Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_03_Žahavci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_03_Žahavci."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_03_Žahavci Téma:ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Žahavci Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Žahavci. Do výkladu jsou vloženy kontrolní otázky pro zpětnou vazbu učitele. Žáci odpovídají na otázky ústně nebo písemně, v uzavřených položkách provádějí výběr u tabule s pomocí interaktivního pera. Otázky je možné je použít k opakování i k různým formám zkoušení. Na správné odpovědi se v prezentaci posuneme tlačítkem akcí. Součástí prezentace je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci, pro domácí přípravu nebo pro ověření zvládnutí učiva při testování. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 ŽAHAVCI (Cnidaria)

4 -vodní (hlavně moře; méně sladké vody) -vakovité tělo s chapadly -radiální tělní souměrnost -~ stadiu gastruly -diblastica (tkáně odvozené z ekto- a entodermu) Obr. 1

5 –povrch – jednovrstevná pokožka (ektoderm) svalové b. (svalový epitel) žahavé b. = CNIDOCYTY – lov kořisti, obrana; vymrštitelné vlákno, obsah jedů smyslové b. (spojení s NS) náhradní b. } jednotlivě roztroušené Jednovrstevná pokožka Obr. 2

6 Obr. 3 Detail knidocytu

7 Schéma činnosti knidocytu Obr. 4

8 NS – difúzní = rozptýlená síť neuronů CS - nevyvinuta TS – slepá -trávicí dutina = láčka -přijímací = = vyvrhovací otvor vnější epitel mezoglea vnitřní epitel přijímací = vyvrhovací otvor Obr. 5 Odpadní látky vylučují do láčky → ven

9 2 stavební typy žahavců POLYP – přisedlý –nožní terč – přichycení –věnec chapadel kolem ústního terče –tenká mezoglea –jednoduchá láčka –někteří – pohyb (nezmar) – střídavě se přichycuje nožním a ústním terčem

10 Stavební plán polypa Obr. 6

11 MEDÚZA – plovoucí –kloboukovitý tvar, silná mezoglea –ústa na spodu klobouku, kolem věnec chapadel, plachetka –láčka → GASTROVASKULÁRNÍ SOUSTAVA –RHOPALIA – okraj klobouku (statické, světločivné, chemoreceptivní b.) – miskovité oko, statocysty –NEURONY – soustředěny po obvodu klobouku

12 medúzy Obr. 7

13 Rozmnožování: –nepohlavní i pohlavní –hermafroditi (někteří nezmaři) –gonochoristé (medúzy, korálnatci) –oplození vnitřní i vnější Pučení nezmara Obr. 8

14 -pohlavně se rozmnožuje medúza -nepohlavně polyp (pučení, odškrcování – strobilace) Obr. 9

15 EKOLOGIE: -dravci (potrava: zooplankton → ryby) -někteří (korálnatci, medúzovci) – symbióza s řasami -vztahy k člověku: NEBEZPEČNOST ŽAHAVCŮ -příznaky: slabé pálení → vřídky → rozpad kůže, zvracení, dušnost, zástava ♥ (čtyřhranky) -protišoková opatření, lékař

16 SYSTÉM ŽAHAVCŮ: 4 třídy: -MEDÚZOVCI (Sciphozoa) -ČTYŘHRANKY (Cubozoa) -POLYPOVCI (Hydrozoa) -KORÁLNATCI (Anthozoa)

17 OTÁZKY 1)Jaký typ tělní souměrnosti se vyskytuje u kmene žahavců? Jaké dva stavební typy u nich rozlišujeme? 2) Které stadium žahavců považujeme za pohlavní a které za nepohlavní? SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

18 OTÁZKY 3) Co je gastrovaskulární soustava? Jaké funkce plní? 4) Nervová soustava žahavců je: a. difúzní b. provazcovitá c. žebříčkovitá d. gangliová SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

19 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1)žahavci – radiální tělní souměrnost 2 stavební typy – polyp, medúza 2) nepohlavní stadium – polyp pohlavní - medúza ZPĚT:

20 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 3) gastrovaskulární soustava – členitá láčka u medúz, trávení, vstřebávání, rozvod živin 4) Nervová soustava žahavců je: a. difúzní b. provazcovitá c. žebříčkovitá d. gangliová ZPĚT:

21 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – ŽAHAVCI 1)Doplňte (vyberte) text: Žahavci mají radiální / bilaterální tělní souměrnost, patří mezi diblastica / triblastica. Uspořádání jejich těla odpovídá vývojovému stadiu …………………………… Povrch jejich těla tvoří jednovrstevná / vícevrstevná pokožka, která je …………………………….. původu. V pokožce, zejména na chapadlech se vyskytují žahavé buňky nazývané ………………………………. Tyto buňky obsahují ………………, které slouží k ………………………. a ……………………….

22 2)Typ nervové soustavy žahavce je: a. difúzní b. provazcovitá c. žebříčkovitá d. gangliová 3) Cévní soustava žahavců: a. je otevřená b. je uzavřená c. není vyvinuta d. je velmi členitá 4) Vysvětlete termín gastrovaskulární soustava. Jaké funkce plní?

23 5) Charakterizujte polypové stadium žahavců. 6) Žahavci se rozmnožují: a. pouze nepohlavně b. pouze pohlavně c. pohlavně i nepohlavně d. partenogenezí 7) Popište ekologické vztahy žahavců.

24 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – ŽAHAVCI 1)Doplňte (vyberte) text: Žahavci mají radiální / bilaterální tělní souměrnost, patří mezi diblastica / triblastica. Uspořádání jejich těla odpovídá vývojovému stadiu gastruly. Povrch jejich těla tvoří jednovrstevná / vícevrstevná pokožka, která je ektodermálního původu. V pokožce, zejména na chapadlech se vyskytují žahavé buňky nazývané cnidocyty. Tyto buňky obsahují jedy (toxiny), které slouží k lovu a obraně.

25 2)Typ nervové soustavy žahavce je: a. difúzní b. provazcovitá c. žebříčkovitá d. gangliová 3) Cévní soustava žahavců: a. je otevřená b. je uzavřená c. není vyvinuta d. je velmi členitá 4) Vysvětlete termín gastrovaskulární soustava. Jaké funkce plní? - rozvětvená láčka medúz – trávení, vstřebávání, rozvod živin

26 5) Charakterizujte polypové stadium žahavců. - nepohlavní stadium, přisedlé – přichycení nožním terčem, tenká mezoglea, jednoduchá láčka, věnec chapadel kolem ústního otvoru 6) Žahavci se rozmnožují: a. pouze nepohlavně b. pouze pohlavně c. pohlavně i nepohlavně d. partenogenezí 7) Popište ekologické vztahy žahavců. - draví (potrava = plankton, menší živočichové, i ryby), někteří – symbióza s řasami, někteří nebezpeční člověku

27 OBRÁZKY: 1 - VIATOUR, Luc. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidaria_Luc_Viatour.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidaria_Luc_Viatour.jpg 2 - REIMER, James Davis; FUJII, Takuma. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antipathozoanthus_hickmani_body_wall.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antipathozoanthus_hickmani_body_wall.png 3 - LEOVILOK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidocyte.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidocyte.svg 4 - PILCHA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_nematocyst_firing_01.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_nematocyst_firing_01.png 5 - KOK, Albert. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwal_poliep.PNG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwal_poliep.PNG 6 - BOSCH, TC. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HYDRA.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HYDRA.png 7 - AJOR933. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meduses_aquarium2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meduses_aquarium2.jpg 8 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra-Foto.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra-Foto.jpg 9 - SCHLEIDEN, Mathias Jacob. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleiden-meduse-2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleiden-meduse-2.jpg

28 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. BUCHAR, Jan. Stručný přehled soustavy bezobratlých - učební texty vysokých škol. Praha: nakladatelství Peres, 1995, ISBN 80-901691- 0-4. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_03_Žahavci."

Podobné prezentace


Reklamy Google