Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michala Krejčí6. 3. 2014 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michala Krejčí6. 3. 2014 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Michala Krejčí6. 3. 2014 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Dokumenty: Příručka pro příjemce OP VK, verze 8 (platná od 29. 1. 2014) - kap. 8.5 Monitorovací indikátory - kap. 10.3 Účely evidence osob z cílových skupin !!! Metodika Monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3 (účinná od 22. 8. 2011) Žádost o finanční podporu (Benefit7) – kapitola XII 3. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 1 / 5. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3 Smlouva o realizaci GP

3 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Sledování a vykazování MI v rámci realizace projektu: -průběžné -monitorovací zpráva – 2. kapitola v aplikaci Benefit7 -splnění plánovaných hodnot MI uvedených ve Smlouvě o realizaci GP je závazné (nesplnění je sankcionováno) -riziko nenaplnění MI zjištěné v průběhu realizace projektu = podstatná změna projektu (pravděpodobnost sankce) -překročení plánované hodnoty MI ≠ podstatná změna projektu -povinnost vykazovat MI dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.) -nedodržení MI dle pohlaví není sankcionováno

4 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Monitorovací indikátor: - šestimístný kód (např. 07.41.20) - název (např. Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb) - definice - měrná jednotka - zdroj

5 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Podpořená osoba: - koresponduje s cílovými skupinami jednotlivých oblastí podpory - získala podporu v rámci projektu = aktivita financovaná z rozpočtu projektu (zapojení osoby do vzdělávacích aktivit projektu) - v případě poskytnutí více odlišných, na sebe nenavazujících podpor lze podpořenou osobu započítat vícekrát Podpořenou osobou není: - člen realizačního týmu - osoba, která pouze navštíví webový portál projektu - osoba, která pouze obdrží leták - návštěvník dne otevřených dveří - účastník konference o realizovaném projektu -...

6 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Úspěšně podpořená osoba: - podpořená osoba, která ukončila kurz/program předepsaným způsobem - podmínky úspěšnosti podpořené osoby jsou stanoveny v žádosti (pokud nejsou v žádosti tyto podmínky stanoveny, příjemce definuje úspěšně podpořenou osobou v 1. průběžné monitorovací zprávě) - způsob dokladování např: certifikáty, účastnické listy, osvědčení, vysvědčení apod. - úspěšně podpořené osoby jsou podmnožinou podpořených osob

7 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Poskytovatel služeb: = osoba poskytující služby, která obdržela jednu nebo více podpor v rámci realizace projektu -přímo pracuje s cílovou skupinou a poskytuje jí vzdělávací a ostatní navazující, se vzděláváním související služby (kariérové poradenství, individuální konzultace apod.) -jedná se o tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu - započítává se pouze jedenkrát - nelze započítat člena realizačního týmu, který se podílí na realizaci projektu pouze administrací Nelze ani započítat osobu, která poskytuje služby na základě dodávky služby přes instituci!

8 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Nově vytvořený/inovovaný produkt: = v rámci projektu počet nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu - počet produktů ≠ počet kusů - počet produktů = počet druhů nebo souborů př: 20 pracovních listů týkajících se 1 předmětu = 1 produkt př. 100 ks CD s totožnými výukovými materiály = 1 produkt - produktem není např.: vyučovací hodina, nově vybavená třída, nakoupené pomůcky, konference, exkurze, pobytová akce, akreditace produktu apod. - vykazuje se v momentě, kdy je umožněno jej používat zástupcům cílové skupiny - dokladování – postačí v elektronické verzi

9 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŽP: = nově vytvořený/inovovaný produkt určený pro cílovou skupinu, který se min. z 15% tématického celku týká oblasti životního prostředí - jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ICT: = nově vytvořený/inovovaný produkt určený pro cílovou skupinu, kdy je CS vzdělávána min. 40 výukových hod. v oblasti ICT - ANO: obsahem vzdělávání je samotné ICT (např. práce s určitým software), nebo e-learning (i v případě, že je zaměřen na oblast mimo ICT) - NE: ICT je použito pouze jako nástroje nebo prostředku (např. výukové materiály pro interaktivní tabule)! - jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů

10 Michala Krejčí6. 3. 2014 Seminář pro příjemce - MI Nejasnosti ohledně MI konzultujte se svými projektovými manažery.

11 Michala Krejčí6. 3. 2014 Kontakt na ZS KONTAKT Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava Blažková Jana, Ing.564 602 539Blazkova.Jana@kr-vysocina.czBlazkova.Jana@kr-vysocina.cz Böhmová Jana, Ing.564 602 585bohmova.j@kr-vysocina.czbohmova.j@kr-vysocina.cz Horská Monika, Mgr.564 602 548 horska.m@kr-vysocina.czhorska.m@kr-vysocina.cz Kinclová Zuzana, Ing. 564 602 552kinclova.z@kr-vysocina.czkinclova.z@kr-vysocina.cz Krejčí Michala, Mgr. 564 602 547krejci.m@kr-vysocina.czkrejci.m@kr-vysocina.cz Kujínková Eva, Mgr.564 602 583kujinkova.e@kr-vysocina.czkujinkova.e@kr-vysocina.cz Zvolánková Adéla, Mgr.564 602 540zvolankova.a@kr-vysocina.czzvolankova.a@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Michala Krejčí6. 3. 2014 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google