Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení největších problémů 2010/2011.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení největších problémů 2010/2011.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."— Transkript prezentace:

1 Řešení největších problémů 2010/2011

2  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je náměstek primátora Rudolf Chloupek  Deklarace projektu Jihlava – Zdravé město byla schválena v prosinci 2007  v únoru 2011 byl schválen Plán zlepšování pro rok 2011  cílem Zdravých měst ČR je UDRŽITELNÝ ROZVOJ, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro ZDRAVÍ a KVALITU ŽIVOTA

3 Ekologická stopa Město Jihlava se připojilo k řadě světových a českých měst, která se rozhodla posoudit svoji udržitelnost prostřednictvím ekologické stopy – ukazatele, který bývá také nazýván „zelené účetnictví“. Ekologické účetnictví ukazuje, zda město hospodaří se „zeleným“ přebytkem či deficitem. Ekologická stopa odráží například množství a druhy spotřebované energie, dopravu obyvatel, novou výstavbu ve městě či způsob využití odpadů.

4 Desatero problémů města Jihlavy  Plán zdraví a kvality života 2010/2011 B.1 Čistota města B.2 Dobudování kanalizace D.2 Redukce reklamy – fasády, „áčka“, sloupy E.1 Podpora a rozvoj terénních sociálních služeb G.1 Rozvoj tržnice – podpora regionálních produktů H.1 Údržba chodníků a komunikací včetně bezbariérovosti H.2 Koncepce zklidnění dopravy a parkování v centru H.3 Preference MHD C. 1 Dotační podpora primární a sekundární prevence E. 2 Zřízení azylového domu pro oběti domácího násilí

5 B.1 Čistota města  Úprava systému péče o nejintenzivněji využívané plochy městské zeleně.  Otevření nového sběrného dvora na Rantířovské ulici.  Vytvoření hnízda podzemních kontejnerů na separovaný sběr na Masarykově náměstí v Jihlavě.(Odbor životního prostředí)

6 B.1 Čistota města  Umístění nových odpadkových košů po celé ulici Vrchlického včetně nové části prodloužení od Domu zdraví k Hornímu Kosovu.  Připravuje se umístění nových 30-ti odpadkových košů v lesoparku Heulos a výměna nefunkčních odpadkových košů na hradebním parkánu.  Snaha o co nejrychlejší odstraňování černých skládek ve městě i jeho okolí, aby se nestaly základem pro další hromadění odpadů. (Odbor životního prostředí)

7 B.2 Dobudování kanalizace  V roce 2010 došlo k rekonstrukci kanalizace v ulici Jiráskova, dále byla dobudována kanalizace v části města Horní Kosov v ulici Náhorní, Na Vrchovině a Kolmá, byla přepojena kanalizace v ulici Na Kopci.  Nová kanalizace byla realizována v rámci projektu Park Gustava Mahlera, tzn. v parku a ulici Věžní. Nová kanalizace bude realizována i v rámci akce ul.Kollárova a I. etapa Antonínův Důl. (Odbor rozvoje města)

8 D.2 Redukce reklamy – fasády, „áčka“, sloupy  Kontrola oprávněnosti umístění reklamy, dodržování rozměrů, provedení a včasného zaplacení je prováděna odbory magistrátu ve spolupráci se strážníky Městské policie.

9 E.2 Podpora a rozvoj terénních sociálních služeb  ICSS(Integrované centrum sociálních služeb) Jihlava, jako poskytovatel sociálních služeb, tedy i terénní pečovatelské služby, navýšilo počet pracovnic v sociálních službách, ve snaze pokrýt zvýšený zájem o poskytování terénní pečovatelské služby ve dnech pracovního volna.  Od druhého pololetí roku 2010 dochází v ICSS Jihlava u klientů v terénní péči k výraznému nárůstu souběžně poskytovaných a vzájemně se doplňujících sociálních služeb a poskytovaných úkonů domácí zdravotní péče.  Statutárnímu městu Jihlava se daří, i v době úsporných opatření, udržet nastolený trend a nekrátit příspěvek poskytovatelům sociálních služeb, tedy i terénní sociální služby. (Odbor sociálních věcí)

10 G.1 Rozvoj tržnice – podpora regionálních produktů  Městská tržnice je již druhým rokem provozována na ploše Masarykova náměstí v Jihlavě firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Podporuje především prodejce sazenic ovoce a zeleniny.  Nově se uskutečnil na náměstí 5. 5. 2011 Farmářský trh, kde se představila produkce farmářů a pěstitelů kraje Vysočina.

11 H.1 Údržba chodníků a komunikací včetně bezbariérovosti  Všechny investiční projekty, které se zabývají rekonstrukcemi komunikací nebo chodníků (včetně projektů regenerace území) v sobě již zahrnují bezbariérové úpravy.  Zpracování projektové dokumentace na 5 osvětlených přechodů a podání žádosti na grant kraje Vysočina – 2x ul. Žižkova, 3x ul. Jiráskova. (Odbor rozvoje města)

12 H.2 Koncepce zklidnění dopravy a parkování v centru Projekt parkovacího domu při ulici Legionářů byl v současné době pozastaven.

13 H.3 Preference MHD  Je dokončen projekt Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci vozidel MHD v Jihlavě. V rámci projektu bylo bezbariérově upraveno a vybaveno 30 zastávek na linkách trolejbusů „A“ a „C“. (Odbor rozvoje města)

14 H.3 Preference MHD  Zastupitelé vyslyšeli požadavky veřejnosti a odsouhlasili zavedení přestupní jízdenky. Jízdenka bude stát 20 Kč (zlevněná 10 Kč) a k dispozici bude od 1. 7. 2011. Projeté zastávkové úseky Jízdenka plnocenná zlevněná max. 3 10 5 4 a více 16 8  Další novinkou je prodloužení projetých úseků za nepřestupní papírovou jízdenku v hodnotě 10 Kč. Nově bude jízdenka platná na projetí 4 úseků.

15 Pozvánka

16 Děkujeme za pozornost PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek náměstek primátora Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1 586 28 Jihlava Tel.:567 167 114 567 167 138 E-mail: namestci.primatora@jihlava-city.cz Mgr. Lenka Marečková koordinátor PZM a MA21 Magistrát města Jihlavy Věžní 1 (Brána Matky Boží) 586 28 Jihlava Tel.: 567 167 125 Mobil: 733 626 326 E-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz


Stáhnout ppt "Řešení největších problémů 2010/2011.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."

Podobné prezentace


Reklamy Google