Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERFEKT PhDr. Jarmila Janoušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Anotace 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_4.NJ.02 2. Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERFEKT PhDr. Jarmila Janoušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Anotace 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_4.NJ.02 2. Číslo."— Transkript prezentace:

1 PERFEKT PhDr. Jarmila Janoušková

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Anotace 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_4.NJ.02 2. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3. Vytvořeno: říjen 2012 4. Ročník: 2. ročník a 3. ročník – čtyřleté gymnázium (RVP-G) Sexta a Septima – osmileté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Tento materiál byl vytvořen jako příprava na vysvětlení, probrání a procvičení gramatického jevu – minulého času složeného- na Gymnáziu a JŠ Svitavy; přibližně na dvě, popřípadě více vyučovacích hodin (pro výklad i opakování–shrnutí učiva). Tento materiál obsahuje vysvětlení tvoření minulého času, používání pomocných sloves, tvoření příčestí minulého u sloves pravidelných i nepravidelných. Po vysvětlení následují cvičení na procvičení látky. Pro ověření jsou na závěr uvedena interaktivní cvičení pro kontrolu pochopení a zvládnutí učiva. Materiál může být použit vcelku nebo jenom jeho jednotlivé části i pro opakování ve vyšších ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Pomůcky: interaktivní tabule Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oborNěmecký jazyk Tematický okruhPERFEKT

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy PERFEKT Pomocné sloveso a/ haben/ b/sein + příčestí minulé a/ haben - slovesa se 4.p. /jíst, pít, vidět/ er hat gegessen, er hat getrunken, er hat gesehen - trvání děje /stát, spát/ er hat gestanden, er hat geschlafen - modální slovesa er hat gedurft, er hat gekonnt

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Pomocné sloveso sein b/sein + slovesa pohybu /jít, jet, běhat/ er ist gegangen, er ist gefahren, er ist gelaufen + změna stavu /werden/ er ist geworden + sloveso bleiben er ist geblieben

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příčestí minulé 1. Pravidelná slovesa mach--en ge + mach + t Ich habe gemacht. 2. Slovesa s odlučitelnou předponou einkaufen – ein+ge+kauf+t Ich habe eingekauft. 3. Slovesa s neodlučitelnou předponou verkauf en verkauf+t Ich habe es verkauft. 4. Slovesa s –ieren nemají předponu ge- Ich habe ihn fotografiert.

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Haben oder sein? Er …… Deutsch gelernt. Was …... du gemacht? Wer …… ihn fotografiert? Warum …… er lange gewartet? Wann …… sie gearbeitet? Was...... er gefrühstückt? …… dich geduscht? Ich …… mir meine Zähne ge- putzt. Was …… du gekauft? Er …… Eva ein Buch ge- schenkt. Was …… passiert? …… du dein Auto ver- kauft? Wir …… in Brünn studiert. Wir …… den Lehrer gefragt. Wann …… du dein Zimmer aufgeräumt?

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Unregelmäβige Verben Změna kmenové samohlásky/souhlásky + -en ei – ie bleiben geblieben ie – o fliegen geflogen a – a tragen getragen o – o kommen gekommen e – e geben gegeben e – o helfen geholfen i – u singen gesungen i – o schwimmen geschwommen

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ergänzen Sie, was fehlt! Er ist …… /bleiben/.Er hat ……/essen/.Hast du es …… /bringen/ Ich bin …… /fahren/. Ich habe ihn …… /einladen/. Hast du den Arzt ……? /anrufen/ Was hast du …...? /trinken/ Was hast du ihm ……? /geben/ Wer hat …..? /verlieren/ Hast du die Hausaufgabe ……? /schreiben/ Ich …… /sprechen/ Wann hat die Stunde ……? /beginnen/ Wer …… ? /gewinnen/ Die Ferien haben …… /anfangen/. Wann …… du ? /kommen/ Bist du ins Kino ……? /gehen/ Was hast du ……? /bekommen/ Wem hast du ……? /helfen/ Was hast du..…? /nehmen/

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Bilden Sie Sätze! bringen mit/bringen verbringen Was hast du gebracht? Ich habe meine CDs mitgebracht. Wo hat er seinen Urlaub verbracht? Bilden Sie Sätze im Perfekt: kaufen,einkaufen,verkaufen x fahren, mitfahren, überfahren x geben, aufgeben,übergeben x sehen, fernsehen, übersehen x essen, aufessen, überessen x lesen, vorlesen, überlesen

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Was passt wozu? a)..ge..t b)ge..en c)..en d)..ge..en e)..t 1.lesen 8.werden 2.fernsehen 9.singen 3.aufstehen 10.steigen 4.aufpassen 11.verlieren 5.schreiben 12.passieren 6.laufen 13.aufessen 7.gewinnen 14.einladen

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Was passt zusammen? 1. denken potkat h.gesprochen 2. stehen létat i.gegangen 3. rufen mluvit h.gelesen 4. sterben stát h.gedacht 5. lesen myslet i.gestorben 6. fliegen číst h.getroffen 7. gehen volat h.gestanden 8. treffen zemřít h.gerufen 9. sprechen jít i.geflogen

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Antworten Sie! 1. Wann bist du geboren? 2. Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? 3. Bist du regelmäβig zur Schule gegangen? 4. Was hast du gestern gelesen? 5. Was ist am Freitag passiert? 6. Wie lange hast du am Montag ferngesehen? 7. Warum bist du in der Schule geblieben? 8. Was hast du gestern getrunken?

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ordnen Sie zu! a)ge…t b) ge..en c) …t d)…en e)..ge…en f)..ge..t 1.heiβen 2.machen 3.schlafen 4.fotografieren 5.helfen 6.einkaufen 7.vergessen 8.nehmen 9.kommen 10.sehen 11.anfangen 12.aufräumen

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Unregelmäβige Verben stehen h.gestanden reiten i.geritten PASS AUF! e/i – a + t brennen, denken, kennen, nennen, rennen, bringen h.gebrannt, h.gedacht,h.gekannt,h. genannt, i.gerannt, h.gebracht

15 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Im Internet kann man auch üben Perfektformen einsetzen Zusatzübungen Der Tag von Barbara und Valentina Vergangenheit oder Gegenwart?

16 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Quellen und verwendete Literatur 1. KOLEKTIV. Německo-český, česko-německý velký slovník. Praha: LIngea, 2006, ISBN 80-903381-7-8 2. KOLEKTIV. PIngPongNeu 2. Ismaning: Hueber Verlag, 2001, ISBN 3-19-001655-0. Veškeré hypertextové odkazy jsou platné ke dni vytvoření díla.


Stáhnout ppt "PERFEKT PhDr. Jarmila Janoušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Anotace 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_4.NJ.02 2. Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google