Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2009/2010

2 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kontaktní adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Studijní oddělení Štefánikova Zlín IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100

3 Dislokace budov univerzitě>Dislokace budov

4 Studijní oddělení – úřední hodiny Budova U4, místnost č. 213 Prezenční forma studia Pondělí9:00-11:00 13:00-15:00 Úterý9:00-11:00 Středa9:00-11:00 13:00-15:00 Čtvrtek9:00-11:00 Kombinovaná forma studia Pátek 9:00-11:0013:00-15:00 (ve dnech konzultací) Dodržujte, prosím, úřední hodiny. Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

5 Studijní oddělení - kontakty Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia Mgr. Hana Ponížilová Tel.: , Mobil: Bakalářské studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby Ing. Markéta Kaňová Tel.: , Mobil: Navazující magisterské studijní programy Mgr. Anna Ryšavá Tel.: Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

6 Informace na webových stránkách Základní informace najdete na dále v nabídce:http://web.fmk.utb.cz/ >Aktuality – nutno sledovat průběžně >Pro studenty – důležité odkazy >Časový plán akademického roku >Stag >Stipendia >Předpisy, normy a vyhlášky >Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkana doplňující Studijní a zkušební řád UTB >Formuláře studijního oddělení >Změny výuky Je v zájmu studenta, aby sledoval a dodržoval směrnice, vyhlášky a další dokumenty. Zanedbání některých povinností může vést až k vyloučení ze studia! Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

7 Časový plán akad. roku 2009/2010 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Zápisem ke studiu se stáváte studenty FMK. Akademický rok 2009/2010 začíná a končí Zahájení výuky – prezenční forma studia (studijní program Mediální a komunikační studia v 9:00 hod., budova U44, místnost č. 215, studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby dle osobního rozvrhu studenta) Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – Zimní semestr Výuka v ZS (14 týdnů) – Vánoční prázdniny – Zkouškové období – Opravné zkouškové období –

8 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Letní semestr Výuka v LS (14 týdnů) – Zkouškové období – Opravné zkouškové období – Letní prázdniny – Výjimky Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Velikonoční svátek) Výuka odpadá (Rektorský den sportu) Akademický rok 2010/2011 od Zahájení zápisu pro akad. rok 2010/ Zahájení výuky akad. roku 2010/2011 studenty>Časový plán akademického roku

9 Přístup do IS/STAG - STudijní AGenda Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přístup do IS/STAG - studenty>STAGhttp://web.fmk.utb.cz/ - Vyhledání osobního čísla – Login – Uživatelské jméno K09…, heslo x ( x a rodné číslo bez mezer a lomítka) Po prvním vstupu doporučujeme změnit heslo. Portál je chráněn, pokud zadáte 3-krát chybně heslo, přihlášení se automaticky zablokuje, odblokování provádí studijní oddělení.

10 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Osobní složka studenta – data jsou z e-přihlášky Editace osobních údajů - zkontrolujte! -Změnu trvalého bydliště, příjmení apod. je nutno nahlásit na studijní oddělení do 3 dnů. -Adresu určenou pro doručování, telefon, mobil a si aktualizují studenti sami. -Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií. Student zodpovídá za správnost všech údajů!

11 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Předzápis předmětů (na zimní a letní semestr). -Rozvrh na daný semestr. -Přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes STAG! -Povinností studenta je kontrolovat své studijní výsledky – zkoušející mohou zadat hodnocení pouze přihlášeným studentům. Nesrovnalosti (STAG-index) řešte se zkoušejícím. -Žádosti o ubytovací stipendium – pouze přes STAG!

12 Předzápis předmětů pro akad. rok 2009/2010 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Předzápis se uskutečňuje přes web. rozhraní studenty>STAGhttp://web.fmk.utb.cz/ Předzápis předmětů do systému Stag pro zimní semestr akad. roku 2009/2010 bude v termínu od do do 15:00 hodin. studenty>Předpisy, normy a vyhlášky – V2009/03 Předzápis sportovních aktivit do systému Stag pro zimní semestr akad. roku 2009/2010 bude v termínu od od 7:00 hodin do do 20:00 hodin. členění>Ústav tělesné výchovy Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2009/2010 bude v termínu od do

13 Sportovní aktivity – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, budova U5 na Jižních svazích. - Student absolvuje během bakalářského studia 4 sportovní aktivity a získá celkem 4 kredity. -Student si může zapsat pouze jednu sportovní aktivitu na semestr. -Alespoň v jednom ze čtyř semestrů musí student splnit plavání. -Pokud má student již splněny 4 sportovní aktivity nebude mu umožněno zapsání si dalších (bude vyškrtnut). -Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí ÚTV členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Další informace o sportovních aktivitách (studenti zapsaní do osvobození ze SA, reprezentanti apod.) naleznete na členění>Ústav tělesné výchovy.

14 Kreditový systém Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Pro hodnocení studia se užívá kreditový systém, kompatibilní se systémem ECTS, umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Zakončením předmětu získá student příslušný počet kreditů. Předměty jsou zakončeny: a)zápočtem, b)klasifikovaným zápočtem, c)zkouškou nebo d)zkouškou po předchozím udělení zápočtu. Předmět, jehož absolvování je pro daný studijní program nutnou podmínkou pro jeho řádné ukončení a který student nezakončil, si musí zapsat znovu. Předmět lze znovu zapsat nejvýše dvakrát (celkem tedy třikrát).

15 Zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student se přihlašuje k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám prostřednictvím IS STAG. Student má možnost získat zápočet v kterémkoliv ze zveřejněných termínů. Student má možnost získat klasifikovaný zápočet v řádném nebo prvním opravném termínu. Student má možnost vykonat zkoušku v jednom z těchto termínů: řádný, první opravný a druhý opravný. Řádný termín zkoušky lze vykonat pouze v řádném zkouškovém období. Pokud se student tohoto řádného termínu nezúčastní, tento termín mu propadá. V opravném zkouškovém období lze konat pouze opravné termíny zkoušky. Bez zápisu na některý z řádných termínů se nelze zapsat na termín opravný!

16 Klasifikační stupnice ECTS Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Stupeň ECTSSlovní vyjádřeníČíselné vyjádření A výborně1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 FX nedostatečně F nedostatečně studenty>Obecné informace>Stupnice ECTS

17 Podmínky pro pokračování ve studiu Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku studia je získání minimálně 50 kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku studia: a)všechny neukončené povinné předměty 1. roku studia, b)povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia. Do 2. roku studia si student zapíše předměty v minimální hodnotě 50 kreditů. studenty>Předpisy, normy a vyhlášky

18 Předzápis a zápis do dalšího roku studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student je povinen přihlásit se v období předzápisu (na zimní i letní semestr) alespoň jednou do IS STAG a vytvořit si svůj studijní plán (registrace povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů). Neprovedení předzápisu je důvodem k ukončení studia. Student, který splnil podmínky pro pokračování ve studiu nebo mu byla povolena výjimka, má právo se zapsat do dalšího roku studia. Nezapsání do příslušného akademického roku je důvodem k ukončení studia. studenty>Předpisy, normy a vyhlášky Poplatky za změny v zápisu - univerzitě>Úřední deska>Směrnice kvestora č. 7/2009http://web.utb.cz/

19 Studium v zahraničí Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Fakulta vypisuje na pobyty v zahraničí výběrové řízení. vztahyhttp://web.fmk.utb.cz/ -Informace o přesném datu konání výběrového řízení a jeho konkrétních podmínkách poskytuje proděkanka pro vnější vztahy – Mgr. Silvie Turková – vztahyhttp://web.fmk.utb.cz/ -Na zahraniční studijní pobyt či stáž mohou vycestovat studenti jakékoliv formy studia, kteří mají řádně ukončený 1. ročník. Další informace – Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně vztahy

20 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přerušení studia Na základě písemné žádosti studenta je stanovena doba přerušení studia tak, aby byly dodrženy všechny zásady řádu v souladu s příslušným studijním programem. Přerušení studia v době, kdy je předpoklad pro nesplnění studijních povinností, nelze povolit. Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Zanechání studia Rozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkanovi fakulty. Při přerušení i zanechání studia je student povinen odevzdat na studijním oddělení výkaz o studiu (index) a průkaz studenta!

21 Uznání zkoušek a zápočtů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studentovi, který absolvoval studijní program nebo jeho části, nebo studuje jiný studijní program na vysoké škola v ČR nebo v zahraničí, nebo úspěšnému absolventovi CŽV, lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zápočty a zkoušky. Jednotlivé zápočty a zkoušky mohou být uznány pouze v případě, že od splnění studijní povinnosti uplynula doba kratší než pět let. Pro uznání předmětů je třeba vypsat formulář, doložit požadované materiály (výpis dosažených studijních výsledků a anotace absolvovaných předmětů), získat vyjádření garanta předmětu a podklady předat na studijní oddělení (na začátku semestru). studenty>Formuláře studijního oddělení

22 Stipendia - prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Ubytovací stipendium – žádost v IS/STAG – (na začátku semestru, bude upřesněno ve směrnici) -Sociální stipendium – písemná žádost a potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory (rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5) -Prospěchové stipendium – písemná žádost u zápisu do dalšího ročníku -Mimořádné stipendium – písemná žádost studenty>Stipendia studenty>Předpisy, normy a vyhlášky >Stipendijní řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkana ke Stipendijnímu řádu UTB ve Zlíně - SD

23 Poplatky Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Poplatek za delší studium - Poplatek za další studium Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. univerzitě>Úřední deska>Směrnice rektora č. 5/2009 Žádost o přezkoumání rozhodnutí, snížení poplatku, prominutí poplatku, odložení termínu splatnosti poplatku studenty>Formuláře studijního oddělení

24 Koleje, menza Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova Zlín Podrobné informace k ubytování naleznete na Záležitosti ohledně ubytování na kolejích nevyřizuje studijní oddělení. Se svými požadavky se obracejte přímo na koleje UTB. Studenti mají možnost stravování ve studentské menze UTB (Štefánikova 2431, restaurace U13…). Všechny informace (platba, vkládání peněz, provozní doba...) naleznete na

25 Knihovna Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Ústřední knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy…). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústřední knihovna Nám. T. G. Masaryka Zlín Informace o knihovně naleznete na Provozní doba Pondělí - Čtvrtek 08: :00 Pátek08: :00 Sobota07: :00

26 Prodejna skript Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Informace naleznete na a součásti > Kongresové centrum>Výroba a prodej skripthttp://web.utb.cz/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Prodejna skript Mostní 5139/U Zlín Provozní doba Pondělí 12: :30 Úterý 9: :0013: :00 Středa 12: :30 Čtvrtek 9: :0013: :00 Pátek 11: :30

27 Průkaz studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Formulář žádosti o vystavení průkazu studenta UTB ve Zlíně odevzdají studenti při zápisu ke studiu. UTB ve Zlíně vydává průkaz ve dvou provedeních: - průkaz s licencí ISIC (pouze prezenční forma studia) - standardní průkaz (bez licence ISIC) Student může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu. Průkaz slouží pro: - vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben, - vstup a výpůjční proces v knihovně, - stravování v zařízeních Kolejí a menz, - úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk), - nákup v prodejně skript a suvenýrů. univerzitě>Úřední deska>Rozhodnutí rektora č. 3/2009 Poplatky spojené s vydáváním průkazů a jejich duplikátů se řídí směrnicí kvestora č. 7/2009.

28 Termíny konzultací – kombinovaná forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studijní obor Marketingové komunikace Zimní semestrLetní semestr 2. a a a a a a a a a a Studijní obor Multimedia a design Zimní semestrLetní semestr 9. a a a a a a a a a a studenty>Rozvrhy

29 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů při studiu


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický."

Podobné prezentace


Reklamy Google