Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_18."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_18 Psychodiagnostika Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 4. ročník Datum vytvoření:leden 2014 Anotace: Pedagogicko-psychologická diagnostika, explorativní metody, anamnéza, kazuistika, dotazník Metodický obsah:Výklad nového učiva, pojmy, upevnění vědomostí

2 Pedagogicko-psychologická diagnostika Posuzování osobnosti a stanovení diagnózy probíhá: 1.posouzením nalezených příznaků (symptomů) 2.použitím vyšetřovacích metod Pedagogicko-psychologická diagnóza je klasifikace chování a poruch jedince

3 Přehled metod  Explorativní metody (vyšetřovací) Anamnéza Kazuistika (případová studie) Dotazník Rozhovor  Experimentální metody Experiment Testy  Pozorování

4 Explorativní metody  Z latinského slova explorare = vyšetřit, zjistit  Vyšetřovací metody  vyžadují bezprostřední kontakt se zkoumanou osobou 1. Anamnéza:  zjišťuje důležité události, které se odehrály v životě člověka a pomáhají objasnit současný stav  tato metoda bývá doplněna rozhovorem s klientem, dotazníkem

5 Anamnéza V sociální činnosti Všechny skutečnosti z klientova života před poskytováním sociálních služeb, které mohou mít vliv na úroveň péče o něj Zařízení mají své specifické formuláře – jejich obsah je dán cílovou skupinou klientů a úrovní poskytovaných služeb

6 Okruhy anamnestických údajů klienta Identifikační údaje (jméno, datum, bydliště,…) Důvod k sociální práci (s čím klient přichází, …) Rodinné okolnosti (rodinný stav, vztahy, …) Sociální okolnosti (blízcí lidé, postavení, …) Tělesný stav (zdravotní stav, …) Intelekt a dosažené vzdělání (škola, obor, …) Emocionální chování (temperament, reakce na situace)

7 Okruhy anamnestických údajů klienta Zaměstnání a ekonomická situace Bydlení (kde, jak, spolubydlící…) Podmínky stravování(kde a jak, zvláštnosti,…) Osobní bezpečí (jak se cítí ve svém domově, …) Celkový dojem (jak se nám klient jeví, pozor na objektivitu – záleží na zkušenostech a postojích vyšetřujícího)

8 Kazuistika Tzv. případová studie – popis konkrétního příběhu  Zaměřena na zjištění a hledání příčin, které vedly k určitému sociálnímu problému  Diagnózu určíme: zaměřeným rozhovorem s jedincem šetřením v domácnosti

9 Dotazník  Metoda písemného zodpovídání písemně položených otázek  Odborník zjišťuje fakta: tvrdá osobní údaje, pohlaví, věk, povolání měkká potřeby, přání, představy, názory, zkušenosti, zájmy, postoje, hodnotový systém

10 Druhy dotazníků Osobnostní – introspektivní, jedinec posuzuje své chování, postoje, pocity (např. Freiburský osobnostní test) Posuzovací – ostatní lidé posuzují daného jedince Strukturovaný – s uzavřenými otázkami Nestrukturovaný – s otevřenými otázkami Kombinovaný – s oběma typy otázek

11 Otázky a úkoly 1. Jak probíhá posuzování osobnosti a stanovení diagnózy? 2. Vyjmenujte metody PPD a uveďte jejich rozdělení. 3. Co spadá do okruhů anamnestických údajů klienta? 4. Co je to kazuistika a na co je zaměřena? 5. Jaká fakta zjišťuje odborník pomocí dotazníku? 6. Vyjmenujte a popište druhy dotazníků?

12 Použitá literatura a obrázek KOPECKÁ I. Psychologie 2. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 147 s. ISBN - 978-80-247-3876-5. PRŮCHA J; WALTEROVÁ E.; MAREŠ J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-7178-029-4. HARTL P.; HARTLOVÁ H. Psychologický slovník.1. vyd. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

13 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_18."

Podobné prezentace


Reklamy Google