Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství březen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství březen 2009."— Transkript prezentace:

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství březen 2009

2 Pracovníci KOS, studenti dokt. progr. Interní – 37 (19 plný p., 6 MD) Odb. asist. – 14 plný p., 11 nižší p. Asistenti – 3 plný p., 4 nižší p. Profesor – 2 (1 plný p., 1. nižší p.) Docent – 3 (1 plný p., 2 nižší p.) Externí – 6 Doktorandi – 5 Mentorky – 19

3 Pedagogická činnost Přímá: Výuka – přednášky, semináře, cvičení, odborná praxe Počet hodin: 8 306 Počet předmětu (STAG): 301 Nepřímá tvorba studijních opor (tištěná podoba, e-learning) tvorba Log book-u pro odbornou praxi vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací

4 Projekty IGA MZ ČR – 3 Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému České republiky a srovnání se situací ve státech EU Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v České republice Postavení sestry v multidisciplinárním týmu

5 Projekty FRVŠ – 1 Edukační činnost v pomáhajících profesích RP – 1 Příprava navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství v kombinované formě studia ESF – 1 Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích GA ZSF – 2 Zmapování zdravotního stavu imigrantů ve vybrané lokalitě ČR Postavení stoma sestry v ČR

6 Publikace Monografie, kapitoly:5 SCI2 Recenzovaná publikace – zahraniční:21 – domácí:33 – domácí:33 Zahraniční konference, aktivní: 23 Domácí konference:56

7 Další aktivity Organizace Mezinárodního sympozia Revma Liga Liga proti osteoporóze Centrum civilizačních chorob Spolupráce s ČČK Spolupráce s VZP

8 Další aktivity mobilita učitelů členství v 7 mezinárodních profesních a vědeckých organizacích členství ve 4 národních profesních organizacích členství v oborových radách 4 doktorských programů členství v 8 vědeckých radách členství v redakčních radách 8 časopisů

9 Slabé stránky: malý počet OA s titulem Ph.D. nedostatečná jazyková připravenost některých pracovníků katedry Silné stránky: úspěšnost ve výzkumných projektech aplikace interaktivních vyučovacích metod využití sebereflexe ke zkvalitnění přístupu ke studentům a k dosažení efektivnějších výstupů učení k dosažení efektivnějších výstupů učení otevřenost k diskuzi během hodnocení odborné praxe tvůrčí a pracovitý kolektiv

10 Hlavní cíle pro rok 2009 1. Pro personální rozvoj katedry ukončení Ph.D. – 6 odborných asistentek katedry (2009) ukončení rigorózního řízení – 3 odborné asistentky (2009) pokračování ve studiu Ph.D. – 5 odborných asistentů katedry příprava k habilitačnímu řízení – ? výhledově 2 odborné asistentky (minim. ještě 2 roky příprava) (minim. ještě 2 roky příprava)

11 Hlavní cíle pro rok 2009 2. Další cíle dokončit přípravy materiálů bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka k reakreditaci připravit studijní obor Všeobecná sestra k akreditaci v anglickém jazyce zkvalitnění jazykové připravenosti akademických pracovníků katedry pokračovat v přípravě výukových materiálů v e-learningu úspěšně realizovat řešení třech výzkumných projektu IGA MZ ČR rozvíjet aplikaci EBP a EBN (Evidence Based Practise a Evidence Based Nursing) na katedře zkvalitnění publikační a přednáškové činnosti více se zaměřit na efektivitu praktické výuky připravenost pro reálné podmínky současné praxe


Stáhnout ppt "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství březen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google