Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klimatická změna a její morální implikace Jan Hollan Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. březen 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klimatická změna a její morální implikace Jan Hollan Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. březen 2016."— Transkript prezentace:

1 www.czechglobe.cz Klimatická změna a její morální implikace Jan Hollan Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. březen 2016

2 Globální změna „Změny v globálním životním prostředí (zahrnující proměny klimatu, produktivity krajiny, oceánů nebo jiných vodních zdrojů, chemie ovzduší a ekologických systémů), které mohou pozměnit schopnost Země podporovat život“ - viz více na http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html Jde o celek, jehož složky jsou provázány, nelze je zcela oddělit

3 Světová populace (horizont 20 000 let) nyní už 7 miliard

4 Překročení 1 miliardy umožnila... až civilizace opřená o fosilní paliva (v Anglii iniciovaná růstem zemědělské produkce...) a z ní pocházející růst zemědělské produkce lékařská péče očkování

5 Je to trvale udržitelný růst? Čím byl tento růst způsoben? Jaké má důsledky? Jak může pokračovat dál? Můžeme udržet, ba zvyšovat svou evropskou spotřebu? Může téže spotřeby dosáhnout 7 miliard lidí?

6 Z encykliky Laudato si' papeže Františka 14. Naléhavě vyzývám k obnovení dialogu o způsobu, jímž pojímáme budoucnost planety. Je třeba, abychom se do jednání zapojili všichni, vždyť krize životního prostředí a její lidské kořeny se týkají a dotýkají nás všech. … http://amper.ped.muni.cz/gw/encyklika/ (stačí ale zadat „encyklika hollan“)

7

8 Příčina oteplování Rostoucí koncentraceRostoucí koncentrace skleníkových plynů vinou využívání fosilních paliv. Tento vliv je zatím do značné míry maskován síranovými aerosoly ze spalování uhlí a nafty. (odkaz vede na animovaný graf koncentrací CO 2 http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html, – Kellingovu křivku prodlouženou díky antarktickému ledu až 0,8 Ma do minulosti) http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.htmlKellingovu křivku

9 Ovzduší, které silněji tepelně izoluje globální oteplení (… korektní, říká: trend) změna klimatu (… to nikoho nepoplaší) klimatická změna (… mění se i jiné věci) globální klimatický rozvrat (… výstižné) klimatická krize (… dtto) dramatická klimatická změna (… jemnější)

10 Intergovernmental Panel on Climate Change 4 th Assessment Report (IPCC AR4, Feb. 2007)

11 51....Zvláště je třeba počítat s užíváním ekologického prostoru celé planety při ukládání plynného odpadu, který se během dvou století naakumuloval a vytvořil situaci, která nyní postihuje všechny země světa. Oteplování, způsobené enormní spotřebou některých bohatých zemí, se odráží na těch nejchudších místech světa, zvláště v Africe, kde má zvyšování teploty spojené se suchem katastrofální účinky na úrodu....

12 Žádné nové auto, či uhelná elektrárna (430 ppm) Vyšší emisní scénář (2100) 800 000 600 000 400 000 200 0000 200 300 400 500 600 700 800 900 Let do minulosti Koncentrace CO2 Luthi et al., 2008 Trochu historické perspektivy Nižší emisní scénář (2100)

13 zdroj: Veronica

14 zdroj: Veronica, kreslila Olga Pluháčková

15 Skleníkový jev (Venuše, Země, Mars) Fyzikální proces, kdy na povrch planety sálá kromě Slunce též její ovzduší. Podstatou skleníkového jevu je vyšší propustnost ovzduší pro sluneční sálání (záření vlnových délek převážně pod 3 μm) než pro sálání zemského povrchu a ovzduší samého (převážně nad 3 μm). V případě skleníku apod. pak místo ovzduší sálá na zem sklo či jiný materiál propustný pro sluneční záření, kterým je zakryt. Nebo jinak: kdy do vesmíru sálá až chladné ovzduší místo teplého povrchu, pevného či kapalného.

16 2000-2005 (CERES Period); K. E. Trenberth a J. T. Fasullo 2011K. E. Trenberth

17

18 Projevy 23. Klima je obecným dobrem všech a pro všechny. Na globální úrovni jde o složitý systém, jenž v sobě propojuje mnoho pro lidský život podstatných podmínek. Existuje velmi silný vědecký konsenzus, který poukazuje na znepokojující oteplování klimatického systému....

19 Globální teplota se v holocénu měnila pomalu, nyní úprkem

20 Nárůst entalpie Země, pomineme-li hloubky větší než 2000 m (v zetajoulech, 1 ZJ = 1000 EJ = 10 21 J) zdroj: IPCC, AR5, první díl – The Physical Science Basis; Box 3.1, Figure 1

21 S užitím modelů a starých měření: polovina nárůstu entalpie oceánu od r. 1865 do r. 2015 vč. hloubek pod 2 km připadá na dobu od r. 1997 (±7 a). Gleckler et al., 2016, doi:10.1038/nclimate2915 1: Krakatoa, 4: Santa Maria, 5: Agung, 6: St. Helens, 7: El Chichón, 8: Pinatubo10.1038/nclimate2915

22 o 2015

23 Krátkodobé trendy ochlazování 1970/01 až 77/11, dtto až 86/11, 87/09 až 96/11, 97/03 až 2002/10, 2002/10 až 2011/12 (modře) a trend 42 let oteplování (leden 1970 až prosinec 2011, červeně) dle dat pro oceán i pevninu NOAA NCDC. Zdroj: Dana Nuccitelli, http://www.skepticalscience.com/still-going-down-the-up-escalator.html http://www.skepticalscience.com/still-going-down-the-up-escalator.html

24

25 Změny teplot od r. 1950 pro trojice měsíců - bráno dle ročních období severní polokoule jako zima (tj. prosinec, leden, únor), jaro, léto a podzim. Zdroj: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

26 Nedávné měsíce a rok, z http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/

27 Starý graf... ale správně další oteplování... vzato z AR5, viz přehled grafů ze shrnutí prvního dílu oné zprávy IPCC z roku 2013přehled grafů

28 Švýcarsko Rhone Glacier www.worldviewofglobalwarming.org

29 Ztmavnutí povrchu velká zesilující zpětná vazba

30 1979 17. září Arktický mořský led

31 2012 17. září Arktický mořský led

32 Teplá Arktida => Ztráta našeho mírného podnebí

33 Teplejší Arktida vede k pomalejšímu jet streamu, s většími vlnami a pomalejším posunem

34 Teplejší polární oblasti => úbytek ledových příkrovů Grónska a Antarktidy => trvalý, zrychlující se růst hladiny oceánů

35 Vody klesající do „mlýna“, svislé šachty vedoucí na dno ledového příkrovu Zdroj: Roger Braithwaite, University of Manchester (UK)‏ Tání na povrchu Grónska

36 Ledový proud Jakobshavn v Grónsku Odtok z velkých grónských ledových proudů se značně zrychluje Zdroj: Prof. Konrad Steffen, Univ. of Colorado

37 Úhrn úbytku ledu (nejen) z Grónska se zrychluje: http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html

38 Minulé odchylky mořské hladiny Archer & Brovkin, 2008 dlouhodobě 10 m – 15 m Na stupeň globálního oteplení

39 0 m

40 1 m

41 7 m

42 13 m ©Bill Hare Meze adaptace? Holandské krávy připravené na globální oteplení!

43

44 Clark et al. 2016 (doi:10.1038/nclimate2923): Hladiny oproti dnešku za minulých 20 tisíc a budoucích 10 tisíc let – nahoře, svislá škála je v metrech, a tempo změny v metrech za století – dole (optimisticky), pro různé úhrny emisí gigatun oxidovaného uhlíkudoi:10.1038/nclimate2923

45 „Malý“ posun střední hodnoty ale ohromný nárůst extrémů

46 Rizika: Extrémní události  Větší srážky v přívalech !  více povodní ?  více such ? Teplejší atmosféra pojme více vlhkosti (~7%/°C) povodně

47 Cyklón WinstonCyklón Winston: večer a v noci ze soboty 20. na neděli 21. 2. 2016 na Fidži - dosud nejsilnější na jižní polokouli a po tajfunu Haiyan nejsilnější, který kdy pustošil pevninutajfunu Haiyan viz satelitní snímky devastace osídlených oblastí na Koro a Viti Levu,snímky devastace osídlených oblastí a ovšem heslo na wikipediiheslo a články Jeffa Masterse a Boba Hensonačlánky na wundergroundna wunderground.com

48 Teploty na pevnině severní polokoule: horní řada 3 letní měsíce (červen, červenec, srpen), dolní 3 zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Problémem jsou >3-sigma extrémy, dnes už i 5, ba i 6 σ Z komentáře Regional Climate Change and National Responsibilities, Hansen&Sato 1. března 2016, http://csas.ei.columbia.edu/2016/02/29/regional-climate-change-and-national-responsibilities/ http://csas.ei.columbia.edu/2016/02/29/regional-climate-change-and-national-responsibilities/ Výskyt místních teplotních odchylek vztažený k období 1951-1980. Teplotní odchylky jsou dělené tehdejší místní standardní deviací. Obsah ploch pod všemi křivkami je jednotkový.

49 Regional climate change and national responsibilities James Hansen and Makiko Sato Published 2 March 2016 © 2016 IOP Publishing Ltd Environmental Research Letters, Volume 11, Number 3 (open access, vč. videa s abstraktem)open access, vč. videa s abstraktem Četnost místních teplotních odchylek vztažená k období 1951-1980. Odchylky jsou dělené tehdejší místní standardní deviací, plocha pod každou křivkou má obsah 1. Číslo nad mapou ukazuje relativní velikost oblasti vzhledem k obsahu Země, „shift“ se týká posunu čárkované křivky („gaussovka“ pro poslední dekádu) oproti referečnímu období.

50

51 Index vážnosti sucha (již červená znamená extrémní sucho) (22 modelů při vývoji dle SRES A1B) (Dai, 2010: Drought under global warming: a review)Drought under global warming: a review

52 Sýrie – dlouholeté sucho (2007-2010) 2 miliony lidí na venkově ztratilo obživu, aby unikli hladu, uchýlili se na periferie měst...

53 25... nejchudších, kteří jsou nuceni rovněž migrovat, přičemž trpí velkou nejistotou ohledně budoucnosti svého života i života svých dětí. Tragicky se zvyšuje počet migrantů, kteří utíkají před bídou umocněnou devastací životního prostředí, nedostává se jim statutu uprchlíků podle mezinárodních konvencí a nesou tíži vlastního života zbaveného jakýchkoli ochranných norem. Vůči těmto tragédiím, ke kterým doposud dochází v různých částech světa, panuje bohužel všeobecná lhostejnost. Chybějící reakce na tato dramata našich bratří a sester je znamením ztráty smyslu pro odpovědnost za naše bližní, na kterém stojí každá civilizovaná společnost.

54 Jak jsou ohroženy středoevropské regiony pouhými nebývalými chody počasí vlny veder a „smog“ povodně sucho

55 Jak takové extrémy tlumit světlé povrchy (i suchá tráva na ploché střeše), koruny velkých stromů – mají-li dostatek vody cisterny na dešťovou vodu retence v povodí nad obcí

56 Jak a proč klimatickou změnu zbrzdit: 1992: Stabilizovat složení ovzduší „na úrovni, která zamezí nebezpečnému lidskému zásahu do klimatického systému“ - United Nations Framework Convention on Climate Change dnes: co znamenají 2 K, proč ne víc než 1,5 K, co způsobil už dosavadní „jediný kelvin“ oteplení a co znamená cíl nepřipustit víc než dalšího 0,5 K

57 Figure 22: Vývoj emisí, který by dával naději 67 %, že globální oteplení nepřesáhne 2 ºC

58

59

60 V Evropě to mj. znamená nechat 9/10 zásob uhlí nevytěžených... to platí i pro Česko Spotřeba opřená o fosilní paliva, není-li nezbytná, je nemravná

61 Jak nepřesáhnout další kelvin, natož půl kelvinu Zastavit růst osobní spotřeby v bohatých zemích Snížit ji na polovinu té dnešní Investovat do jejího snížení a pokrytí obnovitelnými zdroji Být tak modelem pro země chudé A také jejich donorem (Skoro) všechny technologie už máme Žádné překvapivé už se nenajdou Deploy, deploy, deploy, research, develop, deploy

62 52. … Je nezbytné, aby rozvinuté země přispěly k řešení tohoto dluhu zásadním omezením spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a tím, že nejpotřebnějším zemím poskytnou prostředky k podpoře politiky a programů udržitelného rozvoje. … Neexistují politické či sociální hranice a bariéry, které nám dovolují se izolovat, a proto také neexistuje prostor pro globalizaci lhostejnosti.

63 Co dělat a co nedělat u nás Vrátit se k rozumným teplotám v zimních interiérech (jaké to jsou?) Nestavět hůře než v pasivním standardu Neopravovat domy méně kvalitně Klást překážky růstu automobilové dopravy, podporovat její alternativy (jaké?) Nelétat (proč?) Jíst o moc méně masa a mléčných potravin (proč?) A taky např. nesvítit silněji, než je vskutku nutné (kolik světla potřebujeme? kdy?) Podílet se na rychlém budování nefosilních zdrojů energie

64 211. … K tomu, aby právní norma působila relevantní a trvalé účinky, je nezbytné, aby ji většina společnosti na základě vhodných motivací přijala a reagovala osobní proměnou. Pouze na základě kultivace solidních ctností je možné darovat se v nasazení za životní prostředí. Jestliže se někdo – ačkoli mu jeho ekonomické podmínky umožňují spotřebovat a utrácet víc – radši lépe oblékne místo toho, aby zapnul topení, znamená to, že si osvojil přesvědčení a způsoby prospěšné ochraně životního prostředí. … Když ze svého hlubokého přesvědčení radši opětovně použijeme nějakou věc místo toho, abychom se jí rychle zbavili, může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši důstojnost.

65 Implikace pro české zemědělství Neobvyklé průběhy počasí budou hojnější a drsnější http://intersucho.cz, http://klimatickazmena.czhttp://intersucho.czhttp://klimatickazmena.cz Pro resilienci i mitigaci: zastavit úbytek uhlíku z půd, započít jeho hromadění (leckde asi i s užitím biouhlu) Diverzifikace plodin, některé odolné suchu Luštěniny, luštěniny, luštěniny - místo stájových chovů... The Importance of Reducing Animal Product Consumption and Wasted Food in Mitigating Catastrophic Climate Change (link)link Changing Climate, Changing Diets: Pathways to Lower Meat Consumption, https://www.chathamhouse.org/node/19095 (mnohem delší studie Královského institutu pro mezinárodní otázky)https://www.chathamhouse.org/node/19095 Humanure... http://amper.ped.muni.cz/gw/1ver2016/ http://amper.ped.muni.cz/gw/1ver2016/

66 193. … Víme, že chování těch, kteří stále více konzumují a ničí, je neúnosné, zatímco jiní nemohou žít v souladu s vlastní lidskou důstojností. Proto nastal čas přijmout jistý úbytek v některých částech světa, čímž se zajistí zdroje, aby bylo možné zdravě růst v jiných částech....

67 Všechen vytěžený fosilní uhlík musí být zpoplatněn, víc a víc...fosilní uhlík NATURE | COMMENT Price carbon — I will if you will David J. C. MacKay, Peter Cramton, Axel Ockenfels& Steven Stoft October 2015 To forge a strong climate accord in Paris, nations must agree on a common goal in everyone's self-interest, say David J. C. MacKay and colleagues. http://www.nature.com/news/price-carbon-i-will-if-you-will-1.18538 http://carbon-price.com/

68 Výzva Můžeme se ještě vyhnout poničení světa, který jsme zdědili (a mít čistší planetu a užitečnou práci). ‏ Trvale udržitelný je jen takový vývoj, kdy spotřeba neroste, ale klesá. Zopakujme si: Spotřeba opřená o fosilní paliva, není-li nezbytná, je nemravná

69 Odkazy http://www.veronica.cz/?id=590 http://www.veronica.cz/?id=128&i=109: :http://www.veronica.cz/?id=128&i=109 http://zerocarbonbritain.org/ www.veronica.cz/klima www.zmenaklimatu.cz http://amper.ped.muni.cz/gw www.ipcc.ch

70 Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Zdroje obrázků a textů Alexander Ač; James Hansen, NASA Goddard Institute for Space Studies; NASA JPL; John Wahr; Ian Dunlop; Yvonna Gailly; Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK); Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC); The Copenhagen Diagnosis, 2009; John Holdren; Jan Hollan a původně i jiné (viz údaje u obrázků)


Stáhnout ppt "Klimatická změna a její morální implikace Jan Hollan Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. březen 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google