Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální aktivity SVSE Strategie dalšího postupu Seminář SVSE – 30.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální aktivity SVSE Strategie dalšího postupu Seminář SVSE – 30.10.2012."— Transkript prezentace:

1 Aktuální aktivity SVSE Strategie dalšího postupu Seminář SVSE – 30.10.2012

2 Výchozí podmínky Rostoucí konkurenční boj mezi průmyslovými podniky o pozice na trzích Pozornost všem položkám zvyšující náklady – firmy si stále více uvědomují zátěž POZE Větší snaha MPO,ERÚ,SP pomoci průmyslu Nízké sympatie obyvatel k průmyslu v důsledku ekologické demagogie a přílišné identifikace firem k osobám majitelů Pomoc průmyslu není zatím dostatečně populární téma pro většinu politiků

3 Nyní sílí konkurenční boj firem o udržení se na trzích. Energeticky intenzivní průmysl přežije dlouhodobější odbytovou krizi pouze za podpory konkurenceschopných cen energií Negativní vývoj ekonomiky 2012/13 Výroba na sklad 2012, pokles výroby 2013

4 Porovnání průměrných cen pro průmysl v EU ( Eurostat) Ceny elektřiny pro průmysl v ČR nejsou konkurenceschopné ! USA 2012

5 3 skupiny základních cen elektřiny pro průmysl v EU

6 Srovnávání (benchmarking) průměrných cen pro průmysl Hlavní nástroj SVSE ve snaze dosáhnout rehabilitaci cen elektřiny v ČR alespoň na úroveň průměru EU V ČR dokumentuje obecné ceny pro průmysl Ve vyspělých státech EU nejsou ceny pro různé kategorie průmyslu stejné, je nutné i srovnání v rámci odvětví či firem Potřebujeme podklady od členských podniků se zahraničními pobočkami

7 Porovnání nákupních cen elektřiny pro výrobce hnojiv (2011) Příklad ochrany energeticky intenzivního průmyslu v Německu

8 Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu Podpora OZE umožňuje různou míru protekcionismu průmyslu. Bohatší státy EU toho využívají Průmyslové státy v EU nezatěžují průmysl poplatky za OZE, aby nesnižovali jeho konkurenceschopnost Úlevy průmyslu v EU (2011) Francie - 7.5 €/MWh, průmysl 0.5% z GVA Německo – 35.3 €/MWh, průmysl 0.5 €/MWh Belgie - 7.6 €/MWh, průmysl cca 50% Dánsko - 8 €/MWh, průmysl snížená taxa ČR - 16,8 €/MWh (8,3 €/MWh ze SR), ČR - Žádná úleva pro průmysl

9 Německý model snížených poplatků za OZE pro energeticky náročný průmysl Základní poplatek za OZE v roce 2012 je 35,92 €/MWh Spotřebitel s odběrem > 100 GWh elektřiny a náklady na elektřinu vztaženo k GVA > 20 % platí jen 0,5 €/MWh Spotřebitel s odběrem > 10 GWh a náklady na elektřinu vztaženo k GVA > 14 % platí: - za první GWh spotřeby základní poplatek - za dalších 9 GWh spotřeby 10 % základního poplatku - za dalších 90 GWh spotřeby 1% základního poplatku - při překročení 100 GWh spotřeby elektřiny platí 0,5 €/MWh Jestliže průmyslový podnik vyrábí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu a ve stejné lokalitě, kde ji spotřebuje, neplatí za tuto spotřebu žádný poplatek za OZE Úlevy se vztahují na cca 1/3 německého průmyslu (v roce 2010 cca 70-85 TWh), resp. 90% těžkého průmyslu

10 Návrh na zvýšení poplatků za OZE na 619 Kč jde proti trendu ekonomiky I přes tržní pokles ceny komodity a ostatních regulovaných poplatků by celková cena elektřiny na vvn vzrostla o dalších 7,5% Katastrofální cenový trend pro průmysl v ČR

11 Energeticky intenzivní průmysl meziročně V oborech těžkého průmyslu – chemie, hutnictví, papírenství, sklo a keramika, stavební hmoty by v průměru došlo k poklesu ziskovosti oproti roku 2012 o 24 – 36%

12 Energeticky intenzivní průmysl absolutně Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2013 dosáhla ekvivalentu 50 – 64% ze zisku roků 2012/2011 Při poklesu zisku v souvislosti s odbytovou krizí hrozí masivní propad průmyslu do ztráty

13 Principy podpory OZE prosazované SVSE 1.Zákon o POZE – subvence pouze do naplnění cílů ČR v této oblasti (13% v roce 2020) řídit prostřednictvím NAP (MPO) a cenově usměrňovat dle regulačních zásad možné veřejné podpory (ERÚ) 2.Na hrazení nákladů za POZE by se průmysl měl podílet na úrovni srovnatelné s jinou evropskou konkurencí 3.Na hrazení nákladů za POZE by se měl podílet stát ze svého rozpočtu využitím příjmů z aukce povolenek CO2 i energetických a ekologických daní.

14 Minulé a současné aktivity SVSE Předávání informací z dotazníkových akcí SVSE i IFIEC, předkládání návrhů Svolávání a koordinace schůzek Součinnost a podpora změny zákona o POZE – vazba na NAP, možnost nestejného příspěvku Lobbování – podpora změn zákona o emisních povolenkách (návrh poslance Foldyny) Medializace problematiky, podpora opatření MPO a ERÚ ve prospěch průmyslu Zpracování návrhu nestejných poplatků za OZE pro průmysl

15 Návrh modelu snížených plateb za OZE v souladu s §28 Zákona 165/2012, odst. (3) Základní sazba by měla zůstat stabilní až do vyrovnání s průměrem EU tj. cca 420Kč. Platba za OZE pro firmy by měla být odstupňovaná dle odběru (odběrné místo) např:za odběr do 15GWh - 100% základní sazby,15 až 30 GWh - 80% základní sazby 30 až 50 GWh - 50% základní sazby,50 až 75 GWh - 30% základní sazby, 75 až 100 GWh -15% základní sazby,nad 100 GWh bez poplatku Podniky, jejichž celková spotřeba elektřiny ze všech odběrných míst překročí hodnotu 150 GWh při podílu nákladů na elektřinu ku PNÚ > 8% by měly zaplatit maximální roční částku vypočtenou:(základní sazba v Kč/MWh*150 000*0.32)/r Průmyslové podniky,které vyrábí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu a ve stejné lokalitě, kde ji spotřebují, by neměly platit za tuto spotřebu žádný poplatek za OZE.

16

17 Žádost na zachování příspěvku na OZE na úrovni roku 2012 Společná angažovanost SVSE, SPČR,SCHP a dalších oborových svazů Snaha pokrýt část nákladů na OZE ze státního rozpočtu, z příjmu za povolenky CO2 Otevřený dopis SPČR,HK,SVSE a SCHP na předsedu vlády. Otevřený dopis ze schůzky zástupců velkých podniků a sdružení na členy vlády ČR Snaha nebyla doposud úspěšná, 8.11. seminář pro poslance a senátory v PSP

18 Seminář HV PSP: „Jak platit náklady obnovitelných zdrojů“ Program: 09.30Registrace účastníků (prosím nezapomeňte občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti) 10.00Zahájení a úvodní slovo. Ing. Milan Urban, předseda Hospodářského výboru Ing. František Sivera, místopředseda Hospodářského výboru 10.10zástupce MPO (v jednání) 10.25Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu (v jednání) 11.50zástupce Ministerstva financí (v jednání) 12.00Ing. Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a.s. 12.10zástupce Úřadu vlády ČR (v jednání) 12.20 Přestávka 12.35Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 12.10Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR (v jednání) 12.20Ing. Karel Šimeček, MBA, předseda SVSE 12.30zástupce průmyslové společnosti (v jednání) 12.40Panelová diskuse přednášejících nebo zástupců řídí: Ing. Milan Urban, předseda Hospodářského výboru 13.30Závěr Pozice SVSE závisí na počtu členů !!!

19 Motto:Provozní podpora OZE by měla respektovat 15-letou prostou návratnost investice. Je nutno zohlednit veškeré podpory, poskytnuté jiným způsobem (investiční, nově zavedenou podporu decentrální výroby, apod.) Nově Všeobecná ustanovení:.... V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (2008/C 82/01) a ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, bude do výše provozní podpory dle tohoto cenového rozhodnutí zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků s datem právní moci rozhodnutí o poskytnutí, či případně s datem jiného individuálního právního aktu o poskytnutí, po 1. 1. 2013 včetně. Pro výrobny nebo zdroje z podporovaných zdrojů uvedené do provozu od 1. 1. 2013 bude výše provozní podpory snížena následujícím způsobem: ERÚ: Podpoříme návrh CR k OZE

20 SVSE ve spolupráci s SP a oborovými svazy podpoří ERÚ v eventuální mediální kampani ERÚ požaduje změnu zákona o POZE směrem k větším pravomocem regulovat

21 Jednání o nestejných poplatcích za OZE pro průmysl (2014) Na MPO ustanovena pracovní komise k snížení poplatků za OZE pro energeticky náročný průmysl.Členové (cca 8 členů) - MPO,ERÚ,OTE,SP ČR,HK ČR,SCHP,SVSE Hlavní zásady: o Vazba na % spotřeby energií na hrubé přidané hodnotě (GVA), blíží se charakteru daně o Odstupňované kategorie dle spotřeby elektřiny o Cenový strop či paušál jako alternativa

22 Problematika POZE je důsledkem chybného politického rozhodnutí, náprava není jednoduchá Požadavky na členy SVSE: 1.Nábor nových členovů 2.Benchmarking cen elektřiny ve firmách 3.Nepopulární opatření v oblasti nákladů propočítávat a medializovat ve vztaku k nákladům na OZE


Stáhnout ppt "Aktuální aktivity SVSE Strategie dalšího postupu Seminář SVSE – 30.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google