Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální kolegium CR – pracovní skupina pro CR 6. června 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální kolegium CR – pracovní skupina pro CR 6. června 2016."— Transkript prezentace:

1 Regionální kolegium CR – pracovní skupina pro CR 6. června 2016

2 Dotační program na podporu destinačních organizací v JMK Cíl:podpořit čerpání fin. prostředků DO TO z NPPCR Celková částka: 2, 5 mil Kč Příjemci podpory: destinační organizace turistických oblastí JMK (1 DO za každou současnou TO s působností pro celou oblast; musí být pokryto celé, příp. převážné území TO) TO JMK: Brno a okolí Moravský kras a okolí Pálava a LVA Slovácko Znojemsko a Podyjí

3 Možné právní formy DO (příjemců dotace): Právnická osoba vykonávající marketing cestovního ruchu a destinační management v destinacích cestovního ruchu v TO Jihomoravského kraje. Příklady právnických forem:  zájmové sdružení právnických osob  o.p.s.  příspěvková organizace  a další Žadatelem nemůže být MAS (stanovisko MMR)

4 Podmínky DP: Předložení žádosti do NPPCR (udržitelnost 3 roky) Bez finanční spoluúčasti DO TO Uznatelné výdaje projektu: náklady spojené s certifikací ČSKS kofinancování vlastního podílu v případě podpory DO v NPPCR (ověřuje se) Žadatelé doloží: seznam obcí zapojených do dané DO (musí být souvislé území) souhlas obcí se zapojením do dané DO na dobu udržitelnosti projektu (každá obec může být součástí pouze jedné DO) přehlednou mapu se zákresem hranic DO jednoduchý marketingový plán

5 Národní program podpory CR v regionech 2016 Alokace na rok 2016: 300 mil Kč (taktéž roky 2017, a 2018) Podpora do regionů: 70 % (investiční akce i neinvestiční akce) Vícezdrojové financování: kraje musí prokázat náklady na CR! Podpora krajských DS: 5 mil. Kč (příp. odd. CR není-li DS) Podpora DS oblastí: 5 mil. Kč (maximálně 5 DO na kraj) Podmínky podpory: podpora je v režimu de minimis udržitelnost projektu 3 roky spolufinancování projektu 50% certifikace Českého systému kvality služeb (2016 stačí 1. stupeň)

6 Děkuji za pozornost! ORR, odd. cestovního ruchu KrÚ Jihomoravského kraje


Stáhnout ppt "Regionální kolegium CR – pracovní skupina pro CR 6. června 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google