Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhlášené výzvy operačních programů pro kraj a jeho příspěvkové organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhlášené výzvy operačních programů pro kraj a jeho příspěvkové organizace."— Transkript prezentace:

1 Vyhlášené výzvy operačních programů pro kraj a jeho příspěvkové organizace

2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Smart akcelerátor Příjem žádostí – Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Příjem žádostí – Budování kapacit pro rozvoj škol Příjem žádostí – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů Příjem žádostí – Gramotnosti Příjem žádostí –

3 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa I: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Příjem žádostí do Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz mimo hl. m. Prahu Příjem žádostí do Podpora zaměstnanosti cílových skupin Příjem žádostí do Prioritní osa II: Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb Příjem žádostí do Podpora procesů ve službách Příjem žádostí do Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 1.výzva Příjem žádostí do Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 2.výzva Plánované vyhlášení: , příjem žádostí do Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Příjem žádostí do

4 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa III: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Příjem žádostí do Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce Příjem žádostí do Prioritní osa IV: Efektivní veřejná zpráva Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 Příjem žádostí do Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Plánované vyhlášení: , příjem žádostí do

5 Operační program Životní prostředí SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Výzva: příjem žádostí do 16. prosince 2015 SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 SC 3.3 Rekultivovat staré skládky Výzva: příjem žádostí do 5. ledna 2016 SC 3.4 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst Výzva: příjem žádostí do 15. ledna 2016 SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 SC 4.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů Výzva: příjem žádostí do 31. prosince 2016 SC 4.3 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury Výzva: příjem žádostí do 31. prosince 2016 SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Výzva: příjem žádostí do 15. dubna 2016

6 Integrovaný regionální operační program SC 1.1 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Výzva: příjem žádostí do SC 2.1 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování Výzva: příjem žádostí do SC 3.2 – Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání Výzva: příjem žádostí do SC 3.2 – Kybernetická bezpečnost Výzva: příjem žádostí do

7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vyhlášené výzvy operačních programů pro kraj a jeho příspěvkové organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google