Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 Ministerstvo kultury 4. dubna 2007 Marta Smolíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 Ministerstvo kultury 4. dubna 2007 Marta Smolíková."— Transkript prezentace:

1 Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 Ministerstvo kultury 4. dubna 2007 Marta Smolíková

2 Předmět podpory Tvůrčí činnosti Odborné činnosti ( získávání, zpracovávání, uchovávání, prezentace, zpřístupňování) Umělecké dílo – vytváří jednotlivci či skupiny, v oblastech Umělec – osoba, vytváří a/nebo interpretuje Odborní a vědečtí pracovníci

3 Cíle 1. Posílení role umění ve společnosti 2. Zachování a rozvoj umělecké různorodosti 3. Dostupnost umění 4. Posilování infrastruktury včetně investic 5. Posílení prezentace umění v zahraničí, mezinárodní spolupráce

4 Posílení role umění ve společnosti 1. Kooperativní financování 2. Metodika dotačních programů 3. Posílení a optimalizace dotačních programů 4. Státní fondy 5. Výzkum a vývoj 6. Koncepce umění a vzdělávání 7. Vznik a rozvoj informačních databází 8. Zajištění statisticko-ekonomických dat 9. Potenciál kulturního průmyslu 10. Rada pro umění 11. Podpora médií (umělecká tvorba a reflexe) 12. Metodika podpory integrace architektonické práce do veřejného života

5 Zachování a rozvoj umělecké různorodosti 13. Program pro prezentaci v muzeích a galeriích 14. Strategie podpory audiovize 15. Program tvůrčích a studijních stipendií 16. Podpora dalšího vzdělávání 17. Uchovávání a zpřístupňování uměleckých děl, elektronické archivy (Krátký film) 18. Program akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných MK (veřejné sbírky)

6 Dostupnost umění 19. Kritéria posuzování dostupnosti umění 20. Umělecké projekty při začleňování cizinců do společnosti 21. Metodika řízení a způsob evaluace PO 22. Analýza poskytování kulturních služeb, které zajišťuje stát

7 Posilování infrastruktury včetně investic 23. Zmapování současného stavu a podmínek + kritéria pro posuzování projektů investičního charakteru 24. Podpora nových činností NNO

8 Posílení prezentace umění v zahraničí, mezinárodní spolupráce 25. Koordinace a transparentní příprava mezinárodních projektů (bienále, festivaly, veletrhy) 26. Dotační program pro zahraniční spolupráci (přijímané, vysílané projekty, Culture…) 27. Program na iniciaci a navazování nové spolupráce, koprodukce 28. Podpora účasti na práci mezinárodních nevládních organizacích 29. Šíření povědomí a informací v zahraničí

9 Nástroje Institucionální PO, školy, Akademie věd, NNO + kulturní subjekty poskytující kulturní služby, sítě, asociace profesní organizace Ekonomické přímé dotace: SR (+SF), kraje, města nepřímé: kooperativní financování, víceleté projekty rovné podmínky (pracovně právní vztahy, sociální a ekonomické aspekty) filantropie, sponzoring mecenášství partnertství veřejného a soukromého sektoru PPP posílení Státních fondů ochrana a správa autorských práv půjčky a záruky

10 Nástroje Legislativní Přímé: zákony se vztahem k umění, filmu + audiovize (Úmluva UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů + zákon o kinematografii Nepřímé: Občanský zákoník, Zákoník práce Daňové opatření: DPH, daňový základ Řídící Zahrnutí kultury do strategických dokumentů: SHR, SUR, NRP, NSRR, OP, IOP… Konsistence kulturní politiky Transparentní a odborné udělování dotací,včetně evaluace Vzdělávání, RLZ

11 Nástroje Metodické - Kulturní politika a Koncepce umění, tradiční lidové kultury… - další dílčí strategie (audiovize, umění + vzdělávání…) - decentralizované plánování (koncepce/kulturní politiky na krajské, městské, obecní úrovni) - Mapování činností - Vytváření databází - popularizace a prosazování příkladů dobré praxe - účast na mezinárodních vzdělávacích projektech - vyhodnocování multiplikačních efektů - výzkum potenciálu kulturního a kreativního průmyslu - sledování odvodů loterií na veřejně prospěšné kulturní účely…

12 Nástroje Společenské - povědomí o roli kultury v rozvoji občanské společnosti - zveřejňování dat o pozitivních vlivech: ekonomika, vzdělávání, zdraví, soudržnost společnosti…) - umění = identita a kulturní dědictví - oceňování činů, akcí, osobností


Stáhnout ppt "Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 Ministerstvo kultury 4. dubna 2007 Marta Smolíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google