Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union."— Transkript prezentace:

1 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Nástin změn v legislativě a praxi Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

3 Nástin změn v legislativě a praxi Filozofie změny: Od instituce k člověku Člověk (klient, pacient) musí být na prvním místě (před zájmy instutucí, dokonce v otázkách podpory zdraví před tzv. společenským zájmem) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

4 Nástin změn v legislativě a praxi Komplementem sociálních služeb poskytovaných osobám s omezenou soběstačností musí být zdravotní služby, Komplementem zdravotních služeb těmto lidem musí být sociální služby Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

5 Nástin změn v legislativě a praxi Je řada cest k tomu, jak lze prostupnost a reciprocitu sociálních a zdravotních služeb zajistit: Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

6 Nástin změn v legislativě a praxi Uložit povinnost obcím zajistit minimální síť sociálních a zdravotních služeb v přenesené působnosti státu, uložené zákonem s vyčleněním finančních prostředků ze státního rozpočtu Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

7 Nástin změn v legislativě a praxi Uložit povinnost obcím zajistit minimální síť sociálních a zdravotních služeb obcím s rozšířenou působností pro správní obvod jejich působnosti s vyčleněním finančních prostředků ze státního rozpočtu Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

8 Nástin změn v legislativě a praxi Uložit povinnost obcím zajistit minimální síť sociálních a zdravotních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

9 Nástin změn v legislativě a praxi Systémová podpora státu dobrovolným svazkům obcí, které by zajistily SZ služby na základě smlouvy mezi sebou (i bez ohledu na správní obvod obcí s rozšířenou působností) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

10 Nástin změn v legislativě a praxi § 94 zákona o sociálních službách změnit tak, aby obce byly povinny zpracovávaly střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

11 Nástin změn v legislativě a praxi V zákoně o sociálních službách doplnit k ustanovením upravujícím druhy a formy sociálních služeb přidat ustanovení ukládající poskytovatelům sociálních služeb, resp. obcím, nabídnout tomu, kdo takové služby potřebuje, nejprve služby poskytované u něj doma Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

12 Nástin změn v legislativě a praxi upravit § 46, resp. příslušná ustanovení zákona o obcích v tom smyslu, aby obec byla prioritně povinna pokusit se hledat řešení pro propouštěného pacienta v jeho domácím prostředí s domácí péčí Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

13 Nástin změn v legislativě a praxi § 36 zákona o sociálních službách rozšířit, nebo nahradit ustanovení zcela nové, jež by bylo zaměřeno na integrované zdravotní a sociální služby poskytované nejen v zařízeních sociálních služeb, ale také v jiných prostředí, především pak v domácím prostředí klienta Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

14 Nástin změn v legislativě a praxi Do zákona o sociálních službách zařadit nové ustanovení, které upraví, že obce pro účely koordinace a koncepce systému integrovaných zdravotních a sociálních služeb zaměstnávají alespoň jednu komunitní sestru (resp. komunitního bratra nebo komunitního pracovníka). Jejím pracovním úkolem bude analyzovat zdravotní a sociální situaci jednotlivce nebo skupiny osob ve vlastním sociálním prostředí Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

15 Nástin změn v legislativě a praxi  Pojištění na péči  Role zdravotního pojištění (pojišťoven): – Změna praxe pojišťoven – Limit péče osobu (klienta) - 3 minuty na osobu – Podávání léků – Neproplácení výkonů – Problém lékařů – zaměstnanců zařízení Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

16 Nástin změn v legislativě a praxi užší spolupráce a propojení MPSV a MZČR při přípravě věcných a legislativních řešení v oblasti služeb a péče na zdravotně sociálním rozhraní: zejména pro cílové skupiny dlouhodobé péče seniorům, zdravotně postiženým a umírajícím při respektování neoddělitelnosti zdravotně sociálních potřeb a potřeby koordinovaného poskytnutí zdravotních a sociálních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

17 Nástin změn v legislativě a praxi posílení koordinační úlohy samosprávných krajů, zejména pokud jde o strategické plánování, dostupnost a provázanost zdravotních, sociálních a dalších služeb, včetně otázky seniorského bydlení (ve všech krajích ČR): lepší součinnost obcí s rozšířenou působností a krajů, včetně koordinace nabídky a poptávky pečovatelských a dalších služeb na úrovni obecních samospráv, včetně informační sítě dostupných služeb - mobilních pečovatelských, duchovních a hospicových model péče a zdravotních i sociálních služeb vycházejících důsledně z komunitního principu mimo jiné za pomoci stanovení standardů, tedy zabezpečení rovného přístupu k čerpání veřejně poskytovaných zdravotně sociálních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

18 Nástin změn v legislativě a praxi smlouvy poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami umožňující bezproblémový výkon specializované geriatrické a paliativní péče, včetně zákonem daného řešení přístupu k uzavírání smluv na poskytování domácí paliativní a hospicové péče a zdravotní péče v domovech pro seniory nebo se zvláštním režimem; základem by mělo být komplexní geriatrické hodnocení nový systém financování péče v přirozeném prostředí rodiny : role a úloha odborných společností, profesních sdružení, krajských a obecných samospráv při vytvoření Systému integrovaných podpůrných služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

19 Nástin změn v legislativě a praxi Nasměrování předpokládaných změn: o zřetelné vymezení oblasti dlouhodobé péče o redefinice zdravotních a sociálních služeb o překlenutí segmentace a překážek mezi službami zdravotní a sociální péče o zajištění dostupnosti dlouhodobé péče o nalezení optimálního způsobu poskytování dlouhodobé péče o zvýšení komplexnosti zdravotních i sociálních služeb o dosažení vysoké kvality zdravotních i sociálních služeb o účelnější vynakládání prostředků ze státního rozpočtu a ze systému veřejného zdravotního pojištění Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

20 Nástin změn v legislativě a praxi Cíle změn v legislativě a v uplatňování předpisů:  včasná identifikace osob s potřebou dlouhodobé péče poskytované efektivním a rovným způsobem v domácím i institucionálním prostředí  koordinace poskytování péče potřebným klientům kombinací domácích pečujících, terénních a ambulantních sociálních služeb a domácích a ambulantních zdravotních služeb  rovnost podmínek pro všechny občany a poskytovatele dlouhodobé péče a zajištění její dostupnosti  zlepšení efektivity vynakládaných veřejných prostředků ze systému zdravotního pojištění i sociálních dávek  zajištění dostupné a kvalitní dlouhodobé péče poskytované zejména v domácím, a v případě potřeby i v institucionálním prostředí – pobytovém zařízení Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

21 Nástin změn v legislativě a praxi S kým je třeba na změnách spolupracovat : PARTNERSTVÍ  s veřejností  s pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách  s odbornými experty ve všech dotčených oborech  s veřejnou správou (ministerstva, kraje, obce a města)  s politiky (poslanci a senátoři) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

22 Děkuji za pozornost. PhDr. Karel Schwarz Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE Belgická 22, 120 00 Praha 2 telefon: 242 487 824 e-mail: ids@diakonie.czids@diakonie.cz web: www.dustojnestarnuti.czwww.dustojnestarnuti.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


Stáhnout ppt "Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union."

Podobné prezentace


Reklamy Google