Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Literatura starověké Číny Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace seznamuje žáky s jednou ze starověkých literatur, jejíž podoba je od evropských tradic značně odlišná. Cílem těchto snímků je představit žákům nejen ji, ale alespoň stručně také starověkou čínskou civilizaci vůbec. Datum tvorby16. 9. 2013

2 © Dušan Kráčmar 2013

3 jako starověká Čína je označována civilizace, která se přibližně od 5. tisíciletí př. n. l.vyvinula v úrodných oblastech řek Chuang – che (Žlutá řeka) a Jang-c-ťiang (Dlouhá řeka) původně rozdělená území se později sjednotila pod vládou mocných dynastií (Čchin, Chan, Tchang…) největší část obyvatel tvořili rolníci (pěstování rýže, významný byl i obchod s hedvábím (tzv. Hedvábná stezka) díky své velké vzdálenosti od Evropy si oblast „žila vlastním životem“, zdejší vynálezy (pluh, lodě, střelný prach) často předběhly vývoj v Evropě

4 přibližný rozsah území starověké Číny

5 architektura – na ochranu proti nájezdům kočovných mongolských kmenů byla vybudována Velká čínská zeď, dlouhá asi 6 700 km architektura – na ochranu proti nájezdům kočovných mongolských kmenů byla vybudována Velká čínská zeď, dlouhá asi 6 700 km

6 výtvarné umění – vyspělé bylo především sochařství, zobrazovaly se především Buddhovy sochy a často zobrazovaným motivem byl čínský drak výtvarné umění – vyspělé bylo především sochařství, zobrazovaly se především Buddhovy sochy a často zobrazovaným motivem byl čínský drak hudba – důležitá i jako doprovod při politických jednáních, existoval samostatný úřad pro hudbu hudba – důležitá i jako doprovod při politických jednáních, existoval samostatný úřad pro hudbu motiv čínského draka

7 nejstarší doklady čínského písma se dochovaly na věšteckých destičkách z doby dynastie Jin (od 14. století př. n. l.) nejstarší doklady čínského písma se dochovaly na věšteckých destičkách z doby dynastie Jin (od 14. století př. n. l.) postupně vznikla řada způsobů psaní a místních variant písma, třebaže se postupně jednotily, dodnes existují lokální rozdíly postupně vznikla řada způsobů psaní a místních variant písma, třebaže se postupně jednotily, dodnes existují lokální rozdíly rozvíjelo se i písmomalířství – kaligrafie, psalo se na speciální papír štětcem a tuší rozvíjelo se i písmomalířství – kaligrafie, psalo se na speciální papír štětcem a tuší tradiční čínský rukopis

8 čínská filosofie je postavena na působení dvou protikladných principů čínská filosofie je postavena na působení dvou protikladných principů  jin – země, ženský prvek, tma, smrt, sever  jang – nebe, mužský prvek, světlo, život, jih tyto principy ve své protikladnosti tvoří základ řádu světa, který člověk nesmí narušit tyto principy ve své protikladnosti tvoří základ řádu světa, který člověk nesmí narušit působení jin a jang je označováno jako tao (cesta) působení jin a jang je označováno jako tao (cesta) symbol jin a jang

9 filosofický směr hlásající život v souladu s přírodním děním, v souladu s principy jin a jang filosofický směr hlásající život v souladu s přírodním děním, v souladu s principy jin a jang jeho nejvýznamnějším představitelem byl Lao–c´ (6. století př.n.l.) jeho nejvýznamnějším představitelem byl Lao–c´ (6. století př.n.l.)  ve svém učení vyzývá ke skromnosti, prostotě, úctě ke druhým znak pro tao (cesta) „Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.“ Lao-c´ Lao-c´

10 učí o šlechetnosti, respektování autorit a moudrosti jako pravé cestě ke spáse učí o šlechetnosti, respektování autorit a moudrosti jako pravé cestě ke spáse je pojmenován podle svého zakladatele Konfucia (551 – 479 př. n. l.) je pojmenován podle svého zakladatele Konfucia (551 – 479 př. n. l.)  základem jeho učení je žen (humanita)  snaží se vést své žáky k aktivnímu životu a vzdělanosti Konfucius „Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“ „Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ Konfucius

11 Kniha proměn Kniha proměn  soubor 64 situací, z nichž některé sahají až do 2. tisíciletí př. n. l.  používala se především jako věštecká kniha  odráží se v ní mytologické chápání světa, principy jin a jang, následně na ni navazuje řada dalších k ní připojených textů  čeština je jedním z mála jazyků, do kterých je celá Kniha proměn přeložena

12 Kniha písní Kniha písní  nejstarší známá sbírka čínské poezie (11. – 6. století př. n. l.)  obsáhlý soubor básní, lidových, milostných písní a hymnů  soudí se, že do jednoho celku je seřadil samotný Konfucius Hlas žluvy ozval se ze křoví a vzduchem nesl se po kraji… Kdo půjde do hrobu s vévodou Mu? C´- čche, co Jen – si mu říkají. Ten Jen – si, jež svými schopnostmi sto jiných snadno vždy překoná. Teď stojí před vchodem do hrobky A hrůza ho jímá šílená… Nebesa, vy modrá nebesa, Proč musí nejlepší na smrt jít? Každý by stokrát rád život dal, Jen kdyby mohl jej zastoupit! jedna ze stran Knihy písní, autorem kaligrafie je císař Čchien - lung

13 Li Po (701 – 762) Li Po (701 – 762)  básník, aktivně politicky činný (vláda dynastie Tchang), velký milovník vína  autor milostné poezie básník Li Po Dívky na člunu Dívky z Wu, s pletí bílou a čistou rády se pobaví vyjížďkou na lodi. Jediným pohledem Jaro svých srdcí dovedou nabídnout, když květy trhají a vesele laškují s poutníky na břehu.

14 Tu Fu (712 – 770) Tu Fu (712 – 770)  básník, autor lidové poezie  osobně se znal s Li Po (viz ukázka) básník Tu Fu Vítěz se psem a černou korouhví Vítězství! Smím si v černý vlas je vplésti, ač tvrdá rána chlípí v prsou kdes. Korouhev černou v křečí ztvrdlé pěsti jdu bojištěm. Je večer. Já a pes. Pes štěkal, kde na nepřítele pad; je kolem mrtvol jako plev. - Žer těla jejich, máš-li hlad, a chlemtej krev! Psův zrak dí: Bratře, krev a krev ! A skáče, líže moji horkou ránu. Tak jdeme spolu příštímu vstříc ránu, já a můj pes a černá korouhev. Čtyřverší na Li Po U džbánku vína Li sto básní napíše, noc dospí v hospodě, když měsíc dozáří. Císař pán pozve jej, Li s díky odmítá: - Jsem přece vína bůh, ó pane císaři ! Tu Fu

15 Literatura pro I. ročník středních škol, učebnice. I. vyd. Brno, Didaktis 2 008. 151 s. ISBN 978 – 80 – 7358 – 115 – 2 SOUČEK, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: SPL-Práce, 2002, ISBN 80-86287-55-6. SAMXLI. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreatWall_2004_Summer_4.jpg AUTOR NEUVEDEN. Absolventi gymnázia Cheb [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://absolventi.gymcheb.cz/2010/baantal/zvirata/draci.html AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liang%27s_calligraphy.jpg AUTOR NEUVEDEN. I´ting [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_prom%C4%9Bn MAXWELL, Gregory. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_yang.svg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_prom%C4%9Bn AUTOR NEUVEDEN. Taoismus [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Taoismus AUTOR NEUVEDEN. Výroky slavných. Ostrava: Blesk s. f., rok vydání neuveden, ISBN 80 900 183-7-8. AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Representation_of_Laozi.PNG AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confucius_Tang_Dynasty.jpg AUTOR NEUVEDEN. Kniha písní [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_p%C3%ADsn%C3%AD AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shi_Jing.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LiBai.jpg AUTOR NEUVEDEN. Li Po [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Li_Po AUTOR NEUVEDEN. Li Po - básně (ukázky) [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://ld.johanesville.net/li-po-01-basne?page=1 AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dufu.jpg AUTOR NEUVEDEN. Tu Fu [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu_Fu AUTOR NEUVEDEN. Stará čínská poezie [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.buchtik.eu/Cina/nazpv.htm

16 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google