Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: 9.C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: 9.C."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: 9.C Datum: 9.1.2013 (nutno poznamenat v TK)

2 OBYVATELSTVO SVĚTA A JEHO POČETNÍ RŮST Předmět: zeměpis Ročník: 9. Anotace: Prezentace, která poskytuje informace o vývoji počtu obyvatel na světě. Klíčová slova: přirozený pohyb, přírůstek, úbytek, mortalita, natalita, střední délka života, průměrný věk Jméno autora (vč. titulu): Mgr. Jiří Petrák Škola – adresa: ZŠ v Jemnici,p.o nám. Svobody 88 67531 Jemnice

3 pohyb obyvatelstva ukazatel vyjadřující změny v počtu obyvatel na Zemi, světadílech, státech … a/ přirozený – spojený s porodností a úmrtností b/ územní – spojený se stěhováním

4 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA je dán rozdílem mezi počtem narozených a zemřelých připadajících na tisíc obyvatel za rok přirozený přírůstek – narození > zemřelí, rozdíl je kladné číslo přirozený úbytek – narození < zemřelí, rozdíl je záporné číslo

5 mortalita = úmrtnost - počet zemřelých lidí za určitý čas na určitém území natalita = porodnost - počet narozených lidí za určitý čas na určitém území v současnosti rychlý početní růst obyvatelstva = velmi vážný problém

6 Vývoj počtu obyvatel na Zemi 1 mld v roce 1830 2 mld v roce 1930 3 mld v roce 1960 4 mld v roce 1975 5 mld v roce 1987 6 mld v roce 1998 7 mld v roce 2012

7 růst počtu je velmi nerovnoměrný a/ velmi malý růst – vyspělé státy s vysokou životní úrovní b/ úbytek – v 90. letech Maďarsko, Česko, Německo c/ velmi rychlý růst – málo vyspělé země Afriky, Asie a J. Ameriky

8 obr. č.1 Ulice indického města Dháka je jasným důkazem o přelidněnosti tohoto státu. Pro Indii je vysoký přirozený přírůstek jedním z hlavních problémů.

9 problémy a řešení nedostatek potravin, pitné vody, lékařské péče …. omezení porodnosti (antikoncepce, změna tradic, administrativní opatření) zvyšování produkce potravin, nové zdroje (sója, chaluhy, hmyz)

10 Úkoly: 1.Zjisti z dostupných zdrojů, ve kterých státech je nejvyšší přirozený přírůstek. 2.Zjisti definice těchto pojmů: a/ průměrný věkprůměrný věk b/ střední délka životastřední délka života c/ kojenecká úmrtnostkojenecká úmrtnost

11 zajímavý odkaz http://www.worldometers.info/cz/

12 průměrný věk je aritmetickým průměrem věku všech jedinců v dané populaci (například obyvatel ČR, některého kraje atd.) tento ukazatel bývá často zaměňován se střední délkou života

13 střední délka života vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou, zkonstruovanou pro daný kalendářní rok nebo jiné období jedná se tedy o hypotetický údaj, který říká, kolika let by se člověk určitého věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce

14 kojenecká úmrtnost udává počet zemřelých kojenců v daném období (dětí zemřelých do jednoho roku dokončeného věku) připadající na 1000 živě narozených dětí ve stejném období

15 Zdroje informací a fotografií Obr. č.1: Ahron de Leeuw from Amsterdam, Netherlands. Dhaka street crowds.jpg.[online]. [2007-09-20]. [cit. 2012-10-11]. Dostupné pod licencí Creative commons z WWW:.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: 9.C."

Podobné prezentace


Reklamy Google