Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program 1.Zahájení JUDr. Holasová 2.Předběžné výsledky z místních šetření Mgr. Bořecká 3.Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ernst & Young, s.r.o. JUDr. Holasová 4.Výsledek kontroly realizace projektu provedené MF JUDr. Holasová 5.Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Ing. Sedláková 6.Informace k zúčtování záloh Ing. Sedláková 7.Plán kontrol na II.pol.2014 Mgr. Nováková 8.Informace k financování služeb soc. prevence v roce 2015 Ing. Tuček, oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK Ing. Tuček, oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK 9. Dotazy, diskuse, závěr. 9. Dotazy, diskuse, závěr.

3 Zahájení průběžná realizace aktivit projektu, VZ na audit projektu místní šetření, kontrolní činnost RT i MF audit Ministerstva financí kontrola MPSV

4 Předběžné výsledky z místních šetření Byla provedena místní šetření v lokalitách Hodonín (11), Brno-venkov (6), Blansko (9), Znojmo (6), částečně Brno-město (18). V druhém pololetí budou provedena zbývající místní šetření v lokalitách Brno- město (15), Vyškov (3), Břeclav (4) Šetření byla zaměřena na: 1. Publicita – nebyly shledány nedostatky, zveřejnění a prezentace služby v souladu s pravidly pro publicitu 2. Kontrola spisů, smluv a výkazů práce pracovníků sociální služby – evidence vykazovaných jednotek a vedení smluv – nebyly shledány nedostatky, evidence vedena ve většině případů el.formou, přehledně 3. Výkazy práce – nedostatky :  chybné číslo a název projektu  nedostatečně popsané provedené činnosti  Nesoulad odpracovaných hodin s popisem činnosti (hodiny uvedeny, popis činnosti nikoli nebo naopak)  Opakuje-li se častěji popis činností, je vhodné mít vedlejší evidenci, ze které je zřetelné, jakou činnost daný pracovník v uvedený den vykonával (např. zápisy z porad, záznamy z jednání s klienty apod.) 4. Kontroly dodavatelů u SBD – kontroly prováděny velmi málo, většinou bez vyhotovení záznamů nebo protokolů 5. Podložení faktur výdaji ze soupisek – nebyly shledány nedostatky

5 Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ernst & Young, s.r.o. Kontrola proběhla , dosud není uzavřena. Některé dokumenty byly kontrolnímu orgánu předány v kopii a výsledek kontroly bude oznámen dodáním návrhu protokolu.

6 Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ministerstvem financí Audit byl MF proveden ve dnech Dosud byl předán pouze návrh Zprávy o auditu operace. Podle této zprávy nebyl zjištěny nedostatky.

7 Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Aktuální informace o projektu Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji  projekt schválen hodnotící komisí  provedeny úpravy dle požadavků hodnotitelů  čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši ,-Kč  realizace projektu je stanovena na období od do  vlastní financování služeb od do  výběrové řízení na zástupce zadavatele  realizace veřejných zakázek na zajištění 4 vybraných druhů služeb sociální prevence

8 Shrnutí – způsobilé výdaje I.Způsobilé výdaje Obecná pravidla způsobilosti výdajů  Náklad vztahující se k roku 2014 musí být uhrazen do dne, do kterého má být předložena závěrečná monitorovací zpráva, tj. do  je nezbytně nutné k zúčtovat veškeré poskytnuté zálohy a v souvislosti s vyúčtováním zálohy provést úhrady do dne předložení závěrečné monitorovací zprávy (tj. uhradit nedoplatek nebo vrátit přeplatek) a uvést do soupisky účetních dokladů s příslušným znaménkem

9 Shrnutí – způsobilé výdaje Způsobilé výdaje  Osobní výdaje  Osobní výdaje za prosinec 2014 uhradit nejpozději do 20.ledna 2015  Provést kontrolu čerpání dovolené za uplynulé 3 roky  Cestovné  Vždy doložit nezbytnost uskutečněné cesty pro příslušnou službu  Zařízení a vybavení  Nákupy zařízení a vybavení v závěru projektu pouze ve zvláštních případech – výměna nefunkčního nebo neopravitelného vybavení (nebo v případě nehospodárné opravy)  Režijní a administrativní výdaje  Vyúčtování záloh – viz výše  Metodika výpočtu poměrné části musí být doložitelná i po skončení projektu  Nákup služeb  V případě poskytování i prostřednictvím subdodavatelů je nutné co nejdříve zúčtovat zálohy subdodavatelů, aby bylo možné provést úhrady či vratky z vyúčtování

10 Shrnutí – způsobilé výdaje II.Vykazování kapacit  Provést kontrolu vykazované kapacity vyplývající ze smlouvy o poskytování sociálních služeb  Dodržení nastavené kapacity uvedené ve smlouvě

11 Přehled čeprání výdajů

12 Informace k zúčtování záloh

13

14 Plán kontrol na II.pol.2014 Plán kontrol na II.pol je vyvěšen na stánkách IP Budou prováděny kontroly monitorovací firmou, externími pracovníky RT. RT jako takový bude kontroly provádět pouze ve výjimečných případech, kdy se bude jednat o mimořádné kontroly mimo plán kontrol. Externí pracovníci RT – kontroly u poskytovatelů Armáda spásy (sml /11/OSV), DCH Brno (sml /11/OSV), Sdružení Podané ruce, o.p.s. (sml /11/OSV), DCH Brno (sml /11/OSV) MF - kontroly u poskytovatelů - Spondea, o.p.s. (sml /11/OSV), Liga vozíčkářů (sml /11/OSV - SBD), DCH Brno (sml /11/OSV- SBD), DCH Brno (sml /11/OSV- SBD), Armáda spásy (sml /11/OSV- SBD), Ratolest Brno, občanské sdružení (sml /11/OSV- SBD), Sdružení Práh (sml /11/OSV- SBD), Občanské sdružení Krok (sml /11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml /11/OSV- SBD), Spondea, o.p.s. (sml /11/OSV- SBD), Tyflocentrum Brno, o.p.s. (sml /11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml /11/OSV- SBD), Tyflocentrum Brno, o.p.s. (sml /11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml /11/OSV- SBD), Sdružení Práh (sml /11/OSV- SBD).

15 Informace k financování služeb soc. prevence v roce 2015 Systém financování soc. služeb z úrovně JMK (krytý státním rozpočtem) v roce 2015 – Ing. Jan Tuček – viz samostatná prezentace

16 DOTAZ Y + DISKUSE DOTAZ Y + DISKUSE dotaz: Pokud subdodavatel nedočerpá finanční prostředky, lze je převést na dodavatele? Odpověď: Lze, za předpokladu uzavření dodatku ke smlouvě nejen mezi dodavatelem a DBD, ale i mezi dodavatelem a JMK. (dodatek smlouvy mezi dodavatelem a JMK musí být schválen Radou JMK a k realizaci lze přistoupit až na základě schváleného dodatku) dotaz: Úhrada právního poradenství AD – klientkám od – (2.500,- Kč měsíčně za celé období) Odpověď: Součástí každé sociální služby je základní sociální poradenství, odborné právní služby nelze hradit z projektu.

17 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google