Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 10. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 10. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 10. dubna 2014

2 Obsah semináře I. Základní informace k výzvě č. 53 II. Metodický výklad výzvy č. 53 III. Finanční řízení IV. Věcné řízení 2

3 I.Základní informace k výzvě č. 53 3

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání číslo výzvy v informačním systému: 53 (Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) datum vyhlášení výzvy:31. března 2014 datum ukončení výzvy:13. května 2014 ve 13:00 hod. typ výzvy: kolová Doba trvání předkládaných projektů: max. 11 měsíců, ukončení realizace projektu nejpozději 31. 7. 2015 4

5 Od 5. 5. 2014 do 13. 5. 2014 do 13:00 hod., buď osobně, nebo poštou. Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 2. 4. 2014. (Upozornění: občas dochází k aktualizacím aplikace, po tuto dobu je nedostupná) Telefonické, elektronické nebo osobní konzultace k výzvě budou poskytovány v termínu od 7. 4. do 30. 4. 2014 prostřednictvím kontaktní osoby výzvy. 5 Termíny předkládání projektových žádostí

6 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 300 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): Aktivita A (1-13): –min. a max. výše finanční podpory na 1 projekt: v závislosti na aktivitě (viz příloha č. 5 – metodický výklad výzvy č. 53) Aktivita B: –min. výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč –max. výše finanční podpory na 1 projekt: 30 000 000 Kč 6

7 Oprávnění žadatelé Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT; Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); Sdružení a asociace škol (tj. například spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle oddílu 2, § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v příslušném rejstříku); Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání); Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů; Nestátní neziskové organizace vzniklé nebo transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky - §214 a dále, nadace - §306 a dále, nadační fondy - §391 a dále), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti); Další podmínky oprávněnosti žadatele jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 3.3.1 Oprávněnost subjektu (žadatele). 7

8 Partnerství Realizace projektu: samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi Typy partnerství: Partner s finančním příspěvkem Partner bez finančního příspěvku partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) Podmínky oprávněnosti partnera jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 3.3.5 Oprávněnost partnera projektu a pojem partnerství. 8

9 Podporované aktivity Aktivita A1 – A13: Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol na území konkrétního kraje. Aktivita B: Zlepšování školního klimatu. Každý žadatel je oprávněn předložit v rámci této výzvy pouze jednu žádost o finanční podporu. Žádost o finanční podporu musí být zaměřena pouze na jednu ze 14 uvedených aktivit (A1 - A13, B). 9

10 Cílové skupiny Žáci škol a školských zařízení Pracovníci škol a školských zařízení Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže 10

11 Území dopadu podporovaných aktivit Každý individuální projekt ostatní předkládaný do této oblasti podpory (1.1) musí mít dopad na území a cílovou skupinu mimo NUTS 2 hl. města Prahy. Omezení území dopadu pro jednotlivé aktivity (A1 - A13, B) v rámci výzvy č. 53 vyplývá z přílohy č. 5 výzvy – metodický výklad Sídlo žadatele může být na celém území České republiky. 11

12 Udržitelnost projektu Na projekty podpořené v rámci této výzvy se povinná udržitelnost dle článku 57 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 nevztahuje. V projektové žádosti jde o pole Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF 12

13 Administrace projektové žádosti Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné + Grémium zpravodajů (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a případné uzavření právního aktu 13 7 měsíců

14 Způsob výběru projektů Formální hodnocení –zjištěná pochybení jsou opravitelná (mimo nefinalizace projektové žádosti) Hodnocení přijatelnosti –zjištěná pochybení jsou neopravitelná – vyřazení žádosti Věcné hodnocení –nutnost získání alespoň 65 bodů Grémium zpravodajů –doporučuje projekty pro poskytnutí podpory –vzhledem k nastavení výzvy bude v každé aktivitě podpořen maximálně 1 nebo 2 projekty (viz příloha č. 5 výzvy – metodický výklad) Konečné schválení projektů doporučených k financování přísluší náměstkovi ministra pro řízení operačních programů. Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 5 Hodnocení a schvalování projektů. (doporučuji přečíst) 14

15 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Projektové žádosti musí být předloženy nejpozději 13. května 2014 ve 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 15

16 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefit7 (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy v listinné podobě (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 4 PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY. 16

17 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost osobních konzultací po předchozí telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Ing. Michal Dlabola tel.: 234 814 422 e-mail: michal.dlabola@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.czhelp_opvk@msmt.cz 17

18 II. Metodický výklad výzvy č. 53

19 III. Finanční řízení

20 IV. Věcné řízení


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 10. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google