Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak co nejúčinněji řešit spor o právo ES s využitím mimosoudních nástrojů Michaela Vlasáková Baruníková Martin Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak co nejúčinněji řešit spor o právo ES s využitím mimosoudních nástrojů Michaela Vlasáková Baruníková Martin Tesař."— Transkript prezentace:

1 Jak co nejúčinněji řešit spor o právo ES s využitím mimosoudních nástrojů Michaela Vlasáková Baruníková Martin Tesař

2 Solvit Evropská komise Ombudsman Evropský parlament Způsoby vyrovnání mimosoudní cestou

3 On-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Je součástí státní správy jednotlivých členských zemí.

4 Solvit funguje od roku 2002 ve spolupráci s Evropskou komisí. Poskytuje bezplatné řešení problémů občanů či podniků v lhůtě deseti týdnů. Centra se nacházejí v každém členském státu EU. Dále v Norsku, v Lichtenštejnsku a na Islandu.

5 Oblasti působení SOLVIT se zabývá jakýmkoli přeshraničním problémem mezi: podnikem nebo občanem a vnitrostátním orgánem, který se týká případného nesprávného použití právních předpisů EU.

6 Oblasti působení (příklady) uznávání odborné kvalifikace a diplomů přístup ke vzdělávání povolení k pobytu volební práva sociální zabezpečení zaměstnanecká práva řidičská oprávnění registrace motorových vozidel hraniční kontroly přístup výrobků na trh přístup služeb na trh usazení jako osoba samostatně výdělečně činná zadávání veřejných zakázek daně volný pohyb kapitálu nebo plateb

7 Procentuální zastoupení

8 Způsob fungování

9 Statistika úspěšnosti

10 Solvit Evropská komise Ombudsman Evropský parlament Způsoby vyrovnání mimosoudní cestou

11 Evropská komise Přijmá stížnosti na jakékoli opatření členského státu zákon, vyhlášku, úkon, jednání správního orgánu, neslučitelné s ustanovením nebo principem právního řádu ES

12 Další postup Komise si od napadeného členského státu vyžádá vysvětlení Tento postup může vést až k podání žaloby k ESD.

13 Solvit Evropská komise Ombudsman Evropský parlament Způsoby vyrovnání mimosoudní cestou

14 Ombudsman Evropský ochránce veřejných práv řeší stížnosti týkající nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie. Kdo se může stěžovat? občan EU resident v EU podniky a asociace sídlící v EU P. Nikiforos Diamandouros

15 Co je nesprávný úřední postup? administrativní nesrovnalosti nepoctivost diskriminace zneužití pravomoci Orgán státní správy nejedná v souladu s platnými předpisy EU nebo poruší-li lidská práva. nezodpovězení podání odmítnutí poskytnout informace zbytečné průtahy

16 Na koho si lze stěžovat? Evropská komise Rada Evropské unie Evropský parlament Evropský účetní dvůr Soudní dvůr Evropských společenství (s výjimkou jeho soudních pravomocí) Ekonomický a sociální výbor Výbor regionů Evropské unie Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský úřad pro nábor pracovníků (EPSO) Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) Europol decentralizované agentury

17 Jak si stěžovat e-mailem telefonicky dopisem Nejlépe s pomocí formuláře v elektronické podobě Stížnost musí být podána před uplynutím 2 let od vzniku jejího předmětu, a to vždy až po předchozím jednání s dotčenou institucí. Na věci, které jsou již projednávány soudem si nelze stěžovat.

18 Do měsíce od podání žádost ombudsmand rozhodne o otevření šetření, do roku šetření uzavře. Navržení „ smírného řešení “ Písemná doporučení k příslušné instituci Odeslání zprávy do Evropského parlamentu Postup řešení

19 Statistiky (2000 – 2003) % of the EU population % of complaints registered 8419 podaných 1101 řešených 271 pochybení napravených samotnou institucí 441 neopodstatněných

20 Statistiky (2000 – 2003)

21 Solvit Evropská komise Ombudsman Evropský parlament Způsoby vyrovnání mimosoudní cestou

22 Evropský parlament Petice ( stížnost / žádost ) Kdo může podat petici? Občan EU Rezident v členském státu EU Člen společnosti, organizace nebo sdružení se sídlem v EU

23 Čeho se může petice týkat? Ochrana životního prostředí Ochrana spotřebitele Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu Problematika zaměstnanosti a sociální politiky Uznávání odborných kvalifikací Jiné otázky týkající se provádění právních předpisů EU.

24 Postup řešení Pokud je petice označena za přípustnou, petiční výbor: Může požádat Evropskou komisi, aby provedla předběžné šetření, zda nedošlo k porušení příslušných právních předpisů Společenství. Může předat petici jinému výboru EP pro poskytnutí informací či pro rozhodnutí o dalším postupu. V mimořádných případech může předložit zprávu EP k hlasování v plenárním zasedání.

25 Zdroje http://europa.eu.int/solvit/site/index_cs.htm http://www.europarl.eu.int/parliament/public/petition/submit.do http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_cs.htm http://ec.europa.eu/index_cs.htm

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Jak co nejúčinněji řešit spor o právo ES s využitím mimosoudních nástrojů Michaela Vlasáková Baruníková Martin Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google