Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá praxe Zdravých měst aneb zdravá města ve zdravém kraji“ 3. června 2009

2 Komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách KP je způsob plánování sociálních služeb na úrovni obcí nebo krajů tak, aby byly: kvalitní a dostupné (kapacitně, místně, časově…) reagovali na potřeby uživatelů nabídka služeb byla přehledná a srozumitelná peníze byly vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba KOMUNITNÍ PLÁN = kompromis mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení

3 Zavedení KPSS v Brně návaznost na „Koncepce sociální pomoci“ rok 2004 - vyškolena základní triáda Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ projekt: „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce neziskových organizací na území města Brna“ fondy EU SROP – dotace ve výši 2,5 mil. Kč srpen 2005 – červen 2007

4 Zavedení KPSS v Brně Koordinační skupina - triáda Pracovní skupiny: Senioři Rodiny s dětmi Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením Společensky nepřizpůsobení Etnické menšiny PS v průměru 25 členů březen 2006 – červen 2007

5 Zavedení KPSS v Brně červen 2007 – Návrh komunitního plánu srpen – září 2007 – připomínkovací řízení září 2007 – II. konference – návrh KP po skončení projektu koordinace a další vedení procesu bylo převedeno na Odbor sociální péče města Brna říjen 2007 – schválení „Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009“ v Zastupitelstvu města Brna

6 Zavedení KPSS v Brně

7 2. proces KPSS v Brně konference KPSS 17. září 2008 zahájení procesu, otevření pracovních skupin koordinační skupina metodické řízení procesu systémové priority 8 pracovních skupin schůzky 1x měsíčně od října 2008 – března 2009 zhodnocení průběžného plnění 1.KP analýza poskytovaných sociálních služeb vs. potřeby vs. zdroje definování rozvojových priorit a opatření

8 2. proces KPSS v Brně registrováno 223 sociálních služeb 43 odborné sociální poradenství 90 služeb sociální péče 90 služeb sociální prevence Celkové náklady na zajištění 233 služeb = 900 090 000 Kč Odbor sociální péče MMB 2009: celkem 307 469 000 Kč příspěvkové organizace města250 028 000 Kč dotace na soc.služby NNO 48 000 000 Kč rezerva na priority KP 2 000 000 Kč protidrogová prevence 3 953 000 Kč prevence kriminality 2 500 000 Kč Odbor zdraví – podpora fungující rodiny 700 000 Kč

9 2. proces KPSS v Brně Sociální služby a jejich poskytovatelé v Brně: poskytovatelé sociální služby Statutární město Brno (Odbor sociální péče MMB a střediska pečovatelské služby při ÚMč) 121 příspěvkové organizace (města, kraje či státu) 1546 nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti) 70156 celkem 86223

10 2. proces KPSS v Brně Zdroje financování 2010 – 2013 MPSV JMK IP Vybrané služby sociální prevence 2009 – 2011 (585 mil. Kč – Brno 355 mil. Kč) IP Podpora plánování soc.služeb 2009 – 2011 (11 mil. Kč – Brno 350 tis. Kč) MMB Odbor sociální péče: 320 mil. Kč Odbor zdraví (podpora fungující rodiny): 700 tis. Kč Strukturální fondy EU OP LZZ IPRM IOP

11 2. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013 popisuje komplexní síť sociální služeb pro jednotlivé cílové skupiny definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2013 6 systémových priorit 8 kapitol dle pracovních skupin 36 priorit pro cílové skupiny 109 opatření

12 Hlavní cíle 2. komunitního plánu: 1.efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby 2.podpora stávající sítě sociálních služeb 3.rozvoj dle priorit a opatření

13 2. proces KPSS v Brně Připomínkovací řízení širokou veřejností 20. března – 20. dubna 2009 Konference KPSS pátek 17. dubna 2009 vypořádání připomínek, jejich projednání, případně zapracování finalizace 2. komunitního plánu projednání v orgánech města: 2. června Rada města Brna 23. červnaZastupitelstvo města Brna

14 CO SE PODAŘILO? FINANCE: dotace z rozpočtu města Brna na sociální služby Integrovaný plán rozvoje města evropské fondy Jihomoravský kraj a MPSV

15 CO SE PODAŘILO? zavést proces KPSS, ustanovit organizační strukturu posílit spolupráci všech poskytovatelů a zlepšit vzájemnou informovanost zapojit uživatele, zlepšit jejich orientaci v sociální oblasti možnost upozornit na problémy v sociální oblasti, nové podněty a informace pro práci v sociální oblasti Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně komplexní adresář, který nabízí nejen základní kontakty, ale i podrobnější informace o organizacích a nabízených službách

16 Děkuji za pozornost Bc. Monika Galko DiS. koordinátorka procesu Komunitní plánování sociálních služeb galko.monika@brno.cz tel.: 774 355 545, 542 173 126 Odbor sociální péče MMB Malinovského nám. 3 1. patro, kancelář č. 124


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá."

Podobné prezentace


Reklamy Google