Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Richard Kupka, právník OÚPSŘ KrÚ JMK Vypořádávání námitek a vyhodnocování připomínek aneb Jak „správně“ napsat odůvodnění 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Richard Kupka, právník OÚPSŘ KrÚ JMK Vypořádávání námitek a vyhodnocování připomínek aneb Jak „správně“ napsat odůvodnění 1."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Richard Kupka, právník OÚPSŘ KrÚ JMK Vypořádávání námitek a vyhodnocování připomínek aneb Jak „správně“ napsat odůvodnění 1

2 Proč odůvodňování?! Autorita správního orgánu je založena na zákonném vymezení jeho kompetencí. Správní orgán však ztrácí důvěryhodnost a svoji „přirozenou“ autoritu, pokud se mu nedaří jeho autoritativní kroky úplně, srozumitelně a přesvědčivě odůvodňovat! 2

3 Cíl této prezentace: Probrat (a prodiskutovat) důležité aspekty vypořádávání námitek a vyhodnocování připomínek, čili odůvodňování. Získat „správný“ náhled na odůvodňování Vytvořit si představu o mantinelech, mezi kterými se při odůvodňování pohybujeme 3

4 Co můžete očekávat? 30 minut vašeho času Špetka judikatury Zblo právní teorie Přehršel „praktických rad“ Diskuze 4

5 Judikatura - námitky Rozsudek NSS č.j. 1 Ao 5/2010-169: „…na odůvodnění rozhodnutí o námitkách třeba klást stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 SpŘ). …“. 5

6 Judikatura - připomínky Rozsudek NSS č.j. 1 Ao 3/2008-136: „... správní orgán se v odůvodnění opatření obecné povahy musí vypořádat s uplatněnými připomínkami, jimiž se musí zabývat jako podkladem pro jeho vydání. …“ 6

7 Paragrafy § 68 odst. 3 správního řádu – odůvodnění správního rozhodnutí § 50 odst. 1 správního řádu – podklady správního rozhodnutí 7

8 § 68 odst. 3 správního řádu „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“ 8

9 Uvést důvody znamená Vypořádat se se všemi návrhy a právními názory tvrzenými v námitce (připomínce) Vyjádřit proč jednotlivé tvrzené návrhy a právními názory buď akceptujeme anebo neakceptujeme 9

10 Uvést podklady znamená Vyjmenovat (uvést soupis?) podklady, na kterých je založeno vypořádání námitky (vyhodnocení připomínky) 10

11 Uvést úvahy znamená Vyjádřit jakým způsobem správní orgán hodnotil podklady, jaký jim jednotlivě přikládal význam a proč činil právě tak Vyjádřit úvahy, kterými se správní orgán řídil při výkladu právních předpisů, na jejichž základě rozhodoval 11

12 Uvést informace znamená Vyjádřit jak se správní orgán vypořádal s jednotlivými tvrzenými návrhy a právními názory uvedenými v námitce či připomínce 12

13 Proč je odůvodnění důležité Nedostatečné odůvodnění = NEPŘEZKOUMATELNOST = důvod pro zrušení 13

14 Odůvodnění má být Určité, jasné, přehledné, srozumitelné, jednoznačné, nerozporné, úplné, přesvědčivé a jazykově a stylisticky bezvadné, … 14

15 Srozumitelnost a přesvědčivost Odůvodnění musí být sestaveno tak, aby každý (čili i „nezasvěcený“) čitatel snadno pochopil a uznal důvody, proč správní orgán rozhodl tak, jak rozhodl Čitatelem vypořádání (vyhodnocení) námitky (připomínky) není pouze její autor, ale kdokoliv, včetně soudu 15

16 Úplnost I. Žádný návrh, námitka ani vyjádření nesmí být při vypořádávání (vyhodnocování) pominuto Je důležité nic nevynechat (nepřezkoumatelnost), ale ani zbytečně nepřidávat navíc nic, co není k věci (zavádění) 16

17 Úplnost II. Každou námitku (připomínku) je třeba vypořádat (vyhodnotit) samostatně a komplexně Nelze odkazovat na vypořádání (vyhodnocení) jiných námitek (připomínek), i kdyby byly totožné 17

18 Úplnost III. Odkazovat se lze pouze na samotný návrh územního plánu, na jeho podklady, případně na relevantní právní předpisy Citování textu paragrafů není chyba, ale vždy musí být uvedena také úvaha, která vedla k jejich aplikaci 18

19 Fantazie I. Vypnout při čtení podání – „rozpitvat“ a posoudit podání jako celek, ale zároveň zvlášť každý odstavec, každou větu, každé slovo… Nedomýšlet si, co tím autor asi myslel – reagovat přesně a pouze na to, co autor v podání skutečně uvedl 19

20 Fantazie II. Zapnout až při tvorbě odůvodnění – psaní odůvodnění je svým způsobem tvůrčí činnost Ale stále platí – nic nevynechat, ale zároveň nepřidat nic navíc, co není k věci 20

21 „Psychologické“ aspekty I. Při vypořádávání námitek i vyhodnocování připomínek se pořizovatel vůči autorům těchto podání nachází v autoritativní roli „rozhodujícího správního orgánu“ Nedostatečně odůvodněné rozhodnutí působí jako rozhodnutí „despotické“ 21

22 „Psychologické“ aspekty II. Aarhuská úmluva klade důraz na účast veřejnosti v administrativních procesech, které mohou svým výsledkem významně ovlivnit životní prostředí Musíme oceňovat zájem veřejnosti zapojovat se procesů pořizování územně plánovací dokumentace 22

23 „Psychologické“ aspekty III. Z odůvodnění nesmějí „prosakovat“ negativní emoce Ani na negativně emociálně zaměřenou námitku (připomínku) nelze reagovat negativně emocionálně zaměřeným vypořádáním (vyhodnocením) 23

24 „Psychologické“ aspekty IV. I podání s obsahem manipulativního charakteru lze vyřídit přezkoumatelným rozhodnutím odůvodněným ve smyslu příslušných právních předpisů Autor manipulativní námitky (připomínky) nebude jediným čitatelem jejího vypořádání (vyhodnocení) 24

25 Informační struktura textu KDO – zmocnění správního orgánu KOMU – autor podání CO – předmět PROČ – důvody JAK - řešení 25

26 Děkuji za pozornost. 26


Stáhnout ppt "Mgr. Richard Kupka, právník OÚPSŘ KrÚ JMK Vypořádávání námitek a vyhodnocování připomínek aneb Jak „správně“ napsat odůvodnění 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google