Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 16. ČSR 1945 – 1948 Název sady: Osobnosti a události českých a světových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 16. ČSR 1945 – 1948 Název sady: Osobnosti a události českých a světových."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 16. ČSR 1945 – 1948 Název sady: Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 26.5.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jaké jsou nejznámější osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu dějepis na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na politickou situaci v Československé republice po 2. světové válce.

3 Květen 1945 – osvobození Československa. Po válce obnova země.

4 Problémy: materiální ztráty, ztráta Podkarpatské Rusi, …

5 Ihned po válce nastal divoký a až následně organizovaný odsun Němců ze Sudet (legalizován Postupimskou konferencí), majetek Němců a kolaborantů byl znárodněn, byly ustaveny mimořádné soudy, které měly vynést rozsudky nad válečnými zločinci a kolaboranty – Benešovy dekrety.

6 Postupimská konference

7 Byla provedena pozemková reforma. 28.10. 1945 zestátněny banky, pojišťovny, doly, těžký průmysl a podniky nad 500 zaměstnanců. Podstatný vliv v podnicích získaly tzv. závodní rady.

8 Podle Košického vládního programu ze dne 5.4. 1945 byl reformován politický systém, který likviduje pravicovou opozici. Politické strany (ČSSD, Národní socialisté, lidovci, KSČ, na Slovensku KSS, Demokratická strana, Strana slobody) byly sdruženy v Národní frontě Čechů a Slováků = jednotná politika, nepřípustnost opozice, součástí NF i jednotné obory – ROH.

9 Parlamentní volby 1946: - 40% hlasů získali v českých zemích komunisté - na Slovensku byla nejsilnější Demokratická strana se 62% - funkce ministrů si rozdělily strany podle výsledků voleb - členy vlády se stali také dva nestraníci, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a ministr národní obrany Ludvík Svoboda - prezidentem Edvard Beneš - premiérem Klement Gottwald

10 Jan Garrigue MasarykLudvík SvobodaKlement Gottwald Edvard Beneš

11 Výsledky KSČ a KSS z roku 1946 podle okresů

12 1947 – hospodářská a politická krize, sucho, neúroda, ale pod tlakem SSSR byl odmítnut Marshallův plán (plán americké pomoci poválečné Evropě), komunisté navrhli tzv. milionářskou daň.

13 Mapa ukazuje země, které přijaly Marshallův plán (zeleně). Modré sloupce ukazují relativní míru celkové obdržené pomoci.

14 Střety mezi komunisty a nekomunisty postupně vyústily v zápas o zachování demokracie.

15 Otázky k opakování: 1.Proč byly v prvních měsících po válce místo zákonů vydávány dekrety prezidenta? 2. Charakterizujte poválečnou hospodářskou situaci v ČSR. 3. Charakterizujte poválečnou politickou situaci v ČSR. 4. Jak probíhal odsun německého obyvatelstva? 5. Důvod odmítnutí Marshallova plánu a jeho důsledky.

16 Zdroje pro textovou část ČORNEJ, P. ČORNEJOVÁ, I. PARKAN, F. KUDRYS, M. DĚJEPIS PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Dotisk 2. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., 2010. s. 224 – 226. Internet: Dějepis.com [online] Československo a Česká republika v letech 1946 – 2013, [cit. 2013-26-05]. Dostupné na http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=026 Internet Učebnice dějepisu on-line, Poválečné Československo [cit. 2013-26-05]. Dostupné na http://www.ucebnice- dejepisu.ic.cz/1701-povalecne-ceskoslovensko-zanik-demokracie-1945- 1948.phphttp://www.ucebnice- dejepisu.ic.cz/1701-povalecne-ceskoslovensko-zanik-demokracie-1945- 1948.php

17 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 3 – [cit. 2006-11-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prague_liberation_1945_tanks_barricades.jpg Snímek 4 – [cit. 2011-19-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Czechoslovakia01.png Snímek 5 - [cit. 2013-19-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertreibung.jpg Snímek 6 – [cit. 2006-27-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clement_Attlee,_Harry_S._Truman,_Joseph_Stalin_and_their_princip al_advisors_-_Potsdam_Conference_1945.jpg Snímek 10 - [cit. 2009-25-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Masaryk.jpg Snímek 10 - [cit. 2010-21-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(Author_-_Stanislav_Tereba).JPG Snímek 10 - [cit. 2013-02-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped_KG).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped_KG).jpg Snímek 10 - [cit. 2006-12-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C5%A1.jpg

18 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 11 - [cit. 2012-02-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volby_1946_komunist%C3%A9.png?uselang=cs Snímek 13 - [cit. 2009-02-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marshall_Plan.svg Snímek 14 - [cit. 2012-24-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hammer_and_Sickle_Red_Star_with_Glow.png


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 16. ČSR 1945 – 1948 Název sady: Osobnosti a události českých a světových."

Podobné prezentace


Reklamy Google