Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - POHLED PACIENTŮ - Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 19.4.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - POHLED PACIENTŮ - Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 19.4.2016."— Transkript prezentace:

1 NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - POHLED PACIENTŮ - Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 19.4.2016

2 D ILEMA NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACE Obhájci včasné zahájení léčby ochrana společnosti i pacienta samotného převzetí zodpovědnosti v situacích, kdy o sobě pacient není schopen sám rozhodovat Odpůrci potřeba chránit duševně nemocné před zásahy do jejich osobní svobody riziko traumatických zážitků ztráta důvěry v systém péče a v horší následná spolupráce

3 Z KUŠENOSTI PACIENTŮ Výsledky kombinovaného kvantitativního a kvalitativního výzkumu. - 3 zdravotnická zařízení v ČR - 88 pacientů (48 nedobrovolně hospitalizovaných)

4 1. NEGATIVNÍ NÁTLAK A OVLIVŇOVÁNÍ V OBDOBÍ PŘED PŘIJETÍM. Pacienti nejčastěji popisovali vyhrožování a fyzický nátlak Méně často manipulace a lži

5 1. N EGATIVNÍ NÁTLAK A OVLIVŇOVÁNÍ V OBDOBÍ PŘED PŘIJETÍM K HOSPITALIZACI. Pozitivní vliv příbuzných „Na přání manželky jsem navštívil psychiatra. Manželka mi řekla, ať zůstanu v léčebně, té věřím.“ Negativní role Policie ČR „Odvezli mě na policejní stanici, byli hrubí, posmívali se mi, bála jsem se. Řekli, že mě povezou na psychiatrii, fyzicky mě přinutili k transportu, tahali mě, byli vulgární, říkali ´ drž hubu´.“

6 2. Z ACHOVÁNÍ MOŽNOSTI SPOLUROZHODOVAT.

7 Možnosti rozhodování pacientů v akutním stavu jsou omezené Důležitý je pocit, že je jim nasloucháno a jejich názory jsou brány v potaz „Nikoho nezajímal můj názor, protestoval jsem, ale klást odpor nemělo smysl.“ „Nikdo se mě neptal, jestli chci být přijat, nevznikl žádný prostor pro diskusi.“

8 3. MÍRA INFORMOVANOSTI PACIENTŮ. Forma a čas sdělování informací Pacienti mají velmi málo informací

9 3. M ÍRA INFORMOVANOSTI PACIENTŮ. „Něco jsem podepsal, ani nevím co. Nevím, jestli jsem tu dobrovolně nebo ne, čekám, že si o tom se mnou někdo promluví.“ „Slyšela jsem něco o soudu, nevím, jak tu budu dlouho a co se bude dít.“ „Je nehorázné, že jsem tady zavřený, nikdo mi nevysvětlil proč.“ „Jsem rozčilený, nemám žádné informace, věřím, že se je brzy dozvím.“

10 4.N EGATIVNÍ EMOCE. Negativní emoce udávalo 65 % pacientů „Cítím se podvedený a mám strach, co bude dál.“

11 P RVNÍ HOSPITALIZACE – RIZIKOVÁ SKUPINA Nejcitlivější skupinou pacientů ve vztahu k prožívání okolností přijetí jsou pacienti, kteří jsou hospitalizováni poprvé a proti své vůli. Tito pacienti nejčastěji vnímali negativní emoce 78% (opakovaně hospitalizovaní pacienti - 38 %) 62 % z nich udávalo, že zkušenost s hospitalizací negativně ovlivnila jejich důvěru v poskytovatele služeb.

12 5.P OCITY PONÍŽENÍ A MÉNĚCENNOSTI u 49% pacientů pocit bezpráví a omezování práv – 68% důležité ve vztahu k další spolupráci

13 C ITACE VÝROKŮ PACIENTŮ „Celý ten proces ve mně vyvolal pocit křivdy, omezování mých práv a pocit bezpráví.“ „Nechápu, jak je možné takové bezpráví, drží mě tu zavřeného.“ „Tato zkušenost mě určitě odrazuje od další spolupráce s psychiatry, byl to zásah do mých osobních práv.“ „Vyhledal jsem pomoc sám a takto jsem dopad, příště raději nikam nepůjdu.“

14 C O VADÍ PACIENTŮM - S HRNUTÍ Nikdo nás neposlouchá, náš názor nikoho nezajímá, nemáme na hospitalizaci žádný vliv Nemáme dostatek informací o tom, proč jsme zadrženi na psychiatrii, co bude následovat a jak můžeme hájit svá práva Negativní zkušenosti s nedobrovolnou hospitalizací narušují naší důvěru v poskytovatele péče

15 C O MŮŽEME ZMĚNIT Naslouchat pacientům a jejich názorům, ponechat jim možnost spolurozhodování Poskytovat srozumitelné a jasné informace s ohledem na jejich zdravotní stav Vnímat nedobrovolnou hospitalizaci jako extrémní zátěž pro pacienta a přizpůsobit tomu poskytovanou péči Věnovat zvýšenou péči pacientům a jejich blízkým v případě první psychiatrické hospitalizace

16 N EJEDNOTNOST V POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SITUACÍ 19letý, svobodný muž, dosud zdravý. Objevily se u něj projevy schizofrenie. Většinu času tráví ve svém pokoji, téměř z něj nevychází, přestal chodit do zaměstnání, nemluví se svými přáteli a je často rozčilen na své rodiče. Má paranoidní myšlenky, bojí se, že by mohl být otráven. Špatně spí a málo jí. Není a v poslední době nebyl agresivní ani se nepoškozoval. Nesouhlasí s dobrovolnou léčbou.

17 N EJEDNOTNOST V POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SITUACÍ 52 psychiatrů z 16 různých ZZ 46 % uvedlo, že by pacienta hospitalizovali bez jeho souhlasu. 54 % bylo přesvědčeno, že v daném případě nejsou splněny podmínky k nedobrovolné hospitalizaci a pacienta by proti jeho vůli k hospitalizaci nepřijali.

18 N EDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Princip reciprocity Princip co nejmenšího omezení Zabezpečení procedurální ochrany Právo na léčbu Včasná léčba Zapojení pacienta do procesu rozhodování Canadian Psychiatric Association

19 D ĚKUJI ZA POZORNOST tomas.petr@uvn.cz


Stáhnout ppt "NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - POHLED PACIENTŮ - Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 19.4.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google