Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směsi I Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směsi I Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol"— Transkript prezentace:

1 Směsi I Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol
Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 CO TO JE - Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn. prvků nebo sloučenin, směs je ale i jakákoliv jiná látka, která obsahuje dvě nebo více různých složek, např. krmná směs užívaná pro výživu hospodářských zvířat v zemědělství nebo travní směs určená pro osev umělých trávníků v zahradnictví.

3 SMĚS-Z CHEMICKÉHO HLEDISKA
Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky.

4 Homogenní směs Homogenní směs je směs, která má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny. Roztoky Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé částice roztoku nejsou viditelné pouhým okem. Heterogenní směsi Heterogenní směs nemá definované složení, jedná se např. o žulu. V jejím objemu lze identifikovat jednotlivé látky. Koloidní roztoky Koloidní roztok je směs, jejíž vlastnosti jsou mezi homogenní a heterogenní směsí (někdy se označuje jako mikroheterogenní). Skládá se z velmi malých částic (1–100 nm), jejichž pohyb je ovlivněn především kinetickou energií, gravitace je téměř neovlivňuje. Př.: Mléko, krev, bílek ve vodě

5 Směsi Homogenní Heterogenní Koloidní Suspenze Emulze Pěna Aerosol
Vyznačuje se Tyndallovým jevem Nelze rozeznat okem, ani mikroskopem

6 Druhy směsí-Suspenze, Aerosol (mlha nebo dým)
Suspenze je heterogenní směs, např. jemně dispergované pevné látky v kapalině. Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi (např. sedimentací). Suspenze pevné nebo kapalné látky v plynu se nazývá aerosol. Příkladem je např. zemská atmosféra, kde je ve vzduchu rozptýlen prach, saze, vlhkost, atd.

7 Druhy směsí-Emulze Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují. Obvykle jde o kapaliny s různou hustotou a polaritou. Emulze je tvořena disperzním prostředím a dispergovanou (rozptýlenou) látkou. Dispergovaná látka je v disperzním prostředí obvykle ve formě malých kapiček. Velikost kapiček závisí na stupni homogenizace a na povaze jednotlivých kapalin.

8 Druhy směsí-Pěna Pěna je látka, která je tvořena bublinami plynu v kapalině, nebo v pevné látce. Jedná se o disperzi plynu v jiné látce. Příprava např. probubláváním kapalin plynem nebo šleháním. Různé druhy pěny se vyskytují i v přírodě (přírodní pěny). Důležitý význam má především pěna v průmyslu, kde se využívá především jejích výborných (tepelně i zvukově) izolačních vlastností a nízké hustoty. Pro různé průmyslové účely byla vyvinuta řada tekutých i tuhých pěn.

9 Literatura, zdroje informací
Vše dostupné online state.edu/facultypages/wyslouzil/index.html dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=zezsqrbh


Stáhnout ppt "Směsi I Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol"

Podobné prezentace


Reklamy Google