Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaStátní správa a samospráva Ročník2. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit pojmy státní správa a samospráva, definovat jejich dělení, činnost a orgány. Datum tvorby

2  je správou věcí veřejných  Je realizovaná jako projev výkonné moci státu  lze ji definovat rovněž jako správu vrchnostenskou, pro niž je typická nerovnost a z ní vyplývající nadřazenost některých subjektů

3  Stát  Správní úřady  Veřejnoprávní korporace

4 Státní správa Samospráva

5  Veřejná správa vykonávaná přímo státem jako realizace jeho výkonné moci zahrnující v sobě jak prvky klasického řízení, tak i regulace  V rámci státní správy stát vykonává veřejnou správu přímo prostřednictvím svých orgánů, které jsou při výkonu státní správy správními úřady

6  výkonná a nařizovací státní správa v rámci výkonné moci zajišťuje provádění norem v mezích jejich zmocnění vlastními normativními akty dále usměrňuje regulované vztahy  podzákonného charakteru vlastní činnost státní správy může probíhat pouze v mezích zákonů, přičemž správní úřad nesmí konat nic, co jim zákon neumožňuje

7 Přímo Vykonávaná přímo státem Nepřímo Vykonávaná někým jiným, avšak ve jménu státu

8 ústřední Vykonávají samosprávu na celém území státu Mezi nejvýznamnější patří: - jednotlivá ministerstva - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Český statistický úřad, … územní Spravují záležitosti určitého území Např.: jednotlivé úřady práce nebo školské úřady

9 ← ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD → MINISTERSTVO VNITRA ČR

10  Veřejná správa vykonávána někým od státu odlišným v jejím zájmu  Jedná se o subjekty korporativního charakteru označované jako veřejnoprávní korporace (obce, kraje, …)

11  politický pojem samosprávy rozumí se jím podstata samosprávy jako formy realizace veřejné správy občany  správní pojem samosprávy vyjadřuje, že samosprávu vykonává od státu odlišný právně aprobovaný veřejnoprávní subjekt v postavení veřejnoprávní korporace

12 Obce, kraje Územní samospráva Profesní komory, pojišťovny, školství, … Zájmová samospráva Puncovnictví, … právnické a podnikající fyzické osoby

13  Obec je základní územní jednotka veřejné správy v České Republice  Územní společenství občanů, které má právo na samosprávu  Má postavení právnické osoby s vlastním majetkem

14  Širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů.  Území ČR se člení na 14 vyšších územních samosprávných celků – krajů.

15 1)Veřejnou správu dělíme na _____ a _____. 2)Orgány státní správy dělíme na _____ a _____. 3)Samosprávu dělíme na _____, _____ a _____. 4)Základní územní jednotkou státní správy je _____. 5)Území ČR se člení na ____ vyšších územních samosprávných celků. 1)Státní správu, samosprávu 2)Ústřední, územní 3)Územní, zájmová, právnické a podnikající fyzické osoby 4)Obec 5)14

16  AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: cz/images/results.aspx?qu=state&ex=1#ai:MC |  ŠJŮ. commons.wikimedia.org/wiki [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5%99ad.jpg  VILGUS, Petr. commons.wikimedia.org/wiki [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: cz/images/results.aspx?qu=M%C4%9ASTO&ex=1#ai:MC |  AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org/wiki [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN  ONDRUŠ, Radek. Správní právo: distanční studijní opora. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 234, [20] s. ISBN  KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN  Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google