Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Postavení psychologie v systému věd, VY_32_INOVACE_04.03.03 Autor Mgr. Monika Malá Tematická oblast Základy společenských věd Ročník Pátý Datum tvorby Září 2013 Anotace Tato prezentace je zaměřena na postavení psychologie v systému věd. Dále na dělení psychologie na jednotlivé vědní disciplíny. Metodický pokyn Tato prezentace slouží jako elektronická učebnice, pro pátý ročník (osmiletého ) gymnázia základů společenských věd – psychologie. Časová dotace 30 minut.

2 Anotace: Tato prezentace je zaměřena na postavení psychologie v systému věd. Dále na dělení psychologie na jednotlivé vědní disciplíny.

3 vědy formální empirické empirionormativní -logika -pedagogika -statistika - etika -matematika - estetika přírodní přírodně-společenské společenské - fyzikálně-chemické přírodně – společenské sociologie -biologické - psychologie

4 Základní psychologické vědy: Obecná psychologie – ta se věnuje základním teoretickým otázkám psychologie a podává celkový obraz o člověku. Zabývá se problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového života, problematikou zaměřenosti a usilování člověka (motivy, zájmy, postoje apod.), autoregulací člověka apod. Je v úzké souvislosti s dějinami psychologie a psychologickou metodologií. Psychologie osobnosti – se zabývá strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi. Vývojová psychologie – ontogenetická – se zabývá otázkami pojetí psychického vývoje člověka, zkoumá činitele ovlivňující vývoj, věnuje se charakteristikám vývojových období člověka.

5 Základní psychologické vědy: II Sociální psychologie - řeší otázky forem mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a společenských institucí i samotné mezilidské vztahy. Psychopatologie se zabývá otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku, hledá léčebné metody, které je odstraňují.(narkomanie, prostituce ) Psychologická metodologie - řeší problémy, které úzce souvisejí s pochopením metodologických přístupů nebo výzkumných projektů, teorií apod. a jejich užívání v psychologii. Dějiny psychologie – zkoumá vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob.

6 Aplikované psychologické vědy: Pedagogická psychologie – řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy a zkoumá problematiku účinného vyučování i poznávání žáků. Klinická psychologie se orientuje na diagnostiku duševních nemocí a potíží a na psychoterapeutickou péči o nemocné, včetně somaticky nemocných lidí. – schizofrenie rozpolcení osobnosti, enuréza – noční pomočování – týrané dítě, … Poradenská psychologie se zabývá školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím. Do této poradny vodí rodiče děti, když žádají o odklad povinné školní docházky, škola může požádat o vyšetření, zdali se u žáka nevyskytují specifické poruchy učení, LMD, hyperaktivita, je-li opožděné nebo dokonce mentálně retardované.

7 Aplikované psychologické vědy: II Soudní (forenzní) psychologie se zabývá studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestních činů, psychologickými expertizami pro soudní potřeby. Zkoumají, zda byl pachatel v době svého činu za to co provedl psychicky odpovědný. Vypracovávají například pro policii profil pachatele – profil masového vraha – bývá jím nenápadný běloch kolem 35 – 45 lety, často se silným traumatem v dětství buď shovívavou matkou nebo autoritativním otcem.

8 Aplikované psychologické vědy psychologie zdraví, práce, reklamy, sportu, umění, inženýrská, apod.

9 Speciální psychologické vědy Psychometrie - orientuje se na konstrukci testů. Biopsychologie – shromažďuje poznatky o biologicko-fyziologické determinaci psychiky. Farmakopsychologie – zabývá se vlivem léků drog a chemických látek na psychiku. Psycholingvistika – studuje vzájemné vztahy mezi myšlením a řečí. Zoopsychologie – zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje.

10 Zdroj : Mgr. Kateřina Juklová :Základy obecné psychologie, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2007


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google