Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar Svobodová NÁZEV: Rostoucí úloha středověkých měst TÉMATICKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar Svobodová NÁZEV: Rostoucí úloha středověkých měst TÉMATICKÝ."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar Svobodová NÁZEV: Rostoucí úloha středověkých měst TÉMATICKÝ CELEK: Křesťanství a středověká Evropa ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0882

2 2. Rostoucí úloha středověkých měst

3 Města ve 13. století v našich zemích KRÁLOVSKÁ zakládá král, patří mu PODDANSKÁ zakládá šlechta a církevMĚSTA města patřící králi města patřící královně - VĚNNÁ těžba kovů - - města HORNÍ převaha řemesel a obchodu

4 MĚSTA – řemesla a obchod -poddanská -královská – Znojmo, Brno -věnná – Hradec Králové -horní – Kutná Hora, Jihlava

5 Kdo žil ve středověkých městech? Obyvatelé měst bohatí kupci – obchod ve velkém řemesl.mistři majitelé dílen, kramáři – obchod na trhu (krám) lidé zaměstnaní u kupců a řemeslníků tovaryši, služky…. = chudina

6 PATRICIOVÉ bohatí kupci a řemeslníci MĚŠŤANÉ chudší řemeslníci, kramáři (řemeslničtí mistři) MĚSTSKÁ CHUDINA neplnoprávní – služebníci, učni, tovaryši, nádeníci,čeledínové, žebráci

7 Kdo žil ve městech? bohatí kupci - zabývali se obchodem ve velkémbohatí kupci - zabývali se obchodem ve velkém řemeslničtí mistři - majitelé dílenřemeslničtí mistři - majitelé dílen - zabývali se obchodem na trhu (měli krám)kramáři - zabývali se obchodem na trhu (měli krám) chudina - lidé zaměstnaní u kupců a řemeslníků (tovaryši, služky, čeledínové, žebráci)chudina - lidé zaměstnaní u kupců a řemeslníků (tovaryši, služky, čeledínové, žebráci)

8 plnoprávní obyvatelé měst:plnoprávní obyvatelé měst: -bohatí kupci -řemeslničtí mistři -kramáři podílejí se na správě města, nejbohatší tvoří městský PATRICIÁT podílejí se na správě města, nejbohatší tvoří městský PATRICIÁT bezprávní obyvatelé měst: - lidé zaměstnaní u kupců a řemeslníků, bez majetku a podílu na správě města

9 ŘEMESLA od 13. století se počet řemesel zvětšujeod 13. století se počet řemesel zvětšuje mistři se zaměřují na zhotovení jen určitého druhu výrobku – specializují semistři se zaměřují na zhotovení jen určitého druhu výrobku – specializují se Co vyráběli? a) řezníci, pekaři, mlynáři, sladovníci, mazanečníci b) tkalci, soukeníci, barvíři, krejčí, ševci, kožešníci c) kováři, nožíři, mečíři, ostružníci, brníři, helmíři d) koláři, tesaři, bečváři, stolaři e) koželuži, sedláři, řemenáři, uzdaři

10 MĚSTA Vznikají ve 12. – 13. století na starších sídlištích nebo nová (České Budějovice)Vznikají ve 12. – 13. století na starších sídlištích nebo nová (České Budějovice) - v podhradí - v podhradí - u brodů - u brodů - na křižovatkách obchodních cest - na křižovatkách obchodních cest

11 městská práva – privilegia (výsady) várečné - právo vařit pivovárečné - právo vařit pivo tržní - právo konat pravidelné trhytržní - právo konat pravidelné trhy hradební - právo obehnat město hradbamihradební - právo obehnat město hradbami hrdelní - odsoudit k smrti a popravithrdelní - odsoudit k smrti a popravit mílové -v okruhu jedné míle od města se nesměl usadit cizí řemeslníkmílové -v okruhu jedné míle od města se nesměl usadit cizí řemeslník skladu - povinnost obchodníků zastavit se na několik dnů ve městě, vyložit zboží a nabídnout je k prodejiskladu - povinnost obchodníků zastavit se na několik dnů ve městě, vyložit zboží a nabídnout je k prodeji Práva udílí KRÁL – rozvoj hospodářské činnosti

12 OBCHOD - nedostatečné spojení s vyspělými zeměmi Evropy - Praha – právo nuceného skladu (procházející obchodníci měli povinnost zastavit se na několik dnů ve městě, vyložit zboží a nabídnout je k prodeji) -platilo se pražskými groši (od roku 1300) či kusovým stříbrem -Obchod probíhal na místních trzích (každý týden nebo i denně). Výroční trhy – jarmarky byly otevřené i cizím obchodníkům a trvaly několik dní.

13 Použitá literatura a zdroje informací: http://cms.jcmf.cz/znojmo/znojmo1.jpghttp://cms.jcmf.cz/znojmo/znojmo1.jpghttp://cms.jcmf.cz/znojmo/znojmo1.jpg http://www.zamky-hrady.eu/img/mesta/1245278579.jpghttp://www.zamky-hrady.eu/img/mesta/1245278579.jpghttp://www.zamky-hrady.eu/img/mesta/1245278579.jpg http://regiony.ic.cz/clanky/jih/budejovice_v.jpghttp://regiony.ic.cz/clanky/jih/budejovice_v.jpghttp://regiony.ic.cz/clanky/jih/budejovice_v.jpg J. Schulz: Dějepis 7, Středověk, Prodos 1998J. Schulz: Dějepis 7, Středověk, Prodos 1998 H. Mandelová a kol.: Středověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 1996H. Mandelová a kol.: Středověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 1996 M. Hroch a kol.: Dějepis, Středověk pro základní školy II, SPN Praha 1991M. Hroch a kol.: Dějepis, Středověk pro základní školy II, SPN Praha 1991


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar Svobodová NÁZEV: Rostoucí úloha středověkých měst TÉMATICKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google