Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá praxe Zdravých měst aneb zdravá města ve zdravém kraji“ 3. června 2009

2 Komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách KP je způsob plánování sociálních služeb na úrovni obcí nebo krajů tak, aby byly: kvalitní a dostupné (kapacitně, místně, časově…) reagovali na potřeby uživatelů nabídka služeb byla přehledná a srozumitelná peníze byly vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba KOMUNITNÍ PLÁN = kompromis mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení

3 Zavedení KPSS v Brně návaznost na „Koncepce sociální pomoci“ rok vyškolena základní triáda Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ projekt: „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce neziskových organizací na území města Brna“ fondy EU SROP – dotace ve výši 2,5 mil. Kč srpen 2005 – červen 2007

4 Zavedení KPSS v Brně Koordinační skupina - triáda Pracovní skupiny: Senioři Rodiny s dětmi Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením Společensky nepřizpůsobení Etnické menšiny PS v průměru 25 členů březen 2006 – červen 2007

5 Zavedení KPSS v Brně červen 2007 – Návrh komunitního plánu srpen – září 2007 – připomínkovací řízení září 2007 – II. konference – návrh KP po skončení projektu koordinace a další vedení procesu bylo převedeno na Odbor sociální péče města Brna říjen 2007 – schválení „Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009“ v Zastupitelstvu města Brna

6 Zavedení KPSS v Brně

7 2. proces KPSS v Brně konference KPSS 17. září 2008 zahájení procesu, otevření pracovních skupin koordinační skupina metodické řízení procesu systémové priority 8 pracovních skupin schůzky 1x měsíčně od října 2008 – března 2009 zhodnocení průběžného plnění 1.KP analýza poskytovaných sociálních služeb vs. potřeby vs. zdroje definování rozvojových priorit a opatření

8 2. proces KPSS v Brně registrováno 223 sociálních služeb 43 odborné sociální poradenství 90 služeb sociální péče 90 služeb sociální prevence Celkové náklady na zajištění 233 služeb = Kč Odbor sociální péče MMB 2009: celkem Kč příspěvkové organizace města Kč dotace na soc.služby NNO Kč rezerva na priority KP Kč protidrogová prevence Kč prevence kriminality Kč Odbor zdraví – podpora fungující rodiny Kč

9 2. proces KPSS v Brně Sociální služby a jejich poskytovatelé v Brně: poskytovatelé sociální služby Statutární město Brno (Odbor sociální péče MMB a střediska pečovatelské služby při ÚMč) 121 příspěvkové organizace (města, kraje či státu) 1546 nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti) celkem 86223

10 2. proces KPSS v Brně Zdroje financování 2010 – 2013 MPSV JMK IP Vybrané služby sociální prevence 2009 – 2011 (585 mil. Kč – Brno 355 mil. Kč) IP Podpora plánování soc.služeb 2009 – 2011 (11 mil. Kč – Brno 350 tis. Kč) MMB Odbor sociální péče: 320 mil. Kč Odbor zdraví (podpora fungující rodiny): 700 tis. Kč Strukturální fondy EU OP LZZ IPRM IOP

11 2. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období popisuje komplexní síť sociální služeb pro jednotlivé cílové skupiny definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku systémových priorit 8 kapitol dle pracovních skupin 36 priorit pro cílové skupiny 109 opatření

12 Hlavní cíle 2. komunitního plánu: 1.efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby 2.podpora stávající sítě sociálních služeb 3.rozvoj dle priorit a opatření

13 2. proces KPSS v Brně Připomínkovací řízení širokou veřejností 20. března – 20. dubna 2009 Konference KPSS pátek 17. dubna 2009 vypořádání připomínek, jejich projednání, případně zapracování finalizace 2. komunitního plánu projednání v orgánech města: 2. června Rada města Brna 23. červnaZastupitelstvo města Brna

14 CO SE PODAŘILO? FINANCE: dotace z rozpočtu města Brna na sociální služby Integrovaný plán rozvoje města evropské fondy Jihomoravský kraj a MPSV

15 CO SE PODAŘILO? zavést proces KPSS, ustanovit organizační strukturu posílit spolupráci všech poskytovatelů a zlepšit vzájemnou informovanost zapojit uživatele, zlepšit jejich orientaci v sociální oblasti možnost upozornit na problémy v sociální oblasti, nové podněty a informace pro práci v sociální oblasti Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně komplexní adresář, který nabízí nejen základní kontakty, ale i podrobnější informace o organizacích a nabízených službách

16 Děkuji za pozornost Bc. Monika Galko DiS. koordinátorka procesu Komunitní plánování sociálních služeb tel.: , Odbor sociální péče MMB Malinovského nám patro, kancelář č. 124


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Brně Bc. Monika GALKO DiS. Odbor sociální péče MMB Konference „Plánování rozvoje sociálních služeb – dobrá."

Podobné prezentace


Reklamy Google