Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Zápočtové cvičení ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Zápočtové cvičení ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"— Transkript prezentace:

1 1 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Zápočtové cvičení ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 1

2 2 Zápočtové cvičení 1. Prezentace - obhajoba řešení projektu 2. Vystupování a forma zvládání obtíží a obhajoba 3. Diskuze dosažených výsledků případové studie 4. Udělení zápočtu

3 3 Cíle cvičení 1.Objasnit studentům základní přístupy. 2.Upozornit na možné problémy od stanovení cílů projektu až po vlastní přednes. 3.Vysvětlit praktické přístupy při zvládání obtíží.

4 4 VLASTNÍ OBHAJOBA - příprava prezentace - V realizačním týmu předem připravit prezentaci na 10 minut (+ diskuse 5 minut) → stačí 8 -10 slide včetně úvodní obrazovky s názvem práce a jmény řešitelů V prezentaci budou teze vašeho PROJEKTU: Představení realizačního týmu a firmy… jaké jsou cíle + jaké budou konkrétní výstupy/výsledky, jaká byla použita data/zdroje, výsledky, jaký je současný stav řešené problematiky (měli byste mít jasno)…

5 5 VLASTNÍ OBHAJOBA - prezentace Shrnutí předchozích požadavků Již vytvořené vizuální pomůcky mohou být záludné: Nejdříve si rozmyslete, co chcete vizualizovat, než vytvořený materiál použijete. Jaká je zásadní informace, sdělení daného informačního bloku? Je to zároveň nadpis/titulek snímku... Shrňte myšlenku ve formě seznamu s odrážkami – sdělení uveďte jako nadpis…

6 6 VLASTNÍ OBHAJOBA - prezentace Shrnutí předchozích požadavků Již vytvořené vizuální pomůcky mohou být záludné: Pokud chcete více zobrazit, položte si otázku, který „obrázek“ nejlépe podpoří vaše sdělení… Používejte obrázky uváženě – méně může být i více… Stejně jako animace, ty mohou více přitahovat pozornost, než vlastní obsah sdělení…

7 7 VLASTNÍ OBHAJOBA - průběh OBHAJOBY Průběh realizace prezentace: 1. Předem se dohodnete jak povedete strategii obhajoby = které časti obhajoby kdo si z týmu připraví a přednese… 2. Celý průběh si odzkoušíte = jde o dodržení časového scénáře… 3. Nahrajete prezentaci (včetně průvodních materiálu na které se bude v průběhu obhajoby odkazovat) do předem připravených adresářů…

8 8 VLASTNÍ OBHAJOBA - průběh OBHAJOBY Průběh realizace prezentace: 1. Budete vystupovat dostatečně přesvědčivě, v klidu, bez zbytečných pauz… 2. Můžete použít písemný materiál pro oporu výkladu, ale piště stručně, čitelně, v odrážkách a na menší tvrdé kartičky… NAHLAS 3. Mluvte srozumitelně, pomalu, zřetelně vyslovujte a hlavně mluvte NAHLAS…

9 9 VLASTNÍ OBHAJOBA - průběh OBHAJOBY Průběh odpovědí na kladené otázky: Hlavně buďte při odpovědích dostatečně asertivní : Během výkladu i při odpovědích na dotazy z pléna by jste měli kolem sebe šířit pohodovou atmosféru, ale buďte si ve svém jednání jistí, pokud bude kritika konstruktivní, neobviňuje za chyby druhé, ale přiznejte neúspěch a jeho důvody…

10 10 VLASTNÍ OBHAJOBA - průběh OBHAJOBY Průběh odpovědí na kladené otázky: na kladené otázky: Hlavně buďte při odpovědích dostatečně asertivní člověk, co umí rozpoznat a dokáže věcně čelit a ubránit se: manipulaci, manipulaci, neoprávněné kritice, neoprávněné kritice, afektovaným a agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu. afektovaným a agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu.

11 11 Použitelné zdroje: AV MEDIA, a. s. Úspěšná prezentace [online]. © 2007, [cit. 2009-11-09]. URL:. NÖLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 111 s. 80-247-9057-2. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 120 s. 80-247-0633-4.

12 12 Úkoly do samostudia 1.Uvědomte si základní přístupy. 2.Soustřeďte se na zkladní problémy od stanovení cílů až po vlastní přednes. 3.Připravte si praktické příklady pro diskusi.


Stáhnout ppt "1 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Zápočtové cvičení ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google