Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční management Téma č.2 Dnešek 1.Minitestíček 2.Analýza rozvahy 3.TOP 10 of Seminar Misery 4.Výlet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční management Téma č.2 Dnešek 1.Minitestíček 2.Analýza rozvahy 3.TOP 10 of Seminar Misery 4.Výlet."— Transkript prezentace:

1 Finanční management Téma č.2 Dnešek 1.Minitestíček 2.Analýza rozvahy 3.TOP 10 of Seminar Misery 4.Výlet

2 Minitestíček Viz EKOR (1.-3. ročník studia)

3  Dopad na majetkovou a kapitálovou oblast AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

4 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení bankovního úvěru z běžného účtu AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

5 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení bankovního úvěru z běžného účtu  Snížení bilanční sumy AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

6 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení ztráty z minulých let ze zisku z běžného účetního období AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

7 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení ztráty z minulých let ze zisku z běžného účetního období  Změna struktury pasiv (vlastního kapitálu) AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

8 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Zaplacení závazků vůči zaměstnancům z bankovního úvěru AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

9 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Zaplacení závazků vůči zaměstnancům z bankovního úvěru  Změna struktury pasiv (cizího kapitálu) AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

10 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení emise vlastních akcií podniku akcionáři AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

11 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení emise vlastních akcií podniku akcionáři  Zvýšení bilanční sumy AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

12 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Prodej vlastních výrobků zákazníkům na fakturu AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

13 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Prodej vlastních výrobků zákazníkům na fakturu  Změna struktury aktiv (oběžného majetku) AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

14 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Pořízení stroje za hotové AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

15 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Pořízení stroje za hotové  Změna struktury aktiv (zvýšení dlouhodobého majetku a snížení oběžného majetku) AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

16 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení základního kapitálu dceřiné společnosti z bankovního úvěru AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

17 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Splacení základního kapitálu dceřiné společnosti z bankovního úvěru  Zvýšení bilanční sumy AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

18 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Vyplacení dividend (v hotovosti) akcionářům AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

19 Charakterizujte níže uvedené způsoby financování podle vlivu na majetkovou a kapitálovou oblast:  Vyplacení dividend (v hotovosti) akcionářům  Snížení bilanční sumy AktivaPasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Oběžný majetekCizí kapitál Časové rozlišení

20 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza

21 Členění rozvahy  Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám nejlikvidnějším (oběžná aktiva)  Položky na straně pasiv jsou členěny podle vlastnictví, tj. na zdroje vlastní a cizí. Je z nich možné vyčíst kapitálovou strukturu a tedy skladbu jednotlivých zdrojů použitých k financování podniku.

22 Členění výkazu zisků a ztrát  Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) je stupňovitě členěn, přičemž jednotlivé stupně vyjadřují úroveň hospodaření v provozní, finanční a mimořádné činnosti podniku.  Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha, díky tomu, že obsahuje údaje pouze za jeden rok.

23 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát spočívá v provedení následujících tří kroků:  Zjištění absolutní výše položek Zjišťuje se korunová výše jednotlivých majetkových a finančních položek. Je ovšem nutné zohlednit možnou odlišnost účetních a tržních hodnot (především u stálých aktiv v rozvaze), absenci některých položek v rozvaze (např. majetek pořízený na leasing), různá bonita či nedobytnost vykázaných pohledávek, různá kvalita a zejména prodejnost zásob zboží a pod.  Zjištění podílů položek (vertikální rozbor) Umožňuje lépe srovnávat strukturu rozvahy podniku s jinými podniky. V případě výkazu zisků ztrát se nejčastěji počítají podíly jednotlivých nákladových položek, na tržbách, resp. celkových výnosech.  Zjištění časového vývoje položek (horizontální rozbor) Sledují se změny položek v čase. Může se jednat o vývoj položek vyjádřených jak absolutně v Kč, tak procentním podílem. Tyto změny lze vyjadřovat různým způsobem, přičemž autor preferuje formu bazického indexu (roční hodnoty se vztahují vždy ke společnému výchozímu období a zobrazují tedy kumulované změny).

24 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Zjištění absolutní výše položek  Charakter Odlišnost účetních a tržních hodnot Absence některých položek v rozvaze Různá bonita či nedobytnost vykázaných pohledávek Různá kvalita a zejména prodejnost zásob zboží  Slovenské (a další podniky) – problém přepočtu V zásadě jedna měna Radši aktuální měnu než více zastoupenou Jaký použít směnný kurz?  Různé podniky Nesrovnávat nesrovnatelné

25 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Zjištění podílů položek (vertikální rozbor)  Charakter Umožňuje srovnání různých podniků – ale nakolik různých? Vertikální rozbor nákladů  …zpravidla na výnosech  …i na nákladech má svůj smysl  Problém procent

26 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Zjištění podílů položek (vertikální rozbor)  Problém procent

27 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Zjištění časového vývoje položek (horizontální rozbor)  Formy sledování změn Absolutní vs. Procentní vyjádření Bazický vs. Řetězový index  Je to vůbec potřeba dělat?  …což znamená:

28 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát  …což znamená:

29 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát  …což znamená:

30 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát  …což znamená:

31 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Alternativa

32 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Analýza bodu zvratu

33  Zjišťuje se velikost obratu, který je třeba realizovat, aby byly pokryty všechny náklady.  Výsledkem je potom minimální hranice obratu pod kterou by podnik neměl jít. Q V, NV CN FN VN BZ BZ = V – N = 0

34 Analýza bodu zvratu Problémy s teorií  Veličiny Struktura variabilních a fixní nákladů Definice relativních výnosů Obrat nebo výnosy?  Model Proč přímky? Kolik lze najít bodů zvratu?  Management Jsou celkové náklady rozhodujícím kritériem? Co chceme zaplatit a co ovlivňuje výnosy? Jak lze řídit obrat, popř. výnosy?

35 Příklad vertikální a horizontální analýzy  V prezentaci není, občas se vyplatí na seminář přijít  Jinak viz materiály doc. Suchánka a jeho Finanční management klikací


Stáhnout ppt "Finanční management Téma č.2 Dnešek 1.Minitestíček 2.Analýza rozvahy 3.TOP 10 of Seminar Misery 4.Výlet."

Podobné prezentace


Reklamy Google