Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_17 Správa školství – vzdělávací soustava ČR Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření:Duben 2013 Anotace: Školský zákon, LZPS, zásady a cíle vzdělávání, druhy škol a školských zařízení, zřizovatel školy Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Východiska vzdělávání (právní prameny) 1) Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2)Listina základních práv a svobod (LZPS) – zaručuje každému právo na bezplatné vzdělání na ZŠ, SŠ a podle možností společnosti také na VŠ. 3) Ústava ČR – zaručuje každému právo na vzdělání, které se realizuje prostřednictvím soustavy škol.

3 Zásady a cíle vzdělávání Zásady: rovný přístup každého ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení. Cíle: rozvoj osobnosti, získání všeobecného nebo odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod…

4 Vzdělávací soustava ČR Tvoří ji školy a školská zařízení. Druhy škol: 1) Mateřská škola 2) Základní škola 3) Střední škola 4) Konzervatoř 5) Vyšší odborná škola 6) Základní umělecká škola 7) Jazyková škola

5 Vzdělávací soustava ČR Druhy školských zařízení: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro zájmové vzdělávání Zařízení školního stravování Školská účelová zařízení (dílny, tělocvičny…) Výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže - internáty) aj.

6 Zřizovatel školy 1)Zřizovatel MŠ, ZŠ: obec v samostatné působnosti církev soukromá FO, PO 2) Zřizovatel SŠ, VOŠ: kraj v samostatné působnosti církev soukromá FO, PO obecný pojem: školská právnická osoba

7 Druhy vzdělávání v ČR V ČR probíhá: Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Vzdělávání v konzervatoři Vyšší odborné vzdělávání

8 Opakování Odpověz na otázky: 1) Jaké znáš právní prameny upravující vzdělávání v ČR? 2) Vyjmenuj zásady a cíle vzdělávání. 3) Vyjmenuj druhy škol a školských zařízení. 4) Kdo může být v ČR zřídit školu? 5) Jaké druhy vzdělávání v ČR probíhá?

9 Opakování – správné odpovědi Odpověz na otázky: 1) Jaké znáš právní prameny upravující vzdělávání v ČR? Školský zákon, LZPS 2) Vyjmenuj zásady a cíle vzdělávání. Rovný přístup ke vzdělání (bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví…) 3) Vyjmenuj druhy škol a školských zařízení. MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ, ZUŠ, JŠ, domovy mládeže… 4) Kdo může v ČR zřídit školu? obec, soukromá FO a PO, církev 5) Jaké druhy vzdělávání v ČR probíhá? Předškolní, základní, střední, vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné vzdělávání…

10 Autorská práva a citace Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Listina základních práv a svobod. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-718-2109-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google