Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť sociálních služeb Ústeckého kraje Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť sociálních služeb Ústeckého kraje Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji."— Transkript prezentace:

1 Síť sociálních služeb Ústeckého kraje Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji

2 Metodika zajištění sítě Na základě skutečností z 1. kola aktualizace základní sítě kraje bylo přistoupeno k revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, která byla schválena orgány kraje usnesením č. 122/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 Důležité změny v metodice zajištění sítě: 1. Žadatel je povinen přiložit k žádosti o zařazení sociální služby do základní sítě kraje kromě vyjádření obce s rozšířenou působností k potřebnosti sociální služby v regionu také vyjádření obce s pověřeným obecním úřadem, pokud na území obce poskytuje sociální službu

3 Metodika zajištění sítě 2. V souladu s doporučeným postupem MPSV „Materiálně- technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ budou podporovány pobytové služby sociální péče následovně: - chráněné bydlení s max. kapacitou 12 klientů v jedné budově -DOZP a týdenní stacionáře s max. kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů Stále je v platnosti kapacita 25 lůžek u domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v jednom objektu.

4 Metodika zajištění sítě 3. Personální zajištění sociální služby Byl zaveden průměrný přepočtený úvazek – úvazky v přímé péči zahrnují pracovní místa potřebná k zajištění přímé péče o klienty, resp. okamžité kapacity a časové dostupnosti sociální služby. Do přepočteného úvazku se počítají pouze aktivně pracující zaměstnanci, kteří přímo zajišťují péči o klienty. Výpočet: součet přepočtených úvazků za každý měsíc / 12 měsíců Je tolerována roční odchylka +/- 0,1 přepočteného úvazku

5 Metodika zajištění sítě 4. Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků Poskytovatel je povinen podat tuto žádost v případě, kdy mění průměrný přepočtený úvazek na další období aktualizace, a to v termínu vyhlášení výzvy pro podávání žádosti. Změnu personálního zajištění posuzuje odborná pracovní skupina odboru a předkládá návrh o schválení či neschválení orgánům kraje. Posuzuje se, zda je personální zajištění v souladu se SPRSS a zda je přiměřené v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost.

6 Metodika zajištění sítě 5. Hlášení změn sociálních služeb zařazených v základní síti kraje Údaje o sociální službě uvedené v rozhodnutí o registraci jsou přebírány a poskytovatel je nemusí hlásit. Výjimkou je navýšení kapacity sociální služby nebo zřízení nového místa poskytování. Prostřednictvím Formuláře hlášení změn se budou hlásit pouze ekonomické změny. Sociální služby registrované v jiném kraji mají povinnost nadále hlásit všechny změny týkající se změny rozhodnutí o registraci volnou formou Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

7 Aktualizace základní sítě kraje Nejčastější dotazy k průběhu aktualizace 1. Pokud sociální služba nemění údaje uvedené v aktuálně platné základní síti kraje, poskytovatel nepodává žádnou žádost. 2. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu se dokládá pouze k žádosti o zařazení sociální služby do základní sítě kraje. 3. Žádosti se musí podávat elektronicky (přes e-podatelnu, datovou schránkou), osobně na podatelnu nebo poštou, přičemž rozhodující je datum přijetí podatelnou KÚÚK. Žádosti musí být podepsány statutárním zástupcem.

8 Aktualizace základní sítě kraje 4. Podávání žádosti o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Druhy žádostí: nová sociální služba, stávající sociální služba, sociální služba, která je již zařazena v základní síti kraje, ale navyšuje kapacitu nebo zřizuje nové místo poskytování. 5. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu je možné doložit později, pokud např. vyjádření obce podléhá schválení orgány obce. Žádost o zařazení sociální služby však musí být doručena v požadovaném termínu.

9 Aktualizace základní sítě kraje 6. Při 1. kole aktualizace základní sítě kraje (termín podání žádostí v březnu) se akceptuje rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální služby maximálně od 1. července daného roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální služby nejpozději do 1. července včetně. Při 2. kole aktualizace základní sítě kraje (termín podání žádostí v srpnu) se akceptuje rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální služby maximálně od 1. ledna následujícího roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální služby nejpozději do 1. ledna včetně.

10 Změna obsahu a rozsahu sociální služby Dle bodu 5.6 pověření lze zažádat Odbor sociálních věcí KÚÚK o úpravu rozsahu služby v případě, pokud nebude zajištěno financování služby alespoň ve výši 90 % vypočtené vyrovnávací platby. Žádost se podává volnou formou, přičemž žádost musí obsahovat přehled všech získaných finančních zdrojů a návrh nového rozsahu sociální služby.

11 Změna obsahu a rozsahu sociální služby Poskytovatel může snížit rozsah sociální služby až po schválení změny Odborem sociálních věcí KÚÚK. Snížení rozsahu sociální služby je platné do 31. 12. daného roku. Pokud poskytovatel obdrží další finanční prostředky, musí nahlásit KÚÚK navýšení obsahua rozsahu sociální služby. V případě, kdy dosáhne 90 % vyrovnávací platby, musí poskytovatel realizovat v plném obsahu a rozsahu sociální služby. Pro rok 2017 budou určeny a zveřejněny termíny pro podávání žádostí o změnu rozsahu sociální služby.

12 Děkuji za pozornost Bc. Veronika Marková Tel: 475 657 923 E-mail: markova.v@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Síť sociálních služeb Ústeckého kraje Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google