Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed Dostál, O., Javorník, M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed Dostál, O., Javorník, M."— Transkript prezentace:

1 Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed Dostál, O., Javorník, M. e-mail otto@ics.muni.cz, javor@ics.muni.cz otto@ics.muni.czotto@ics.muni.cz

2 Projekt MeDiMed Metropolitan Digital Imaging System in Medicine Vývoj systému - první projekt pro výuku obrazových informací podán v roce 1995 Vývoj systému - první projekt pro výuku obrazových informací podán v roce 1995 Zajištění rutinního provozu zpracování medicínských obrazových dat od roku 2002 Zajištění rutinního provozu zpracování medicínských obrazových dat od roku 2002 Dlouhodobá archivace medicínské obrazové informace Dlouhodobá archivace medicínské obrazové informace Výměna obrazové informace mezi nemocnicemi. Zkvalitnění spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními. Výměna obrazové informace mezi nemocnicemi. Zkvalitnění spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními. Podpora výuky a výzkumu v oblasti zpracování medicínské obrazové informace Podpora výuky a výzkumu v oblasti zpracování medicínské obrazové informace

3 Metropolitní Akademická Síť Více než 100 km optických kabelů propojujících mimo jiné všechny velké nemocnice ve městě Brně

4 Fiber optics and wireless connection in Brno city IS BAPS

5 Technologické centrum

6 Neustálý dohled nad sítí

7 Podpora projektu v rámci sdružení CESNET

8 Univerzitní centra jsou propojena vysokorychlostními spoji, které nejsou příliš vytíženy

9 Sekundární PACS servery ve vzdálené lokalitě (Studovna – Komenského náměstí) Logická struktura Metropolitního PACS řešení Nemocnice I Nemocnice II Privátní pracovny radiologů (mimo nemocnici) Učebny, atp Nemocnice I: Zdravotnické zařízení pro které se obrazové nemocnice zpracovávají 100 procentně v Metropolitním PACSU Nemocnice II: Zdravotnické zařízení kooperující určitým způsobem v oblasti zpracování obrazových informací s Metropolitním Pacsem Plná čára znamená rutinní přenos, přerušovaná znamená úpravu obrazových informací v databázi anonymních obrazových studií Primární PACS servery umístěné na Ústavu výpočetní techniky MU (rutinní, komunikační, výukový)

10 Financující projekty Financující projekty První projekt „Využití vysokorychlostních přenosů k integraci heterogenních multimediálních medicínských dat„ byl podán již v roce 1995. Vzhledem k finanční náročnosti nebyl přijat. První projekt „Využití vysokorychlostních přenosů k integraci heterogenních multimediálních medicínských dat„ byl podán již v roce 1995. Vzhledem k finanční náročnosti nebyl přijat. Rozvoj brněnské akademické sítě pro potřeby vědy a výzkumu Rozvoj brněnské akademické sítě pro potřeby vědy a výzkumu (1998 – 2000), financující program: Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (MŠMT ČR) (1998 – 2000), financující program: Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (MŠMT ČR) Digitální knihovny Digitální knihovny (1999 – 2004), výzkumný záměr (MŠMT ČR) (1999 – 2004), výzkumný záměr (MŠMT ČR) Telemedicína v Brně Telemedicína v Brně (2001 – 2002), financující program: IGA (MZČR) (2001 – 2002), financující program: IGA (MZČR) Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních obrazových medicinských dat Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních obrazových medicinských dat ( 2001 – 2003), financující program: Výzkum a vývoj v oblasti Zdravotních systémů a informatiky (MZČR) ( 2001 – 2003), financující program: Výzkum a vývoj v oblasti Zdravotních systémů a informatiky (MZČR)

11 Financující projekty Zvýšení rychlosti přístupu a dostupnosti metropolitního archivu medicínských obrazových informací Zvýšení rychlosti přístupu a dostupnosti metropolitního archivu medicínských obrazových informací (2003 - 2004), financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) (2003 - 2004), financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) Autentizovaný přístup k službám metropolitního archivu medicínské obrazové informace. Autentizovaný přístup k službám metropolitního archivu medicínské obrazové informace. (2004 - 2005), financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) (2004 - 2005), financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) Dohledový systém metropolitního archivu medicínských obrazových informací (2006-2007) Dohledový systém metropolitního archivu medicínských obrazových informací (2006-2007) financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) financující program: Fond rozvoje CESNET (CESNET) Rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi rok 2005 Rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi rok 2005 Rozvojový projekt LF MU Rozvojový projekt LF MU Telemedicína ve výuce rok 2006, Rozvojový projekt LF MU Telemedicína ve výuce rok 2006, Rozvojový projekt LF MU Efektivní zpracování medicínských obrazových informací. Efektivní zpracování medicínských obrazových informací. (2005 - 2008) Informační společnost (Národní program výzkumu - TP2) (2005 - 2008) Informační společnost (Národní program výzkumu - TP2) (AV ČR) (AV ČR) Healthware Healthware (2005 - 2008), R&D projekt v rámci 6 rámcového programu EU (2005 - 2008), R&D projekt v rámci 6 rámcového programu EU

12 Z ákladní charakteristiky výukového systému MeDiMed Vývoj je koordinován v rámci ostatních aktivit projektu MeDiMed. Vývoj je koordinován v rámci ostatních aktivit projektu MeDiMed. Technologie PACS doplněna o speciální komponenty. Základem je mezinárodní komunikační standard DICOM. Technologie PACS doplněna o speciální komponenty. Základem je mezinárodní komunikační standard DICOM. Systém je koncipován tak, aby splňoval požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu. Systém je koncipován tak, aby splňoval požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu. Vyvíjen s cílem vytvořit pro uživatele prostředí, které se v zásadních aspektech neliší od reálných provozních systémů. Vyvíjen s cílem vytvořit pro uživatele prostředí, které se v zásadních aspektech neliší od reálných provozních systémů. Určen pro studenty lékařských oborů i pro začínající radiology nemocnic. Určen pro studenty lékařských oborů i pro začínající radiology nemocnic. Podpora výzkumných aktivit v oblastech zpracování medicínské obrazové informace. Podpora výzkumných aktivit v oblastech zpracování medicínské obrazové informace. Při dalším rozvoji budou respektovány směry vývoje v této oblasti. Při dalším rozvoji budou respektovány směry vývoje v této oblasti.

13 Základní komponenty řešení Vyhrazený PACS server Vyhrazený PACS server Dedikovaný server pro spolehlivou dlouhodobou archivaci anonymizované obrazové i doplňující textové informace. Provozován na ÚVT Masarykovy univerzity (klimatizovaný sál, 24/7 dohled, … ). Dedikovaný server pro spolehlivou dlouhodobou archivaci anonymizované obrazové i doplňující textové informace. Provozován na ÚVT Masarykovy univerzity (klimatizovaný sál, 24/7 dohled, … ). Anonymizační modul Anonymizační modul Z obrazové studie jsou odstraněny všechny informace, které by v budoucnu mohly vést k odhalení identity pacienta. Lze sledovat průběh onemocnění (léčby) pacienta jehož obrazová informace byla zařazena do výukového systému z různých zdravotnických zařízení. Z obrazové studie jsou odstraněny všechny informace, které by v budoucnu mohly vést k odhalení identity pacienta. Lze sledovat průběh onemocnění (léčby) pacienta jehož obrazová informace byla zařazena do výukového systému z různých zdravotnických zařízení. Modul pro doplnění obrazové informace o lékařskou zprávu Modul pro doplnění obrazové informace o lékařskou zprávu Popis obrazové studie ve formátu DICOM Structured Report. Podle charakteru snímku obsahuje vlastní popis nálezu, popis vyšetřovacího postupu, … Popis obrazové studie ve formátu DICOM Structured Report. Podle charakteru snímku obsahuje vlastní popis nálezu, popis vyšetřovacího postupu, … Modul pro doplnění obrazové informace o klíčová slova Modul pro doplnění obrazové informace o klíčová slova Každá obrazová studie zařazena do výukové databáze musí být opatřena vhodnými atributy (klíčovými slovy), které umožní pozdější snadné vyhledávání dle zvolených kritérií. Každá obrazová studie zařazena do výukové databáze musí být opatřena vhodnými atributy (klíčovými slovy), které umožní pozdější snadné vyhledávání dle zvolených kritérií.

14 Zařazení obrazové studie do výukového systému Z PACS systému zdravotnického zařízení. Z PACS systému zdravotnického zařízení. Z jiných zdrojů obrazové informace (diapozitivy, VHS kazety, jiné digitální datové formáty, … ) transformací do standardu DICOM. Z jiných zdrojů obrazové informace (diapozitivy, VHS kazety, jiné digitální datové formáty, … ) transformací do standardu DICOM. Pracoviště musí být vybaveno speciálně upravenou prohlížecí stanicí, která umožní anonymizaci obrazové studie, doplnění textového popisu a klíčových slov (TomoCon Workstation). K prohlížení obrazové informace lze použít libovolný DICOM prohlížeč.

15 Hierarchie klíčových slov zdroj: Dähnert W.: Radiology Review Manual Musculoskeletal SystemEar, nose, and throat disorders Musculoskeletal SystemEar, nose, and throat disorders Central Nervous System - Skull and Spine Central Nervous System - Skull and Spine Central Nervous System - BrainADENOID CYSTIC CARCINOMA Central Nervous System - BrainADENOID CYSTIC CARCINOMA Ear, Nose, And ThroatAPICAL PETROSITIS Ear, Nose, And ThroatAPICAL PETROSITIS ChestBENIGN MIXED TUMOR OF PAROTIS ChestBENIGN MIXED TUMOR OF PAROTIS BreastCAROTID ARTERY DISSECTION BreastCAROTID ARTERY DISSECTION Heart and Great VesselsCAROTID ARTERY STENOSIS Heart and Great VesselsCAROTID ARTERY STENOSIS Liver, Bile Ducts, Pancreas, and SpleenCarotid Duplex Ultrasound Liver, Bile Ducts, Pancreas, and SpleenCarotid Duplex Ultrasound Gastrointestinal TractCarotid Plaque Gastrointestinal TractCarotid Plaque Urogenital TractErrors In Duplex Ultrasound Urogenital TractErrors In Duplex Ultrasound Obstetrics and GynecologyCHOANAL ATRESIA Obstetrics and GynecologyCHOANAL ATRESIA Nuclear MedicineCHOLESTEATOMA Nuclear MedicineCHOLESTEATOMA Primary Cholesteatoma Primary Cholesteatoma Secondary Cholesteatoma Secondary Cholesteatoma

16 Závěr Vývoj technických prostředků a současné vytváření podmínek k co nejširšímu zpřístupnění medicínských obrazových dat pro potřeby medicínské výuky a výzkumu. Vývoj technických prostředků a současné vytváření podmínek k co nejširšímu zpřístupnění medicínských obrazových dat pro potřeby medicínské výuky a výzkumu. Rozšiřování systému v rámci ČR i zahraničí. (Projekt AV, Slovensko, EU-Healthware, další projekty) Rozšiřování systému v rámci ČR i zahraničí. (Projekt AV, Slovensko, EU-Healthware, další projekty) medimed@ics.muni.cz


Stáhnout ppt "Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed Dostál, O., Javorník, M."

Podobné prezentace


Reklamy Google