Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: PaedDr. Milena Holcnerová NÁZEV:VY_22_INOVACE_18_AJ8_PRESENT TENSES TEMA:PRESENT TENSES ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: PaedDr. Milena Holcnerová NÁZEV:VY_22_INOVACE_18_AJ8_PRESENT TENSES TEMA:PRESENT TENSES ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: PaedDr. Milena Holcnerová NÁZEV:VY_22_INOVACE_18_AJ8_PRESENT TENSES TEMA:PRESENT TENSES ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 Materiál je určen pro výuku anglického jazyka v 8.ročníku ZŠ. Žáci si procvičují použití přítomných časů. Anotace Použité zdroje: učebnice Project 3 Tom Hutchinson, Oxford http://office.Microsoft.com

3 Do každé z následujících vět doplňte správný tvar slovesa v závorce. Použijte Present Simple či Present Continuous. 1 ) Can I talk to Mark, please? No, he __________ (have) a bath at the moment." 2 ) I __________ (get up) at six o'clock every day. 3 ) Where __________ (you / be) from? ______ from the USA. 4 ) My parents __________ (like) going to the cinema very much. 5 ) Would you like a cigarette? No, thanks. I __________(not / smoke). 6 ) My sister often ___________ (go) shopping. 7 ) We _____________ (go) shopping now.

4 8 ) What __________ (he / do)? He's a doctor. 9 ) The weather is terrible today. It __________ (rain). 10) How often __________ (you / study) English? Every day. 11 ) Excuse me, I __________ (look) for the cinema. Go along this street and it's on the right. 12 ) Listen! The train __________ (come). 13)What______________ (do) at the moment? I___________ (have a rest). I am very tired. 14) Can you switch on the TV? He______________ (sleep). 15) My parents always _______________ (watch) the TV news.

5 Write true sentences. What´s happening now? 1)I/work/with the computer _____________________ 2) I/learn English ________________________________ 3) My teacher/listen to/ music ______________________ 4) The sun/shine _________________________________ 5) I/sit/on the desk _______________________________ 6) It/rain _______________________________________ 7) My best friend/watch TV ________________________ 8) I/wear/my slippers _____________________________ 9) We /read/ sentences on the board _________________ 10) My mother/work ______________________________ 11) My friend /write/ test ___________________________ 12) Today /snow/ _________________________________ 13) I /like/ English _________________________________ 14) I /sit/ with my friend ___________________________

6 B Write true sentences about the picture. 1) He/dance __________________________________ 2) He/eat/popcorn _________________________ 3) He/sit/on the armchair ________________________ 4) He/play/with his dog__________________________ 5) He/wear/ trousers___________________________ 6) He/read___________________________________

7 Write true sentences about the picture. 7) They/jump______________________________ 8) They/laugh______________________________ 9) They/wear/red clothes_____________________ 10) They/play______________________________ 11) They/shout_____________________________ 12) They/stand_____________________________

8 Write true sentences about the picture. 13) She/swim __________________________________ 14) She/move__________________________________ 15) She/go/home_______________________________ 16) She/play/tennis_____________________________ 17) She/wear/ white clothes_______________________ 18) She/hold/a ball___________________________ ___

9 Write true sentences about the picture. 19) It/eat_________________________________ 20) It/hold/spoon___________________________ 21) It/write ______________________________ 22) It/sit_________________________________ 23) It/open/its mouth________________________ 24) It/fly____________________________________

10 C Answer these questions about the picture. 1) Is she ironing?__________________________ 2) Is she having a shower?___________________ 3) Is she wearing slippers?___________________ 4) Is she cooking?_________________________ 5) Is she shopping?_________________________ 6) Is she doing housework?___________________ 7) Is she watching TV?______________________


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: PaedDr. Milena Holcnerová NÁZEV:VY_22_INOVACE_18_AJ8_PRESENT TENSES TEMA:PRESENT TENSES ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google