Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-19-13_Hospodaření podniku – Kalkulace a ceny Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 25.12.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Hospodaření podniku Kalkulace a ceny ? Klíčová slova Kalkulační jednice, typový kalkulační vzorec, kalkulace ceny, rozvrhová základna

4 Základní pojmy Kalkulace ceny Obecně kalkulací rozumíme určitý propočet.  je to nástroj rozhodování,  slouží pro potřebu oceňování,  srovnávání,  kontrolu. Nejdůležitější roli sehrává kalkulace ceny výrobků, zboží a služeb.

5 Kalkulace ceny Kalkulace ceny je způsob, jakým se stanoví v penězích vlastní náklady na kalkulační jednice. Kalkulační jednice vyjadřuje jeden výrobek, službu (1 porce jídla, ubytování na 1 den…), ale i jinak ( 1 pár bot, 1 litr piva, 1 kg chleba…). Rozlišujeme: zda vlastní náklady můžeme stanovit nebo zjistit přímo na kalkulační jednici: Náklady přímé Náklady nepřímé

6 Kalkulace ceny Účelem kalkulace cen je: - Vyčíslit náklady, které v podniku vznikají a tím získat přehled o svých nákladech - Zjistit své výhody či nevýhody vůči konkurenci - Při konkursech o určitou zakázku bývá požadována nabídka včetně kalkulace ceny.

7 Kalkulace ceny Přímé náklady (jednicové) Lze je určit přímo a přesně na kalkulační jednici Např. spotřeba materiálu (normy) na 1 ks, mzda dělníka (normy spotřeby času pracovníka na 1 kalkulační jednici). - Normované množství materiálu vynásobíme cenou za jednotku - Normovaný čas jednotlivých výrobních operací vynásobíme mzdovým tarifem

8 Kalkulace ceny Nepřímé náklady – režijní Nelze je určit přesně na kalkulační jednici Např. mzdy technicko-hospodářských pracovníků (THP), daně, propagace,… Podíl jednotlivých nepřímých nákladů se stanoví pomocí rozvrhové základny.

9 Kalkulace ceny Rozvrhová základna je výše vhodně vybraného přímého nákladu k stanovení výše nepřímého nákladu. Nejčastěji se používá jako rozvrhová základna spotřeba přímého materiálu a nebo přímé mzdy.

10 Kalkulace ceny Postup stanovení nepřímých nákladů: 1. Stanoví se celkový objem režijních nákladů za určité období, z něhož se má stanovit podíl připadající na příslušnou kalkulační jednici 2. Zvolí se vhodná rozvrhová základna za stejné období 3. Vypočteme koeficient režijní přirážky = režijní náklady/rozvrhová základna * 100 (kolik % představují režijní náklady z rozvrhové základny) 4. Vynásobením koeficientu a přímého nákladu stanovíme výši nepřímého nákladu

11 Typový kalkulační vzorec Aby byla zajištěna jednotnost při sestavování kalkulací, je stanoven směrnicí ministerstva financí typový kalkulační vzorec, který obsahuje jednotlivé nákladové položky a stanovuje jejich náplň.

12 Typový kalkulační vzorec 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk Výrobní cena 8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky (včetně DPH) Prodejní cena

13 Praktické cvičení 1. Co vyjadřuje kalkulační jednice? 2. Definujte a na příkladech vysvětlete: a) Přímé náklady b) Nepřímé náklady 3. Co vyjadřuje rozvrhová základna? 4. Popište postup při stanovení nepřímých nákladů. 5. Vypočítejte cenu pro jeden výrobek pomocí kalkulace přímé, jestliže víte, že materiálové náklady jsou Kč 300, přímé mzdy Kč 600, režijní náklady Kč 200 a zisk počítáme ve výši 15 % z vlastních nákladů výroby.

14 Anotace: Prezentace obsahuje výklad pojmů kalkulace, kalkulační jednice, rozvrhová základna, náklady přímé, nepřímé náklady, typový kalkulační vzorec. Jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů. Stanovení správné výše ceny je pro firmu rozhodující záležitost. Určeno k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, 1998. ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-922-X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 2. díl. Praha: Fotruna, 1999. ISBN 80-7168-671-9. www.office.microsoft.com Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google