny vrcholovým vedením firmy, divize lze členit podle výrobku nebo služby, podle zákazníků nebo podle místa působnosti hybridní – složena z předchozích dvou, tvořena divizionálními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční útvary a vrcholového vedení Z hlediska organizační struktury podniku organizování zahrnuje řízení lidí a dalších zdrojů a procesů uvnitř podniku. Z hlediska dennodenní práce manažera to znamená především organizování práce lidí, tzn. aby bylo všem v podniku jasné, kdo má co dělat a kdo je zodpovědný za výsledky. Organizování přichází vzápětí za plánováním – manažer v této fázi rozděluje úlohy jednotlivcům či skupinám lidí, kteří fyzicky zajišťují uskutečnění daného plánu. Při organizování musí manažer zabezpečit správné provedení úkolů a jejich vzájemnou koordinaci, stanovit pravomoci a zodpovědnost za jejich vykonání, vymezit administrativní úkoly, zajistit vhodné pracovní podmínky či jiné důležité aspekty, které mohou mít vliv na dosažení či nedosažení cílů.

3 Funkce manažera - Organizování Organizační pyramida Je hierarchické uspořádání organizaci při velkém počtu podřazených. Jestliže na nejnižší úrovni vedení počet vedoucích přesáhne optimální mez, je nezbytné stejný postup opakovat na tzv. Vyšších organizacích úrovních. Čím je větší rozpětí při konstantním počtu pracovníků v jednotce, tím je pyramida plošší a počet organizačních stupňů menší, čím menší je rozpětí řízení, tím je pyramida strmější a počet stupňů vyšší. Firemní dokumentace Dokumentace představuje zvláštní formu trvalých příkazů – přímých nástrojů řízení, z jejich obsahu by mělo být osobám, kterým jsou určeny zřejmé, co a jak má být vykonáno. Můžeme ji členit do dvou základních skupin: 1.Výrobně technická 2.Organizačně řídící Výrobně technická dokumentace Z hlediska rozsáhlosti a četnosti řídících zásahů bezpochyby rozhodující úloha přísluší výrobních procesům. Současné výrobní procesy vyžadují využívat vhodné nástroje, které by umožňovaly jejich zajištění, kontrolu, stimulaci atd. Tuto funkci plní především normy, které mohou zasahovat do různých výrobně technických a výrobně ekonomických oblastí. Organizačně řídící dokumentace (organizační normy) Samostatnou skupinu normativních nástrojů představují organizační normy, které lze členit z různých hledisek Hledisko závažnosti dokumentů 1)Statutární dokumenty (statuty, stanovy organizace), – vymezují postavení firmy, určují její vrcholové orgány a úkoly, které jim přísluší 2)Řády (např. organizační, provozní, podpisový, pracovní, mzdový atd.), – vymezují vnitřní uspořádání a základní pravidla chování jednotlivých článků firmy. Některé je firma povinna vydat na základě zákona např. pracovní řád. Směrnice (např. pro průběh obchodní případu, vývoj a přípravu výroby, směrnice pro nákup, směrnice o skladování apod.) – stanovují podrobnější postup jednání příslušných subjektů přií realizaci určitých činností, nebo řešení problémů 3)Metodiky (např. propočty ukazatelů způsobilost procesu, propočty ukazatelů spolehlivosti) – poskytují uživateli obecný výklad určité tematiky, která nebyla v podnikové praxi běžná.

4 Funkce manažera - Organizování Dělba práce Každá déletrvající práce se dá rozdělit na určité části, které mohou vykonávat specializovaní pracovníci. Tento poznatek je jedním z nedůležitějších poznatků v oblasti organizování a organizační činnosti a označuje se jako dělba práce. Typy dělby práce: – podle druhu výrobků – podle druhu práce – podle nároků na kvalifikaci pracovníka 1) Dělba práce podle druhu výrobků Toto dělení je nutné pro organizaci celého národního hospodářství (např. odvětví, obory apod.) V podnicích je dělba práce podle druhu výrobků základem pro účelnou vnitřní organizaci. 2) Dělba práce podle druhu práce Dělba práce podle druhu práce je nutná při rozpisu pracovních úkolů na jednotlivé pracovníky, a to až výrobní či administrativní (Někdo musí například obrábět, jsme-li ve strojírenském, tj. kovozpracujícím podniku, a někdo musí účtovat, kdyby každý dělal všechno, nic by se nedělalo kvalifikovaně a práce by byla nejen neodborná, ale i druhá). 3) Dělba práce podle nároků na kvalifikaci pracovníka Dělba práce podle nároků na kvalifikaci pracovníka je dalším zjemněním dělby práce předchozí (Například v ekonomickém úseku rozlišujeme podle kvalifikace, účetní, plánovače a rozpočtáře, kalkulanti, „finančníky“ apod. Podobně ve výrobě se soustružnická práce provádí podle kvalifikace seřizovačem, soustružníkem, údržbářem apod.) Dělba pravomocí Pravomocí se rozumí právo rozhodovat a vydávat příkazy k provádění těchto rozhodnutí bez nutnosti získat souhlas jiných členů dané instituce. Pravomoc má být v souladu s odpovědností za takto prováděná rozhodnutí. Kdo rozhoduje, nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí. Pravomoc a odpovědnost bývá nazývána souhrnně také kompetence nebo působnost. Přenášení pravomoci na vyšší organizační úroveň hovoříme o centralizaci. Pří přenášení pravomoci na stupeň nižší hovoříme o decentralizaci

5 Zdroje: Kotler, Philip: Marketing management, Grada Publishing, spol. s.r.o., 10. rozšířené vydání, Praha, 2001 Maruani, Laurent: Abeceda marketingu, Management Press, Praha,1995 Světlík, Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994 Švarcová, Jana: Ekonomie, CEED, Zlín, 2010 http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google