Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav svazkového školství k červnu 2011. Fyzické stavy dětí ve věku od 1 roku do 14 let v jednotlivých obcích Vernířovice, Rapotín, Sobotín, Petrov nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav svazkového školství k červnu 2011. Fyzické stavy dětí ve věku od 1 roku do 14 let v jednotlivých obcích Vernířovice, Rapotín, Sobotín, Petrov nad."— Transkript prezentace:

1 Stav svazkového školství k červnu 2011

2 Fyzické stavy dětí ve věku od 1 roku do 14 let v jednotlivých obcích Vernířovice, Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice stav k 01.01.2011

3 Porovnání fyzických stavů 3 – 5 letých dětí s dětmi v jednotlivých třídách mateřských škol v Rapotíně, Sobotíně a Petrově nad Desnou k 01. 09. 2011 - předpoklad Kapacita MŠ Petrov - Beruška: 55 dětí Kapacita MŠ Petrov - Sluníčko: 50 dětí Kapacita MŠ Rapotín - Skleněnka: 75 dětí

4 Porovnání fyzických stavů žáků v jednotlivých třídách základních škol v Rapotíně, Sobotíně a Petrově nad Desnou ( děti narozené do 31.8.2011, které by k 01.09.2011 měly nastoupit povinnou školní docházku ) - předpoklad

5 Vývoj stavu žáků v jednotlivých ročnících za poslední tři roky vždy k 30.9. daného roku

6 Předpokládané náklady na žáka v Petrově, Rapotíně a Sobotíně dle schváleného rozpočtu na kalendářní rok 2011 v tis. Kč

7 Předpokládaná vytíženost jednotlivých objektů škol k 01.09.2011 RAPOTÍN Přístavba JIH 5 odborných učeben + školní družina: 1 x učebna PC (výukové programy na 8 PC + na 9 PC obecní internet) 1 x učebna výtvarné výchovy – využití 7 hod. týdně 1x jazyková učebna – využití 12 hod. týdně 1x učebna přírodopisu, vlastivědy, fyziky, chemie – využití 13 hod. týdně 1x keramická dílna – 2 x týdně kroužky – využití 3 hod. týdně 1x školní družina, kde také probíhá výuka hudební výchovy Ostatní místnosti 1x kabinet – pro 2 osoby 1x kuchyňka – kroužek vaření – využití 2 hod. týdně 1x kotelna 1x příruční sklad výtvarné výchovy

8 Nová budova Přízemí 1. tř. 2. tř. 1x školní knihovna ( žáci 1.tř. také využívají k odpočinkové činnosti během vyučování a k relaxaci o přestávkách) – nevybavená třída 1x jídelna 1x dílna pro ICT 1x sklad učebnic 1x místnost pro server 1x úklidová místnost 1x šatna I. patro 3. tř. 4. tř. 5. tř. 1x třída původně pro výuku PC– doposud nevybavená, využívaná pouze interaktivní tabule 1x kancelář ředitele + kancelář asistentky 1x kancelář zástupce ředitele 1x spisovna 1x sklad kancelářských potřeb 1x sborovna

9 Areál Skleněnka (tělocvična – bazén) 1x kancelář – ekonomka + účetní 1x posilovna 1x tělocvična 2x šatny 1x kabinet správce 2x úklidová místnost 1x bazén V celém areálu školy je 12 učeben včetně učebny přírodopisu,vlastivědy, fyziky, chemie, jazykové a počítačové učebny

10 PETROV NAD DESNOU Velká budova 10 kmenových tříd – každodenní provoz Odborné učebny: 1 x jazyková učebna – využití v průměru 2 hod. denně 1 x fyzika a jazyková učebna – využití v průměru 5 hod. denně 2 x PC učebny – využití v průměru 3-5 hod. denně 1 x tělocvična – 2 - 4 hod. denně Ostatní – 1 x sborovna, 3 x kabinety Malá budova 3 x kmenové učebny a 1x oddělení družiny – každodenní provoz Schází: -keramická dílna -kuchyňka pro výuku žáků -dílny pro výuku žáků

11 SOBOTÍN BUDOVA 54 - před opravou - zatím uzavřena, slouží jako sklad - v zimě se temperuje -ve druhém patře je využíván obecní byt – bydlí zde rodina Vavříkova - v následujícím školním roce se tam přesune činnost družiny a školního klubu, otevřou se zde dvě třídy. -obec Sobotín plánuje v případě zájmu další volnočasové aktivity svých občanů k využití budovy v odpoledních hodinách Počet tříd: 1 x horní patro 5 x prostřední patro 4 x přízemí

12 BUDOVA 55 – po opravě 4 kmenové třídy – každodenní provoz 1.B 2.B 3.B 4.B Odpoledne jsou třídy využívány k volnočasovým aktivitám žáků v rámci školního klubu 1 x Odborná učebna PC: Pondělí: kroužek PC Úterý: výuka informatiky Středa-pátek: dle zařazení do výuky v ostatních předmětech 1x Výdejna stravy 1x Sborovna Schází: -Kuchyňka pro výuku žáků -Keramická dílna -Dílny pro výuku žáků

13 Dotace od obcí do jednotlivých objektů na žáka, včetně provozu jednotlivých mateřských škol a vývařoven na rok 2011 – v tis. Kč Počet žáků – předpoklad k 01.09.2011 U školních jídelen – průměrný počet žáků stravujících se ve škol. roce 2011/2012 Ve školní jídelně v Rapotíně jsou zahrnuty stravující se žáci z MŠ a ZŠ Vikýřovice - celkem 93 žáků Dotace 2011ObecPočet žákůDotace na žáka Petrov - MŠ Beruška394439,16 Petrov - MŠ Sluníčko226504,52 Rapotín - MŠ Skleněnka452756,03 Petrov -ZŠ8522343,64 Rapotín - ZŠ15079915,22 Sobotín - ZŠ5975510,85 Rapotín - ŠJ4542491,82 Sobotín - ŠJ3212661,21 Celkem4803107152,45

14 Dotace od obcí do jednotlivých objektů, včetně NIV na dojíždějící žáky a vývařovny v Rapotíně a Sobotíně, dle skutečné fakturace v roce 2011, bez dotace na lyžařské výcviky a jízdné žákům – v tis. Kč NIV = neinvestiční výdaje na 1 žáka Pořizovací hodnota majetku Obce Rapotín umístěného v ZŠ Petrov nad Desnou = 2 132 105,68 Kč

15 Tržby a zisk dle jednotlivých doplňkových činností – plán roku 2011 v tis. Kč Petrov nad Desnou doplňkovou činnost nemá

16 Otázka: Co jsme založením a provozem svazkové školy dokázali? Máme lepší výuku, prostředí a zvýšil se nám zájem žáků o naši školu? Máme tedy vyšší počty žáků nebo alespoň počty mírně rostou? Odpověď zní: NE Máme lepší využitelnost školních objektů a tedy nižší nebo alespoň stejné provozní náklady na žáka v posledních letech? Odpověď zní: NE

17 Co nabízíme jiného než ostatní školy? Jak přesvědčujeme žáky, že mají chodit právě k nám do školy – jaký máme systém propagace práce školy a výsledky tohoto systému?

18 Svazek obcí údolí Desné Družstevní 125 788 14 Rapotín Ing. Ondřej Kopp předseda tel. 583 242 280, mobil 602 722 901 e-mail:kopp@rapotin.cz


Stáhnout ppt "Stav svazkového školství k červnu 2011. Fyzické stavy dětí ve věku od 1 roku do 14 let v jednotlivých obcích Vernířovice, Rapotín, Sobotín, Petrov nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google