Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_15_Neoplasticismus TEMA:Historie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_15_Neoplasticismus TEMA:Historie."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_15_Neoplasticismus TEMA:Historie umění 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/ DATUM TVORBY:

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění. Její součástí jsou motivační úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Svým obsahem se zaměřuje na názorný výklad dalšího stylu geometrické abstrakce z počátku 20. století – neoplasticismu. Vysvětluje jeho vznik, vývoj, hlavní slohové znaky a postavení v kontextu vývoje avantgardních uměleckých směrů na počátku 20. století. Uvádí jeho hlavní představitele a jejich dílo. V úvodní části prezentace si žáci nejprve zopakují probrané učivo. Jejich úkolem je určit a zařadit ukázky geometrické abstrakce na snímku č. 4 a charakterizovat jejich hlavní formální znaky. Následně si mohou ověřit klikem na obrázek, zda odpovídali správně. Tuto část prezentace lze využít i pro prozkoušení znalostí žáků. Na tuto část navazuje výklad nového stylu s názornými ukázkami. Její součástí je několik úkolů pro studenty, které je mají motivovat a interaktivně zapojit do výuky. Snímky č. 6 a 8 mají motivační a interaktivní funkci. ‒ Snímek č. 6 - žáci hádají název nového stylu z animace tohoto názvu. ‒ Snímek č. 8 - podklad a animace tohoto snímku přibližují žákům charakteristické znaky neoplasticismu a jejich úkolem je na základě pozorování plochy obrázku a dedukce tyto znaky odvodit. ‒ Snímek č. 43 – obsahuje metodické pokyny a motivační materiál pro výtvarnou práci žáků inspirovanou neoplasticismem. Látka je určena pro studenty 2. ročníků čtyřletého a 4. ročníků šestiletého gymnázia. Může být využita i jako podklad pro samostatné studium. Vzdělávací cíle: zopakovat a upevnit učivo o geometrické abstrakci z počátku 20. století seznámit žáky se základními formálními znaky neoplasticismu jako dalšího směru geometrické abstrakce a dílem hlavních představitelů tohoto směru motivovat žáky k propojení nových poznatků s jejich předcházejícím znalostmi a zkušenostmi na základě empirického pozorování doplnit slovní zásobu studentů o nové pojmy z oboru teorie výtvarného umění

3 Úvodní interaktivní část Prohlédněte si následující ukázky, určete je a zařaďte do příslušného stylu geometrické abstrakce.

4 R. Delaunay Nekonečný rytmus ORFISMUS F. Kupka Jezero, klávesy piana ORFISMUS F. Kupka Amorfa ORFISMUS K. Malevič Černý čtverec SUPREMATISMUS V. Tatlin Autoportrét KONSTRUKTIVISMUS K. Malevič Autoportrét SUPREMATISMUS K. Malevič Suprematismus SUPREMATISMUS V. Tatlin Věž třetí Internacionály KONSTRUKTIVISMUS A E F G H C B D

5 Prohlédněte si následující animaci a uhodněte, jaké bude téma prezentace.

6 S N S I C I T A L P O E M U S

7 NEOPLASTICISMUS = nové plastické umění další směr geometrické abstrakce vznikl v Nizozemsku základní znaky: úsilí o harmonii a rovnováhu, zákony konstrukce a geometrie pravého úhlu zakladatel: Piet Mondrian vznikal v letech 1913 – 1917 své názory zveřejnil v holandském uměleckém časopise De Stijl (ten založil další představitel neoplasticismu Theo van Doesburg) − hnutí De Stijl (česky "styl") → pojmenováno podle časopisu (usídlilo se ve městě Leiden a existovalo až do roku 1931)

8 ZNAKY ČISTÁ GEOMETRIČNOST VYLOUČENÍ JAKÝCHKOLIV ODKAZŮ NA VNÍMATELNOU REALITU HORIZONTÁLA VERTIKÁLA TŘI ZÁKLADNÍ BARVY ČERVENÁ MODRÁ ŽLUTÁ ► PŘEDMĚT BÍLÁ, ČERNÁ A ŠEDÁ = NEBARVY ►PRÁZDNÝ PROSTOR SNAHA VYJÁDŘIT PODSTATU REALITY ÚSILÍ O DOKONALOU HARMONII A ROVNOVÁHU SMĚR ODVOZENÝ Z KUBISMU ?

9 Charakteristika stylu cíl hnutí: ukázat na samou podstatu skutečnosti v geometrickém slova smyslu vyloučili ze své tvorby jakékoli naznačení reality omezili formální vyjádření na přímku a pravý úhel tři základní barvy – modrá, červená, žlutá (plus odstíny světla – bílá, šedá, černá) harmonie pravoúhlé členění plochy vertikálními a horizontálními liniemi kontrast universálního a individuálního plátna se většinou jmenují Kompozice (protože o tu především šlo)

10 Piet Mondrian Piet Mondrian (1872 – 1944) Pieter Cornelis Mondriaan jeho otec - kalvinista s konzervativními politickými názory – profesor kreslení 3. Foto z roku P. Mondrian v roce 1899 odešel do Amsterdamu, potom do Paříže a nakonec se usadil v New Yorku od malby krajin, přes kubismus směřoval k abstrakci

11 Autoportréty

12 Větrný mlýn v Geinu,

13 Mlýn ve slunečním světle, prošel všemi uměleckými směry své doby −symbolismus, fauvismus, přes kubismus dospěl postupnou eliminací všeho nepodstatného k neoplasticismu

14 Červený strom,

15 Šedý strom, Šedý strom – Eukalyptus (postupně redukoval přírodní tvary)

16 Obraz I, 1921 Kompozice II,

17 Kompozice s červenou, šedou, modrou, žlutou a černou,

18 Kompozice A,

19 Kompozice s červenou, modrou a žlutou,

20 Kompozice se žlutou, modrou a červenou, 1937–42 15

21 New York City I,

22 Broadwayské Boogie Woogie, obraz byl namalován krátce po malířově přestěhování do New Yorku v roce 1940 je inspirovaný reálnou sítí ulic Manhattanu, a boogie woogie hudbou, kterou Mondrian rád tančil 17

23 Vítězné Boogie-Woogie,

24 Yves Saint Laurent - šaty 19

25 Theo van Doesburg Theo van Doesburg (1883 – 1931) holandský malíř, architekt a sochař zakladatel časopisu De Stijl zavedl diagonálu Kontrakompozice cyklus Kontrakompozice člen a iniciátor skupin Cercle et Carré, Art Concret roku 1931 – založil Abstraction- Création − mezinárodní skupina abstraktního umění − v témže roce zemřel na srdeční infarkt 20. foto z roku 1925

26 Vitrážová kompozice III,

27 Kontrakompozice V,

28 Kontrakompozice V,

29 Kompozice VIII (Kráva), asi ?

30

31 28 29

32 Kompozice VIII (Kráva), asi

33 Portrét Nelly van Doesburg, pero a akvarel na transparentním papíru

34 Velká pastorála, Vitráž (300 × 70 cm) Drachten, bývalá Landbouwwinterschool

35 Kontrakompozice XV,

36 Kontrakompozice XVI,

37 Van Doesburg a Gerrit Rietveld 38. Návrh na interiér, koláž asi z roku 1925

38 Ciné-dancing Aubette, Strasbourg 39. Ciné-dancing (filmový taneční sál) v L'Aubette, Strasbourg, postavený v letech , zbořený r a znovu postavený v letech Foto Jean-Claude Hatterer. v letech 1926 – 1928 spolupráce s Hansem Arpem a Sofií Tauber-Arp na přestavbě noční restaurace s tanečním sálem L'Aubette ve Strasbourgu

39 41. Červeno-modré křeslo, 1918 Gerrit Rietveld (1888 – 1964) holandský architekt a designer 40. Foto z roku 1927

40 Rietveld-Schröderův dům, Utrecht 42. Dnes kulturní dědictví UNESCO): je téměř bez vnitřních stěn a v podstatě jediný skutečný neoplastický dům.

41 KONEC 43

42 Poznámka Neoplasticismus byl do jisté míry ovlivněn kubismem a neoplatónskou mystickou filosofií pojednávající o ideálních geometrických formách a dokonalé linii matematika a filosofa M. H. J. Schoenmaekerse a jeho knih Nová podoba světa (1915) a Principy plastické matematiky (1916). Styl neoplasticismu ovlivnil tvorbu umělců Bauhausu, v architektuře silně ovlivnil mezinárodní styl i interiérový design.

43 Kompozice v šedé, (Rag-Time), 1919 Úkol: − prohlédněte si kompozici v šedé od P. Mondriana − namalujte monochromní kompozici s využitím horizontálních a vertikálních linií − pokuste se vyjádřit segmenty ploch plasticky − formát A3, temperové barvy 44

44 Citace k opakování geometrické abstrakce: A.R. Delaunay – Nekonečný rytmus: MARLEY, Ras. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: B.F. Kupka - Jezero, klávesy piana: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: kupka/piano-keys-lake-1905http://www.wikipaintings.org/en/frantisek- kupka/piano-keys-lake-1905 C.F. Kupka – Amorfa: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: ugue_in_Two_Colors),_210_x_200_cm,_Narodni_Galerie,_Prague.jpg ugue_in_Two_Colors),_210_x_200_cm,_Narodni_Galerie,_Prague.jpg D.K. Malevič – Černý čtverec: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: E.K. Malevič – Suprematismus: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: F.K. Malevič – Autoportrét: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: G.Tatlin – Autoportrét: AUTOR NEUVEDEN a kol. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80% D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg?uselang=ru 2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80% D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg?uselang=ru H.Tatlin - Věž třetí internacionály: AUTOR NEUVEDEN a kol. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: tatlin/model-of-the-monument-iii-international-1920http://www.wikipaintings.org/en/vladimir- tatlin/model-of-the-monument-iii-international-1920

45 Odkaz na stránku s ukázkami neoplasticismus.html 1.Piet Mondrian: Výjev 2, 1922, Kompozice s červenou, žlutou a modrou, 1921, Kompozice A: Kompozice s černou, červenou, šedou, žlutou a modrou, 1920, 2.Theo van Doesburg: Kontrakompozice, 1924, Kontrakompozice VIII, 1925, Interiér, navržený van Doesburgem, 3.Gerrit Rietveld: Červenomodrá židle (1917), Rietveld-Schröderův dům (dnes kulturní dědictví UNESCO), Schröderův stůl

46 Citace: 1.Obraz ve stylu Pieta Mondriana: KRANEN, Hay. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-3.0; Released under the GNU Free Documentation License na WWW: 2.P. Mondrian v roce 1899: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 3.Foto z roku 1922: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 4.P. Mondrian - Autoportrét 1910: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5.P. Mondrian - Autoportrét 1918: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6.P. Mondrian - Větrný mlýn v Geinu: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7.P. Mondrian - Mlýn ve slunečním světle: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8.P. Mondrian - Červený strom: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9.P. Mondrian - Šedý strom: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 10.P. Mondrian – Obraz I: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11.P. Mondrian – Kompozice II: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12.P. Mondrian - Kompozice s červenou, šedou, modrou, žlutou a černou: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: mondrian/mill-in-sunhttp://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/lozenge-composition-with-red-gray-blue- yellow-and-black-1925http://www.wikipaintings.org/en/piet- mondrian/mill-in-sunhttp://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/lozenge-composition-with-red-gray-blue- yellow-and-black P. Mondrian – Kompozice A: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

47 Citace: 14.P. Mondrian – Kompozice s červenou, modrou a žlutou: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: and-yellow-1930http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/composition-with-red-blue- and-yellow P. Mondrian – Kompozice se žlutou, modrou a červenou: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: and-blue-1942http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/composition-with-red-yellow- and-blue P. Mondrian – New York City I: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 17.P. Mondrian – Broadway Boogie Woogie: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 18.P. Mondrian – Vítězné Boogie-Woogie: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 19.Yves Saint Laurent – šaty: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20.Theo van Doesburg - foto: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 21.Theo van Doesburg - Vitrážová kompozice III: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _Composition_with_window_with_coloured_glass_III.JPG?uselang=cs _Composition_with_window_with_coloured_glass_III.JPG?uselang=cs 22.Theo van Doesburg - Kontrakompozice V: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 23.Theo van Doesburg - Kontrakompozice V: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 24.Theo van Doesburg – Kráva: JAFFÉ, H.l.c.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:

48 Citace: 25.Theo van Doesburg – kresba: JAFFÉ, H.l.c.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 26.Theo van Doesburg – skica: JAFFÉ, H.l.c.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 27.Theo van Doesburg – skica: JAFFÉ, H.l.c.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 28.Theo van Doesburg – kresba krávy: JAFFÉ, H.l.c.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 29.Theo van Doesburg – malířská skica: MOMA.ORG. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 30.Theo van Doesburg - Kompozice VIII (Kráva): AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 31.Theo van Doesburg - Portrét Nelly van Doesburg (skica): AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 32.Theo van Doesburg - Portrét Nelly van Doesburg (malbaAUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 33.Theo van Doesburg - Portrét Nelly van Doesburg (stylizovaný): AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 34.Theo van Doesburg - Velká pastorála: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:

49 Citace: 35.Theo van Doesburg - Kontrakompozice XV (skica): AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 36.Theo van Doesburg - Kontrakompozice XV: MSL.ORG.PL. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 37.Theo van Doesburg - Kontrakompozice XVI.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 38.Interiér - Van Doesburg a Gerrit Rietveld: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 39.Aubette, Strasbourg: HATTERER, Jean-Claude. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: dancing_Strasbourg_-_Theo_van_Doesburg060611_006.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cin%C3%A9- dancing_Strasbourg_-_Theo_van_Doesburg060611_006.jpg?uselang=cs 40.Gerrit Rietveld – foto: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 41.Gerrit Rietveld - Červeno-modré křeslo, 1918: ELLYWA. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: 42.Rietveld-Schröderův dům: KRANEN, Hay. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 na WWW: 43.Obraz Ve stylu neoplasticismu: HENDRIKE. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: 44.Mondrian - Kompozice v šedé: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:

50 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_15_Neoplasticismus TEMA:Historie."

Podobné prezentace


Reklamy Google