Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3315 Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3315 Téma."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3315 Téma sady: Elektrický proud Název: VY_32_INOVACE_Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči Škola pro 21. století

2 Prezentace je určena pro výklad učiva o bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči v 9. ročníku ZŠ. Prezentace se skládá ze dvou částí: Výklad nové látky (snímky 4 – 13): Jaké jsou pro lidské tělo bezpečné hodnoty proudu, napětí a náboje, jakými způsoby se chránit před úrazem elektrickým proudem, jaký je význam ochranného vodiče, čím se hasí požáry elektrických zařízení a jak postupovat při úrazu elektrickým proudem. Shrnutí probrané látky a závěrečný test (snímky 14 – 20). Časová náročnost 35 min. 2 Anotace

3 Popis práce s prezentací: Mezi jednotlivými snímky se přechází standardním způsobem. Snímek č. 9 obsahuje hypertextový odkaz na snímek s animací vysvětlující princip činnosti ochranného vodiče. Snímky č. 16 – 20 obsahují testové otázky s nabídnutými možnostmi odpovědí. Žáci po kliknutí na odpověď na interaktivní tabuli, nebo myší přímo v prezentaci, ihned zjistí, zda odpověděli správně (zobrazí se ikona správné nebo nesprávné odpovědi, která po chvíli opět zmizí). 3 Anotace

4 Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči 4

5 5 Jak je na tom lidské tělo? Odpor lidského těla = 2000 Ω (závisí na druhu proudu - střídavý, stejnosměrný, na typu tkáně - tuky vedou nejhůř, svaly nejlépe a na vlhkosti pokožky) Účinky proudu: 0,001 ACítíme lehké dráždění 0,003 ANepříjemné dráždění v kloubech 0,008 ASvaly na rukou tuhnou 0,015 ASvalové křeče, nerozevřeme ruce 0,030 AVážné nebezpečí – plíce, srdce 0,100 ASrdce nepravidelně kmitá, nebezpečí smrti

6 6 Bezpečné hodnoty Vychází z předpokladu, že odpor lidského těla je 2000 Ω Bezpečný proud stejnosměrný …… 10 mA Bezpečný proud střídavý …… 3,5 mA Bezpečný náboj …… 50 μC Velikost bezpečného napětí záleží na prostorech, části zařízení (živá/neživá) a druhu napětí (AC/DC): normální (kancelář, třída, obývák) … 50 V – 120 V nebezpečné (koupelna, sprchy) … 25 V – 120 V zvlášť nebezpečné (výtahy, stísněné prostory) … 12 V – 60 V

7 7 Jak se chránit před možným úrazem? Živá část spotřebiče = prochází jí proud Neživá část spotřebiče = neprochází jí proud, při poruše jí může proud procházet Ochrana živých i neživých částí spotřebiče: a)Bezpečným napětím (chemický zdroj, generátor do 50 V, bezpečnostní transformátor) b)Omezením proudu a náboje (AC: 3,5 mA, DC: 10 mA, 50 μC) c)Izolací (spotřebiče třídy 2)

8 8 Jak se chránit před možným úrazem? Ochrana živých částí spotřebiče: d)Kryty, přepážky e)Zábrany (plot, pletivo, zámek) f)Poloha (např. dráty 5 m nad zemí) g)Doplňková izolace (izolované pracoviště, ochranné pomůcky) h)Doplňková ochrana proudovým chráničem (v kombinaci s některou z předchozích ochran)

9 9 Jak se chránit před možným úrazem? Ochrana neživých částí spotřebiče: i)Samočinným odpojením od zdroje (ochranný vodič PE - jističe, pojistky, proudové a napěťové chrániče) j)Ochrana dvojitou izolací k)Oddělovací transformátor (transformační poměr 1:1) l)Nevodivé okolí m)Neuzemněné místní pospojení (uvedení na stejný potenciál) Význam PE vodiče -->

10 10 Jaký je význam ochranného vodiče? L – fázový vodič N – nulovací vodič Pokud spotřebič pracuje bez poruchy, prochází proud pouze fázovým a nulovacím vodičem Při poruše se může fázový vodič dotknout kostry spotřebiče a když se kostry spotřebiče dotkne člověk, prochází jím proud do země Ochranný vodič se připojuje ke kostře spotřebiče, takže při poruše neprochází zkratový proud člověkem, ale právě ochranným vodičem (protože má menší odpor než člověk) PE – ochranný vodič

11 11 Bezpečnost práce Po proškolení můžu dělat všechny činnosti, které nejsou zakázané Předpisy týkající se bezpečnosti práce: Vyhláška 50/1978 sb. Při práci zajistit vypnutí spotřebiče a odpojení spotřebiče od zdroje napětí

12 12 Čím uhasit elektrické zařízení hasící přístroje: Vodní Pěnový Práškový Sněhový Speciální typy hasících přístrojů Obr. 1

13 13 Postup při úrazu el. proudem Bezpečně vyprostit raněného z dosahu el. proudu (odpojit zdroj, odstranit vodiče nevodivým předmětem …) Raněného položit na záda Zjistit životní funkce a stav poranění Vždy přivolat pomoc (nebo dovézt k lékaři při lehčím úrazu) Při srdeční zástavě zahájit masáž srdce (+ umělé dýchání)

14 Jaké jsou pro lidské tělo bezpečné hodnoty proudu, napětí a náboje Jakými způsoby se chránit před úrazem elektrickým proudem Jaký je význam ochranného vodiče Čím se hasí požáry elektrických zařízení Jak postupovat při úrazu elektrickým proudem 14 Co jsme se dozvěděli?

15 Následující test se skládá z 5 uzavřených otázek Každá otázka nabízí 3 možné odpovědi Právě jedna odpověď je správná Jestli jste odpověděli správně, se dozvíte po kliknutí na odpověď Hodně štěstí … 15 Závěrečné opakování

16 16 1.Bezpečná hodnota střídavého proudu je: 10 mA 3,5 A 3,5 mA

17 17 2.Značka na štítku spotřebiče znamená: přístroj má čtvercový tvar přístroj má ostré rohy přístroj má dvojitou izolaci

18 18 3.Ochranný vodič má barvu hnědou světle modrou žlutozelenou

19 19 4.Elektrická zařízení můžeme hasit: pěnovým hasícím přístrojem vodním hasícím přístrojem sněhovým hasícím přístrojem

20 20 5.Jako první při úrazu elektrickým proudem: zavoláme lékaře zahájíme masáž srdce vyprostíme raněného z dosahu elektrického proudu

21 Použitá literatura: RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-617-8. RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-619-2. Jiné zdroje: Obr. 1 – AUTOR NEUVEDEN. hasicipristrojebrno-svab.cz [online]. [cit. 11.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.hasicipristrojebrno-svab.cz/ http://www.hasicipristrojebrno-svab.cz/ zdroj obrázků: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com 21 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3315 Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google